Arbejdsmiljøsynderen skal betale

Af | @MichaelBraemer

LO-forslag skal sikre, at alle virksomheder også fremover bliver screenet for arbejdsmiljøproblemer.

Lad arbejdsmiljøsynderen betale! På den måde kan vi sikre Arbejdstilsynet 66 millioner kroner årligt og sørge for, at alle virksomheder også fremover bliver screenet for arbejdsmiljøproblemer.

Det er princippet i et LO-forslag, der kommer, efter at hovedorganisationen har fået nys om planer i Beskæftigelsesministeriet om, at man fra 2012 ikke længere vil screene alle virksomheder, men i stedet basere sit tilsyn på en vurdering af, hvor risikoen for at finde problemer er størst.

LO-sekretær Ejner K. Holst frygter, at et tilsyn, der går efter bestemte brancher og områder, hvor der erfaringsmæssigt er problemer, vil fokusere énsidigt på fysiske arbejdsmiljøproblemer, som er lette at konstatere og sætte ind over for. Det vil overse psykiske arbejdsmiljøproblemer, som er vanskeligere at kortlægge, frygter han.

»Det vil være et helt forkert signal at sende, når vi i dag ved, at psykiske arbejdsmiljøproblemer er blandt de allerstørste på arbejdsmarkedet og ikke kan isoleres til bestemte brancher,« siger Ejner K. Holst.

Regnestykket bag LO-forslaget ser sådan ud:

Årligt screenes cirka 60.000 virksomheder, og går det, som det gennemsnitligt er gået de seneste tre år, bliver 44 procent – 26.400 – af dem udtaget til et tilpasset tilsyn. Hvis – igen beregnet ud fra erfaringer – 40 procent af dem her får ét eller flere påbud fra Arbejdstilsynet, vil 10.500 hver skulle betale gennemsnitlig 6.300 kroner for deres tilpassede tilsyn.

»Det er kun i forbindelse med lovovertrædelser, at virksomhederne pålægges at finansiere det tilpassede tilsyn, og virksomhederne har mellem tre og seks uger til at få styr på sit arbejdsmiljø efter det indledende screeningsbesøg,« begrunder Ejner K. Holst sit forslag.

I Dansk Industri synes man, at det er en rigtig dårlig idé.

»Virksomhederne har jo allerede én gang betalt for Arbejdstilsynet via deres skatter og afgifter. Samtidig kan det skabe konflikter mellem virksomheder og tilsynsførende, at det pludselig ikke længere handler om at få noget løst, men om at det også skal koste at få det løst,« siger fagleder Anders Just Pedersen.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.