Andelssektor tilsmudses af sorte penge

Af

Trods fængselsstraf på op til fire måneder er der stadig sorte penge i omløb på andelsboligmarkedet. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation mener, at løsningen er bedre information om de strengere straffe. Venstres boligordfører erklærer sig enig.

SORT ØKONOMI Massage af lækker pige. Rejsegavekort på 10.000 kroner. 42 tommer plasma-tv. Eller hvad med 100.000 kroner i kolde kontanter? Tilbudene er mange og store til dem, der kan hjælpe bolighungrende til en andelslejlighed i København eller omegn. Det fremgår af en gennemgang af boligportaler, som Ugebrevet A4 har foretaget.

Og noget tyder på, at det ikke bliver ved tilbudene.

»Det er ofte ret store beløb, der gives under bordet. De tilfælde, jeg kender, er i størrelsesordenen fra 75.000 til 210.000 kroner,« siger Kri-stoffer Møller Hansen, der i de seneste otte måneder har ledt efter en andelsbolig i København.

Samme melding lyder fra andre kilder, der kan berette om overpriser på mere end en halv million kroner. Og Erhvervs- og Byggestyrelsens ny analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet slår da også fast, at fire procent af de adspurgte andelsbolighavere i København og på Frederiksberg har betalt overpris for løsøre og forbedringer eller penge under bordet.

Lovændringen uden effekt

Den fortsatte eksistens af sorte penge på andelsboligmarkedet er bemærkelsesværdig set i lyset af, at et enigt folketing i efteråret hævede straffen for at tage penge under bordet i forbindelse med salg af en andelsbolig. I dag kan det således straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Tidligere kunne penge under bordet hverken straffes med bøde eller hæfte.

I Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) begræder man den fortsatte eksistens af sorte penge, men understreger, at omfanget efter ABF’s opfattelse langt fra er så stort, som det ofte fremføres i medierne.

»Det tilsmudser vores gode ry og rygte. Men vi er glade for, at Erhvervs- og Byggestyrelsen nu har lavet en undersøgelse af problemets omfang, som rent faktisk viser, at kun fire procent af de københavnske andelsbolighavere har betalt penge under bordet eller overpris for løsøre ved købet af deres andelsbolig,« siger Tina Larsen, politisk konsulent i ABF.

Imidlertid tvivler hun på, hvor stor effekt den seneste lovændring har haft.

»Vi håber virkelig, at skærpelsen af straffen har været med til at mindske omfanget af sorte penge på andelsboligmarkedet. Men om det er tilfældet, ved vi faktisk ikke. Man har ikke hørt særlig meget om lovændringen. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at der er en del, der ikke kender til den lov,« siger Tina Larsen og tilføjer, at det nok først er, når der statueres et eksempel eller bliver oplyst bedre om de strengere straffe, at lovændringen vil vise sig effektfuld.

Ifølge Tina Larsen kan problemet med sorte penge dog også mindskes ved, at det i højere grad bliver bestyrelsen i den enkelte andelsforening eller et ventelistesystem, der afgør, hvem der skal sælges til.

Bedre oplysning om lovændring

Venstres boligordfører Inge-Lene Ebdrup er enig med ABF i, at der skal oplyses bedre om de ændrede straframmer.

»Vi er nødt til at lave en oplysningskampagne og få fortalt tydeligt, at straffen er blevet hævet og, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man forlanger penge under bordet,« siger Inge-Lene Ebdrup.

Hun er dog ikke sikker på, hvor stort problemet er, og om den nye analyse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen giver et tydeligt billed af forholdene efter 1. september 2005, hvor den nye lov trådte i kraft. Derfor mener hun også, at det er nødvendigt at foretage en ny analyse af andelsboligmarkedet på et senere tidspunkt.

I modsætning til ABF mener Inge-Lene Ebdrup dog ikke, at det vil være en god ide at ændre reglerne for salg af andelsboliger.

»Det vil være at pålægge bestyrelserne nogle voldsomme arbejdsbyrder. Og det kan også vise sig at være problematisk set ud fra et juridisk standpunkt, for det kan gribe ind i de eksisterende andelshaveres lovsikrede rettigheder,« siger hun.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.