Åbenhed om privatøkonomi i Århus Byråd

Af

Borgmester i Århus, Nicolai Wammen (S) vil offentliggøre en række oplysninger om byrådsmedlemmernes private økonomiske interesser på nettet. Han mener ikke, at det er at krænke privatlivets fred og afviser kritikerne, der forudser, at det vil skræmme private erhvervsdrivende fra at stille op til byrådet.

Du vil have åbenhed om byrådsmedlemmers bestyrelsesposter og lønnede stillinger – og om rådmænd og borgmesterens eventuelle aktieposter over 75.000 kroner. Hvorfor er det vigtigt, at alle kan læse de oplysninger?

»Jeg ønsker større åbenhed og klarhed – ikke mindst om borgmesteren og rådmændenes private økonomiske interesser. Så borgerne kan se, hvis man har en stor aktiepost i et lokalt firma – og dermed egne interesser, som kan påvirke byrådets behandling af en sag, hvor det firma er involveret. Det er også vigtigt for mig, at ordningen er frivillig.«

Tror du, nogen i dit byråd har pengeforhold, som gør dem inhabile?

»Der er formentlig ingen i byrådet, der er inhabile eller i lommen på nogen. Men i lighed med reglerne for ministre finder jeg det fornuftigt, at byrådet – og især os med særligt ansvar – er meget åbne om private økonomiske forhold, der kan have indflydelse på det politiske arbejde.«

Er det fair at presse familier til at krænge deres personlige pengeforhold ud på nettet – blot fordi et medlem i familien sidder i byrådet?

»Byrådsmedlemmets familie er ikke omfattet. Kun ham eller hende selv. Og kun overordnede oplysninger lægges på nettet. Hvis man eksempelvis har en aktiepost på over 75.000 kroner, behøver man ikke oplyse, hvor stor den er. Kun at den er på over 75.000 kroner.«

Det kan vel også påvirke et byrådsmedlems habilitet, hvis ægtefællen har en kæmpe aktiepost i et lokalt firma. Bør ægtefællers privatøkonomiske interesser ikke også frem i lyset?

»Vi skal trække stregen et sted, og det er mest fair at lade det gælde de valgte medlemmer af Århus Byråd - ikke mænd, hustruer og børn. Dermed skaber vi åbenhed og forsøger samtidig at respektere privatlivets fred.«

Hvis åbenhed er så vigtig – hvorfor vil du så gøre ordningen frivillig?

»Dels tillader loven ikke at pålægge byrådsmedlemmer at offentliggøre disse oplysninger. Dels ønsker jeg ikke at tvinge nogen til noget, de ikke har lyst til. Det her er et tilbud til byrådets medlemmer om at bidrage til større åbenhed. Hvis nogen siger nej, er det okay. Jeg forventer dog, at flertallet i byrådet vil være med.«

Flere byrådsmedlemmer nægter på forhånd. Hvad er ordningen så værd for borgerne?

»Borgerne kan kigge os i kortene på en fair måde uden at snage i detaljer om familiernes privatøkonomiske forhold.«

Fremstiller det ikke dem, som nægter åbenhed i mistænkeligt lys – selv om de måske nægter af principielle årsager?

»Det er ikke hensigten.«

Kritikere mener, at du skræmmer erhvervsfolk fra at stille op til byrådet. Er det her så smart?

»Jeg tror ikke, at erhvervsfolk afstår fra at gå ind i kommunalpolitik på grund af det her.«

Dit forslag er mere vidtgående end praksis i København og andre kommuner. Hvor langt vil du gå?

»Så langt som det her. Jeg er glad for, at Århus Kommune bliver foregangskommune på dette punkt.«

Får du din vilje med det her?

»Jeg forventer flertal for mit forslag, og at det træder i kraft samtidig med den nye byrådsperiode i starten af næste år.«