Sidste udvej

Alvorligt syge må flytte for at få førtidspension

Af

Udsatte og alvorligt syge mennesker er i større tal begyndt at flytte for at opnå en førtidspension. Det sker som konsekvens af store kommunale forskelle på, hvor svært det er at få en førtidspension.Tendensen er opstået efter reformen af førtidspensionen i 2013, vurderer bisiddere, læger og andre fagfolk.

Alvorligt syge mennesker ser sig nødsaget til at flytte fra København for at få tildelt en førtidspension, fortæller en stribe fagfolk. Københavns Kommunes talrige afvisninger af syges ønsker om førtidspension førte over sommeren til adskillige demonstrationer. 

Alvorligt syge mennesker ser sig nødsaget til at flytte fra København for at få tildelt en førtidspension, fortæller en stribe fagfolk. Københavns Kommunes talrige afvisninger af syges ønsker om førtidspension førte over sommeren til adskillige demonstrationer.  Foto: Jobcentrets Ofre.

 

Nogle af landets mest syge mennesker er begyndt at flytte efter at få en førtidspension. For eksempel fra København til Bornholm eller fra København til Grenaa i Østjylland.

Det oplyser en række private socialrådgivere, læger og andre fagfolk med forstand på, hvordan nogle af landets mest udsatte borgere reagerer på, at det er blevet meget svært at få tilkendt en førtidspension.

Tendensen til at flytte efter at få tilkendt en førtidspension bliver bekræftet af Mette Heap. Hun er jurist og partsrepræsentant i virksomheden Din Socialjurist i vestjyske Skjern.

»Interessen for flyttemuligheden er steget på det sidste, så jeg får nu cirka en henvendelse om ugen om det alene fra folk, der ikke er mine egne klienter,« fortæller Mette Heap og fortsætter:

»Jeg har mange klienter, der siger, at de vil flytte kommune, hvis deres pension ikke går igennem, og nogle, der faktisk flytter. Flere ville gøre det, hvis de havde penge til det – det udtaler mange i hvert fald. Det er et fænomen, der er opstået, efter at førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft.«

Det er en bølge, som har været undervejs længe, og det ser ud, som om den for alvor kommer nu. Puk Sabber, socialrådgiver og bisidder

Det samme billede ser den private socialrådgiver og bisidder Puk Sabber fra København:

»Det er en bølge, som har været undervejs længe, og det ser ud, som om den for alvor kommer nu, hvor der også har været omtale i pressen af de store forskelle på kommunernes vilje til at tilkende førtidspension. Jeg får flere borgere, der spørger ind til muligheden nu,« siger Puk Sabber.

Kim Madsen, repræsentant for foreningen Jobcenterets Ofre, siger, at mange borgere har fået råd fra flere læger om, at det er en mulighed at flytte til en anden kommune med bedre chancer for at få førtidspension.

En af lægerne, Anders Beich fra København, fortalte for nylig i pressen om, at han råder sine patienter til at flytte, når patienten har kæmpet så længe for en førtidspension i Københavns Kommune, at lægen har vurderet det helbredstruende for patienten at blive boende.

I flere tilfælde, hvor patienterne er flyttet, er det efter kort tid lykkedes dem at få førtidspension i deres nye kommuner, hvor fortolkningen af lovgivningen er mere lempelig.

Tallene taler deres tydelige sprog

Kigger man på statistikkerne for tildeling af førtidspension, kan man se, at der er bemærkelsesværdig stor forskel på, hvor mange førtidspensioner kommunerne tildeler.

De kommunale forskelle på tilbøjeligheden til at tildele førtidspensioner varierer fra, at Norddjurs Kommune i Østjylland tilkendte ydelsen til 61 borgere pr. 10.000 indbyggere i 2016, mens Københavns Kommune tilkendte den til 8 personer pr. 10.000 indbyggere. Det viser tal fra Ankestyrelsen omtalt i Avisen.dk.

En anden opgørelse med tal fra Jobindsats.dk viser, hvor mange, der fik tilkendt førtidspension efter at de havde været i ressourceforløb i løbet af et år - fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017.

Andelen i de forskellige kommuner svinger fra 0 til 80 procent, viser opgørelsen. I København var andelen eksempelvis 14 procent, i Aarhus var den 30 procent, og i Herning og Kolding var det over 70 procent.

Pressens omtale af den store forskel mellem kommunerne har udløst kritik. Eksempelvis fra professor i socialret Kirsten Ketscher fra Center for Retslige studier på Københavns Universitet.

»Selvfølgelig kan der være forskel på folk fra den ene by til den anden, men så stor er den altså ikke. Der er noget, der tyder på, at Københavns Kommune administrerer lovgivningen forkert,« sagde Kirsten Ketscher i juli til Avisen.dk om opgørelsen.

'Mange flytter fra København'

Forskellene i kommunerne inddrages i arbejdet blandt flere private bisiddere, partsrepræsentanter og socialrådgivere, som Ugebrevet A4 har talt med.

Mange jyske kommuner har en meget mere blid tilgang end de sjællandske. Pia Larsen, socialrådgiver og chef i Bisidderhjælpen

Socialrådgiver Pia Larsen, chef i et af branchens større firmaer, det landsdækkende Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen, fortæller at der er stigning i førtidspensions-flytningerne:

»Det er bestemt noget, vi oplever, at folk gør. Nogle gange er det vores anbefaling, at folk flytter fra de kommuner, hvor man tolker loven for stramt og restriktivt. Mange flytter fra Københavns Kommune til de omliggende kommuner. Der er også nogle, der flytter fra Sjælland til Jylland.«

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Mange får pension efter flytning

Med kontorer fem steder i landet registrerer Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen ikke bare de kommunale, men også regionale, forskelle i tilgangen til at bevilge førtidspensioner:

»Vi ser tydelig forskel på, om man har en sag kørende i Jylland eller på Sjælland. Mange jyske kommuner har en meget mere blid tilgang end de sjællandske,« siger socialrådgiver Pia Larsen og fortsætter:

»Den mest restriktive er Københavns Kommune, men udover den oplever vi især, at kommunerne Allerød og Lyngby-Taarbæk er særligt stramme i deres fortolkninger af loven.« 

Når folk flytter, fører Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen sagen videre for dem i de nye kommuner, og de fleste får tilkendt pensioner efter flytning, fortæller Pia Larsen:

»Vi har en 96 procent succesrate i vores sager Men når vi anbefaler flytning, er det selvfølgelig også netop for de klienter, der bor i de mest restriktive kommuner.«

17 gange i virksomhedspraktik

Den øgede mobilitet blandt borgere, der søger en førtidspension, er ifølge Pia Larsen først opstået for nylig:

»Det var ikke almindeligt før 2013, da fleksjob- og førtidspensionsreformen trådte i kraft.«

»Med reformen blev skruen strammet virkelig meget. Ikke mindst, fordi man indførte rehabiliteringsteams, der i praksis fungerer som en ekstra sluse i forhold til at få pension. De lange forløb slider borgerne ned, og på et tidspunkt kan de ikke se andre muligheder end at flytte.«

Når klienterne kommer, er de ofte i en meget dårlig tilstand, hvor de ifølge Pia Larsen har fået flere diagnoser efter længere forløb med de sociale myndigheder.

Jeg har endnu til gode at se en patient, der har fået afdækket ressourcer af at være i ressourceforløb. Anders Beich, praktiserende læge

Et ressourceforløb skal vare mindst et og højst fem år, og borgere under 40 år har pligt til at indgå i nye ressourceforløb, hvis kommunen kræver det, når det første er afsluttet.

»Vi bliver kontaktet af folk, der har været i 4, 10 eller 17 praktikker,« siger Pia Larsen og fortsætter:

»Mange kommer ud med dobbeltdiagnoser efter turen i systemet, hvor de for eksempel starter med at have dårlig ryg, men - efter flere år med ressourceforløb, mange møder og ventetid på afklaring - får de også depression, angst eller udbrændthed.«

Læge tilråder flytning ved potentiel livsfare

En række læger har i den senere tid stået frem i pressen med samme observation. Praktiserende læge Anders Beich fra København siger:

»Jeg har endnu til gode at se en patient, der har fået afdækket ressourcer af at være i ressourceforløb. Jeg har tværtom set disse forløb tappe de sidste få ressourcer ud af mennesker. Ikke sjældent bliver patienter helbredsmæssigt dårligere af det.«

Anders Beich har fortalt offentligt, at han råder patienter til at flytte, når han mener, at kommunens tiltag er potentielt livsfarlige for patienterne. Til Ugebrevet A4 siger han:

»Jeg råder patienter til det, hvis deres situation ser håbløs ud i Københavns Kommune, og hvis der er udsigt til, at deres tilstand bliver væsentligt værre af de forløb, de skal igennem.«

»To af mine patienter havde kæmpet i årevis for at få førtidspension i Københavns Kommune, og da de flyttede til andre kommuner, fik de begge tilkendt førtidspension efter meget kort tid. Nu er der endnu en patient, som har spurgt om min mening i forhold til at flytte til en anden kommune for at få førtidspension.«

Selvom flytte-løsningen fungerer for flere patienter, understreger Anders Beich, at han overordnet set mener, at det er en dårlig udvej:

»Jeg synes ikke, det skal blive løsningen på det her problem, at syge borgere er nødt til at flytte. Det drejer sig om folk, som er hårdt belastet i forvejen, og en flytning er en enorm belastning i sig selv.«

'Folk flytter af nød'

Psykiater Mogens Undén på Frederiksberg beklager også udviklingen, men konstaterer, at et adresseskift kan være den eneste chance for de patienter, der bor i de mest restriktive kommuner.

Jeg har flere patienter, der af nød flytter. Mogens Undén, psykiater

»Jeg har flere patienter, der af nød flytter. Jeg ser mange, der har et ønske om at gøre det,« siger Mogens Undén og fortsætter:

»Inden for det seneste år er fire flyttet til Bornholm, Langeland og nogle af de jyske kommuner, hvor det går noget bedre med at bevilge førtidspension til syge mennesker.« 

Mogens Undén har gentagne gange oplevet, at hans vurderinger er blevet tilsidesat af en kommune, og han ser også sine patienter blive dårligere, når man ikke følger hans anbefalinger:

»Jeg har i en del tilfælde skrevet i mine vurderinger til kommuner, at det for patientens helbreds skyld var nødvendigt at stoppe udredningen nu. Men ofte virker det som om, at desto mere jeg anbefaler at stoppe med udredningen, jo mere bliver tiltagene skærpet.«

»For eksempel har jeg anbefalet at stoppe udredningen af en af mine patienter fra Bosnien, som har PTSD (post-traumatisk stress syndrom, red.). Han bliver dårligere og dårligere af forløbet. Men nu er der samlet et tværfagligt team med otte-ni personer, som skal undersøge ham yderligere.«

»En kollega, som er overlæge på et hospital, skrev en tilsvarende anbefaling om en patient, fordi hun var selvmordstruet af det opslidende forløb, hun blev udsat for af de sociale myndigheder. Men det stoppede først, da hun faktisk begik selvmord.«

Flere vil flytte til Norddjurs og Glostrup

Flytninger fra de skrappe til de milde kommuner kan ifølge frivillig bisidder Bitten Vivi Jensen, Frederiksberg, brede sig i takt med at flere får det værre.

Jeg har set, at 9 ud af 10 bliver mere syge af at være i limbo i systemet. Bitten Vivi Jensen, frivillig bisidder

Hun er ergoterapeut og har arbejdet i et kommunalt rehabiliteringsteam, hvor hun stoppede, fordi hun syntes, at borgerne blev udsat for en umenneskelig behandling. I dag er hun bisidder og partsrepræsentant for den samme gruppe borgere.

Bitten Vivi Jensen fortæller:

»I min tid har jeg set, at 9 ud af 10 bliver mere syge af at være i limbo i systemet, og jeg tror, at flere af dem vil flytte i desperation. Ideen er begyndt at dukke op i debatter på Facebook i to grupper for udsatte borgere, som jeg er med i, og to af mine egne klienter er flyttet for at få førtidspension.«

»Jeg råder ikke selv folk til det, men jeg kan godt nævne, at det er nemmere at få tilkendt pension i andre kommuner. Jeg kan forestille mig, at tendensen vil føre til, at der kommer flere udsatte mennesker til for eksempel Norddjurs og Glostrup,« siger Bitten Vivi Jensen.

Forsker: Tendens er udtryk for pres på borgerne

Der findes endnu ingen forskning i flyttemønstre i forhold til kommuners praksis for tilkendelse af førtidspension. Henrik Lindegaard Andersen, forsker på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE, bekræfter dog vurderingen af den tiltagende trang til at flytte efter førtidspensioner:

»Jeg vil tro, at tendensen øges,  jo mere pres, man sætter klienterne under: Krav til, hvad de skal opfylde for at være berettiget til ydelserne, og alt det de skal igennem, ikke mindst ressourceforløbene.«

»Hvis der i forvejen har der været et mønster i, at folk flytter efter billigere boliger, i takt med at ydelserne reduceres, så vil den øgede mobilitet ikke blive mindre af den udvikling, der er i gang og den praksis, der er i jobcentrene. Det er sandsynligvis førtidspensionsreformen, der spiller ind og forstærker tendensen til, at folk bliver mere mobile,« siger Henrik Lindegaard Andersen.

Lempelig kommune får flere udsatte borgere

I Norddjurs, som er den kommune, der giver flest førtidspensioner i forhold til indbyggertal, ser man ifølge kommunalbestyrelsesmedlem Ulf Harbo (Enh.) tegn på udviklingen.

»Vi har lige fået en opgørelse i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for næste år, hvor vi kan se, at vi har stigende udgifter, fordi vi får flere udsatte tilflyttere, end vi mister. Mange er fra større byer, hvor det generelt er sværere at få tilkendt en førtidspension.«

De øgede udgifter afholder ikke Ulf Harbo fra i sin rolle som frivillig bisidder at råde folk fra andre kommuner til at komme til Norddjurs:

»Der er for eksempel en, der har spurgt mig til råds om muligheden for at flytte fra København til Norddjurs Kommune for at få førtidspension, og så eventuelt flytte tilbage igen, når pensionen er tilkendt. Jeg råder personen til at gøre det, for sandsynligheden er da større her. Der er mange, der overvejer at flytte kommune, især fra Københavns Kommune. Og også nogle, der gør det.«

Ifølge en opgørelse fra Jobindsats.dk er det netop jyske kommuner, der fremstår mest lempelige med pensionstilkendelserne.

I toppen af listerne ligger - sammen med Norddjurs:

Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Kolding, Randers og Frederikshavn.

Andre steder i landet er det Odense, Halsnæs, Furesø, Guldborgsund og Bornholm, der ser mest ’gavmilde’ ud i forhold til at bevilge førtidspensioner.

Rådgiver: Flyt til Ringkøbing-Skjern

De fleste af de kilder, Ugebrevet A4 har talt med, vil ikke fortælle, hvilke specifikke kommuner, de anbefaler folk at søge til.

Jeg synes, at alle der vil have førtidspension, skal flytte til Ringkøbing-Skjern Kommune. Mette Heap, jurist i Din Socialjurist

Mette Heap fra Din Socialjurist vil dog gerne fremhæve èn af de jyske kommuner:

»Jeg synes, at alle der vil have førtidspension, skal flytte til Ringkøbing-Skjern Kommune. Det siger jeg ikke, at de skal, men jeg fortæller, at jeg har forholdsvis nemt ved at få sager igennem dér.«

»For nylig havde jeg desuden en, der flyttede fra Hedensted Kommune til Vejle. Efter seks års kamp i Hedensted lykkedes det på fire måneder at få førtidspension i Vejle,« fortæller Mette Heap.

Hendes klient illustrerer statistikken fra 2. kvartal 2016 - 1. kvartal 2017:

Andelen af borgere, der havde været i ressourceforløb i Vejle Kommune, og som bagefter fik førtidspension, var mere end dobbelt så stort i Vejle som i Hedensted.

Alle kilder oplever samstemmende, at Københavns Kommune står for den største fraflytning af borgere, der søger førtidspension, selvom der også flyttes fra andre kommuner rundt om i landet i jagten på pensionen.

Puk Sabber anbefaler som bisidder flest klienter i Københavns Kommune at flytte. Men hun mener samtidig, at tendensen er urimelig:

»Jeg synes, det er et problem, at nogle af udkantskommunerne først skulle modtage de boligløse fra København og nu også de udsatte borgere med dårligt helbred. Reelt foregår der en eksport af Københavns problemer.«

Anna Mee Allerslev: Vi vil gerne lære af andre

Ugebrevet A4 har spurgt Københavns Kommunes beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R), hvordan hun forholder sig til, at den nye flyttetendens fungerer som en eksport af kommunens udgiftskrævende borgere.

Der er et bredt politisk ønske i Københavns Kommune om at tildele flere førtidspensioner. Anna Mee Allerslev (R), beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune


Anna Mee Allerslev svarer i en mail samlet på dette og to andre spørgsmål:

Hvad hun tænker om, at borgere efter forgæves forsøg i Københavns kommune godt kan få førtidspension i andre kommuner? Og om det kan tyde på, at Københavns praksis er for hård?

Anna Mee Allerslev oplyser blandt andet, at Københavns Kommune har nedsat en taskforce, der skal se på baggrunden for tildelingen af førtidspension og fleksjob i kommunen, »da vi uanset hvad, selvfølgelig ønsker at lære af andre og løbende forbedre vores praksis, der hvor det er muligt.«

Anna Mee Allerslev skriver desuden:

»Som jeg har fortalt flere gange før, er der et bredt politisk ønske i Københavns Kommune om at tildele flere førtidspensioner til folk, der er åbenlyst berettigede. Vi arbejder selvfølgelig på at gøre det bedst muligt inden for lovens rammer.«

»Noget kan vi gøre bedre i kommunen. F.eks. kan vi blive hurtigere til at afklare arbejds - og funktionsevnen, og jeg er glad for, at vi nu har fået flere midler til det.«

»Men hvis vi for alvor skal rykke på området i både hastighed og antallet af tildelinger, er det vores vurdering, at det kræver en konkret lovændring i kriterierne og dokumentationskravene. Ellers vurderer kommunens embedsmænd, at vi bryder loven.«

Københavns Kommune sendte sammen med landets fem andre største kommuner et brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)  i forrige måned med krav om en ændring af lovgivningen, som de seks kommuner beskylder for at være for stram.

Troels Lund Poulsen gik i dialog med kommunerne og har for nylig fremrykket en del-evaluering af førtidspensionsreformen. I evalueringen er det blandt andet forskellene på pensionstilkendelserne kommunerne imellem, der skal kulegraves. Drøftelser af mulige lovændringer forventes at starte i begyndelsen af 2018. 

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.