Aktiv dødshjælp skaber mere arbejdskraft

Af Peer Olander

For at skaffe flere hænder til det danske arbejdsmarked foreslår Lone Nørgaard i en kommentar i Information bl.a. aktiv dødshjælp. Hun fortryder dog, at hun ikke uddybede sætningen: »Endelig vil legalisering af aktiv dødshjælp reducere behovet for plejepersonale.«

  

Lone Nørgaard
Debattør og voksenunderviserINTERVIEW
Skal der være mere aktiv dødshjælp i perioder med mangel på arbejdskraft og mindre aktiv dødshjælp i perioder med arbejdsløshed?

»Nej, så er pointen fuldstændig misforstået, for det handler ikke om op- og nedgangstider. Det handler om, at en del gamle mennesker bliver meget livstrætte og faktisk gerne vil dø. Og så undrer det mig, at de ikke kan få lov til det. Jeg er ked af, at den sætning står så uformidlet. Det er ikke seriøst i den offentlige debat. Men nogle gange går tingene for hurtigt.«

Hvad er grunden til, at du foreslår aktiv dødshjælp for at skaffe mere arbejdskraft?

»Hvis der mangler arbejdskraft, så mangler der jo også arbejdskraft til at pleje de gamle. Og jo færre gamle, der skal plejes, jo flere hænder vil der være til rådighed.«

Presser du så ikke meget syge eller ældre mennesker til at lade sig slå ihjel for ikke at lægge beslag på plejepersonale?

»Jeg kan ikke afvise, at der er situationer, hvor den syge opfatter aktiv dødshjælp som en pligt til at dø. Det må jeg medgive. Men sådan som vores nuværende ældrepleje og hospitalssystem fungerer, er der mange gamle, der har en kummerlig tilværelse og ikke ønsker at leve. Jeg ville ønske, at jeg levede på Paradisøen, hvor alle havde familie, og hvor alle havde to-tre døtre, der i døgndrift ville passe deres gamle mor eller far. Men sådan er det ikke.«

Skal der opstilles mål for, hvor mange der skal gives aktiv dødshjælp til?

»Nej, der skal ikke sættes mål. Det er den enkelte person, der skal tage stilling.«

Skal aktiv dødshjælp ske, fordi samfundet mangler arbejdskraft eller af hensyn til den, der gerne vil dø?

»Af hensyn til den, der gerne vil dø. Det er fuldstændig indlysende.«

Hvad gør det etisk forsvarligt at indføre aktiv dødshjælp for at skaffe mere arbejdskraft?

»Formålet er ikke at skaffe mere arbejdskraft. Men en række røster hævder, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, og jeg forsøger at give nogle bud på, hvordan vi kan afhjælpe det problem. Og der laver jeg i min kommentar i Information en krølle til sidst, at hvis vi havde aktiv dødshjælp, så ville der være en del mennesker, der ville benytte sig af det. Og så vil de ikke være plejekrævende.«

Hvor mange nye hænder vil legalisering af aktiv dødshjælp give?

»Aner det ikke - jeg tror ikke, der vil være ret mange mennesker, som vil benytte sig af det.«

Så vil det overhovedet hjælpe at frigøre personale?

 »Man kan sige, det kun er en dråbe i havet. Men man kan også sige, at havet består af dråber. Jeg kunne forestille mig, at der er mellem 10 og 20 mennesker om året, der vil have aktiv dødshjælp. Det er som sagt en dråbe i havet i forhold til mine andre forslag til at skaffe mere arbejdskraft. Der er nogle hovedargumenter, og der er nogle underordnede argumenter. Og aktiv dødshjælp er et minimalt og underordnet argument.«

Er det så ikke en drastisk løsning for at frigøre personale?

»Jo, men jeg går jo ikke kun ind for aktiv dødshjælp, fordi der mangler arbejdskraft. Jeg går ind for aktiv dødshjælp generelt, fordi jeg mener, der er flere argumenter for at indføre aktiv dødshjælp end for at have en lov, der forbyder aktiv dødshjælp.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.