»Ansatte risikerer at betale firmaer for at fyre dem«

Af | @IHoumark

Tillidsrepræsentanter og pensionskasser skal gå i kødet på kapitalfonde, for nogle af dem undergraver både overenskomster og virksomheders evne til at konkurrere. Det mener tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), der er aktuel med en bog om kapitalfonde.

ADVARSEL Store danske virksomheder som ISS, Scandlines, Falck og TDC er blevet købt af kapitalfonde, og flere opkøb er på vej. Den udvikling skal vi ikke bare lade passere, for kapitalfondene ødelægger mere, end de bygger op. Det mener Poul Nyrup Rasmussen (S), aktuel med en bog om kapitalfonde med titlen »I grådighedens tid«.

Hvordan mærker ansatte det, hvis deres virksomhed købes af en kapitalfond?

»Vi ved fra en undersøgelse udført af det uafhængige, britiske konsulenthus Work Foundation, at medarbejdere i kapitalfondsejede virksomheder målt over en årrække i gennemsnit får en ringere løn end ansatte i sammenlignelige virksomheder. Dertil er det generelt sådan, at kapitalfondsejede virksomheder udviser ringere respekt for ansatte og fagforeninger samt afsætter færre midler til efteruddannelse af medarbejderne.«

Mange af eksemplerne på ringere vilkår for ansatte efter kapitalfondsopkøb stammer fra udlandet. Står den danske fagbevægelse ikke så stærkt, at kapitalfonde må indrette sig på danske spilleregler?

»Hvis man tror, at fagbevægelsen nok skal stå distancen i forhold til kapitalfondene, skal man bare se på, hvad der sker med TDC. Her er medarbejdernes situation blevet forringet, siden TDC blev opkøbt.«

Hvad skal fagbevægelsen i Danmark gøre i forhold til kapitalfonde?

»Fagbevægelsen bør udarbejde en fælles strategi for, hvordan den vil forholde sig til kapitalfonde. Sådan at tillidsrepræsentanten på den enkelte virksomhed ved, hvordan fondene opererer, og kan kræve nødvendig information af ledelsen.«

Det bliver ellers ofte sagt om kapitalfondsejede virksomheder, at ledelserne ikke ønsker dialog med medarbejderne og fagbevægelsen. Eksempelvis viser en undersøgelse fra Work Foundation, at 4 ud af 10 chefer i virksomheder ejet af kapitalfonde har et negativt syn på fagforeninger, mens kun 1 ud af 10 har et positivt syn.

»Kapitalfondene betragter ikke sig selv som arbejdsgivere i klassisk forstand. De ser mere virksomhederne som »finansielle produkter«, der skal sælges videre efter nogle år. Samtidig styrer kapitalfondene som regel både bestyrelse og direktion. Dermed står fagbevægelse og medarbejdere med en usynlig arbejdsgiver, som det er svært for dem at få en ordentlig dialog med om virksomhedens fremtid.«

Du har tidligere sagt, at fagbevægelsen indirekte kan være med til at støtte kapitalfonde, der skiller sig af med nogle af fagbevægelsens egne medlemmer. Hvordan hænger det sammen?

»Fagbevægelsen er via overenskomster med til at putte penge i pensionskasser, der investerer i kapitalfonde. Og nogle af disse fonde indsætter ledelser, der fyrer medarbejdere på stribe.«

Men står fagbevægelsens repræsentanter i pensionskassernes bestyrelser ikke i et dilemma, når de skal sikre et godt afkast – som nogle kapitalfonde kan levere – på medlemmernes pensionsopsparinger, og fagbevægelsens folk så samtidig skal tænke på arbejdsvilkårene i de virksomheder, der investeres i?

»Der er kun et dilemma, hvis man går ind for størst muligt afkast på kortest mulig tid. Og det går jeg ud fra, at fagbevægelsens repræsentanter ikke gør. Det mest bæredygtige at investere i på længere sigt er virksomheder, der investerer i fremtiden og har ordnede forhold.«

Kan fagbevægelsens folk i pensionskasserne stille noget op over for kapitalfondene?

»Hvis de står sammen på tværs af pensionskasserne, kan de godt komme gennem med krav, for de har fat i den lange ende. Kapitalfondene er sultne efter at få fingre i pensionskassernes penge.«

Hvordan påvirker pensionskassernes indskud i kapitalfonde Danmark overordnet set?

»Deres indskud kan forringe Danmarks konkurrenceevne, fordi kapitalfondsejede virksomheder ofte skærer ned på langsigtet forskning og udvikling. Med andre ord: det, vi skal leve af fremover. Dertil kommer, at velfærdssamfundet undermineres, fordi kapitalfondsejede virksomheder betaler mindre i skat.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.