Angst kan udvikle sig til at være invaliderende og tvinger flere og flere på førtidspension. Foto: Bax Lindhardt, Scanpix

Angstbølge:

Angst sender rekordmange danskere på førtidspension

21. maj 2017
Over 1.000 danskere måtte sidste år gå på førtidspension på grund af angst, viser nye tal fra Ankestyrelsen. SF kræver bedre adgang til psykologhjælp for at dæmme op over for den voksende angstbølge blandt danskerne og bakkes op af eksperter på området.

Antallet af danskere, der sendes på førtidspension på grund af angst, fortsætter med at vokse. I 2016 kom antallet af nye tildelinger af førtidspension med baggrund i en angstlidelse for første gang over 1.000, viser en opgørelse, som Dansk Psykolog Forening har foretaget på baggrund af tal fra Ankestyrelsen.

Helt nøjagtigt var angst skyld i, at 1.026 danskere måtte førtidspensioneres i 2016. Der er tale om en stigning på 51 procent fra 678 tilfælde af angst-begrundede førtidspensioner i 2013. Her trådte førtidspensionsreformen ellers i kraft med det formål at begrænse tilgangen til førtidspension.

Om angst

Sygelig angst optræder, når den uden reel grund styrer vores liv og ædelægger livskvaliteten.

Legemlige symptomer på angst kan være hjertebanken, ondt i maven, svimmelhed, synkebesvær, hedeture og kuldegysninger.

Forskellige angstformer og fobier:

  • Pladsangst, hvor man er bange for store menneskemængder og for at færdes på offentlige steder
  • Socialfobi, hvor man er sygelig angst for at blive kritisk betragtet af andre mennesker i sociale sammenhænge
  • Enkelfobi, for eksempel højdeskræk, flyskræk, vandskræk, tandlægeskræk eller angst for forskellige dyr.
  • Panikangst, hvor man gribes af pludselig angst, der ikke er umiddelbart forklarlig
  • Generaliseret angst, som manifesterer sig i overdrevne bekymringer for, at sygdom, død eller ulykker skal ramme én selv eller pårørende.
  • Tvangstanker og tvangshandlinger, for eksempel et behov for ustandselig at vaske hænder, kontrollere dørlåse osv.

Angst viser sig typisk i voksenalderen. Mange kan styre tvangssymptomerne både på arbejdspladsen og i sociale sammenhænge, selv om livskvaliteten påvirkes negativt. Behandling virker, men bedst ved tidlig indgriben.

Kilde: SIND, Angstforeningen

Kun lidelser i bevægeapparatet er skyld i flere førtidspensioneringer end angst. 1.176 danskere blev sidste år førtidspensioneret på grund af en lidelse i bevægeapparatet ud af i alt 7.602 nye tilkendelser af førtidspension. Af dem udgør ’psykiske lidelser’ samlet set langt den hyppigste begrundelse. Den er brugt i 3.314 af tilfældene.

Kæmpe produktionstab

De nye tilkendelser af førtidspensioner på grund af angst kostede alene sidste år samfundet 3,4 milliarder kroner i produktionstab – en stigning på 910 millioner kroner i forhold til 2013, har Dansk Psykolog Forening beregnet. I beregningen indgår tabet af det arbejde, de førtidspensionerede kunne have udført frem til pensionsalderen, hvis de var blevet på arbejdsmarkedet.

Vi har hverken prioriteret psykiatrien eller den primære sundhedssektor højt nok, selv om tal i Danmark og verden omkring os viser, at der er et påtrængende behov for større tilgængelighed og kvalitet i de indsatser, som skal håndtere psykiske lidelser. Eva Secher Mathiasen, formand, Dansk Psykolog Forening

Beregninger fra Dansk Psykolog Forening viser, at det offentlige siden 2013 har brugt 100-105 millioner kroner årligt til behandling af depresssion under psykologordningen. Samfundets besparelse på de færre depressionsramte har alene i 2016 været på 231 millioner kroner i forhold til 2013 ifølge beregningerne.

»Forskellen på tilskud til behandling for henholdsvis angst og depression er næppe hele forklaringen på, at det er gået hver sin vej med de to lidelser i Danmark. Men jeg er sikker på, at det er en del af forklaringen,« siger Eva Secher Mathiasen.

Udækket behov for behandling

På de almindelige arbejdsmedicinske klinikker har man ikke ressourcer til at tage sig af patienter med angst. På arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg hospital fortæller overlæge Nanna Eller, at afdelingen i øjeblikket har to psykologer ansat til at lave mindfulness-træning af patienter med almindelig, arbejdsrelateret stress, og at det i sig selv er utilstrækkeligt.

»Der er mange flere patienter, end de har tid til. Vores problem er også, at de sidder i midlertidige stillinger, og at det ikke er lykkedes os at få finansieret dem som fastsansatte. Behandlingsmæssigt har vi et stort udækket behov,« fortæller Nanna Eller.

Cirka 400 patienter med psykiske lidelser kommer årligt gennem klinikken, hvoraf en tredjedel ifølge overlægens skøn har PTSD. Det er ud over veteraner også fængselsbetjente, politibetjente og social- og sundhedspersonale, som har været udsat for vold og overgreb.

En rodebunke

»Resten er en rodebunke af stress, angst og depression, hvor det engang imellem er svært at sige, hvad der er hvad. Men man kan godt forklare udviklingen i angst med et mere stresset samfund. For når du bliver stresset, aktiverer det nogle hormoner i kroppen og skaber en større produktion af stoffer, som også ses i angsttilfælde. Man gearer kroppen til at være hyperreagerende og reagerer med angst over for ting, man ellers ikke ville være angst for,« forklarer overlægen.      

Ugebrevet A4 har forgæves forsøgt at få kommentarer fra psykiatriordførerne for de tre regeringspartier til SF’s forslag om mere tilgængelig psykologhjælp.