BUNKEBRYLLUP

93 fagforeninger stiler mod ny superorganisation

Af | @GitteRedder

En historisk sammenlægning af LO og FTF er tættere på end nogensinde. Håbet er, at en ny hovedorganisation kan sikre større politisk indflydelse og bedre varetagelse af de 1,3 millioner medlemmers interesser. Men 3F giver ideen om fusion en kold skulder.

Der er lagt op til faglig festivitas i stor skala, når de 93 forbund under LO og FTF med al sandsynlighed snart smedes sammen under én hovedorganisation. 

Der er lagt op til faglig festivitas i stor skala, når de 93 forbund under LO og FTF med al sandsynlighed snart smedes sammen under én hovedorganisation.  Foto: Ahn Young-joon/Polfoto

Om få år kan Danmark have en helt ny hovedorganisation med tilsammen 1,3 millioner erhvervsaktive medlemmer. Den nye hovedorganisation skal varetage interesserne for politibetjente, smede, pædagoger og håndværkere. Samtidig med at den nye organisation ser dagens lys, lukker og slukker både LO og FTF.

Sådan lyder det mest sandsynlige scenarie ifølge en stribe forbundsformænd fra både LO-forbund og FTF-forbund, som Ugebrevet A4 har talt med. Store og små faglige organisationer er brændt varme på ideen om en ny hovedorganisation inden år 2020.

Men der er også modstandere, og Danmarks største og mest magtfulde fagforbund, 3F, mener ikke, at en fusion mellem LO og FTF er svaret på fagbevægelsens udfordringer.

En sammenlægning af LO og FTF til en ny hovedorganisation er simpelthen en fremtidssikring af fagbevægelsen. Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

Både LO’s hovedbestyrelse og FTF’s repræsentantskab har i maj holdt møder, hvor forbundsformænd og lokale fagforeningsformænd har diskuteret, hvordan man kommer videre i processen hen imod en ny hovedorganisation.

I både LO og FTF’s top mener flertallet, at en ny hovedorganisation er uomgængelig, hvis man vil bevare en stærk og indflydelsesrig dansk fagbevægelse og dermed sikre den danske model.

Eller som formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau udtrykker det:

»En sammenlægning af LO og FTF til en ny hovedorganisation er simpelthen en fremtidssikring af fagbevægelsen.«

3F’s formand, Per Christensen, er lodret uenig og mener ikke, at en fusion med et trylleslag løser de problemer, der tordner sig op foran fagbevægelsen.

»3F siger nej til en egentlig fusion og ja til et langt tættere samarbejde mellem LO og FTF,« siger han.

Ægte kærlighed eller fornuftsægteskab?

Diskussionerne om at skabe en ny hovedorganisation har taget fart i de senere år.  Langt over 100.000 lønmodtagere har meldt sig ud af de klassiske fagforeninger siden 2010, og der er kommet lavvande i kassen.

Samtidig har der bredt sig en opfattelse af, at den politiske indflydelse både på Christiansborg og i Bruxelles svinder. Ligeledes påpeger flere, at det er blevet sværere at skrue bissen på over for arbejdsgiverne, når stadig færre lønmodtagere omfattes af en overenskomst.

Så det er måske ikke af ægte kærlighed, at LO-formand Harald Børsting kaster sig over FTF-formand Bente Sorgenfrey.  Men et fornuftsægteskab kan sagtens ende lykkeligt – og især når man taler ægteskabskontrakten godt igennem, før man siger ja til hinanden, påpeger flere forbundsformænd.

Sådan ser køreplanen ud
Sådan ser køreplanen ud

Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af samtaler med kilder fra både LO-forbund og FTF-forbund.

Lige nu har skitsen til ægteskabskontrakt den neutrale titel ’Muligheder for fagbevægelsen frem mod 2020’ og er forfattet af FTF’s og LO’s top. 2020-planen er sendt ud til topfolk i alle 93 små og store organisationer i LO og FTF.

Hovedformålet med en ny hovedorganisation er ifølge forbundsformænd, som Ugebrevet A4, har talt med, at få mere politisk magt og indflydelse samt bedre muligheder for at varetage medlemmernes interesser på en effektiv måde.

Metal vil smedes sammen med FTF

Dansk Metals forbundsformand, Claus Jensen, erklærer sig som en varm fortaler for en ny hovedorganisation.

»Hvis en ny hovedorganisation betyder, at vi får mere styrke, og det bliver billigere for medlemmerne, så er det en god ide,« siger formanden for godt 100.000 smede og mekanikere i Dansk Metal.

Han understreger, at en ny organisation skal bygges op fra bunden på en effektiv måde og samtidig tage hensyn til alle medlemsorganisationer, så ingen føler sig tromlet.

»Vi skal sørge for, at de serviceydelser, som forbundene ønsker af en fælles hovedorganisation, er i centrum. Det kan være det arbejdsretlige, der er et vigtigt element for os, og det kan være den politiske koordinering. Det er en øvelse i sig selv, for ikke alle forbund er enige om det hele,« erkender Claus Jensen. Men han tilføjer, at der er flere fælles interesser end modsatrettede.

For hans eget vedkommende gør det ikke spor, at det går stærkt.

»For min skyld må det gerne gå stærkt, men det kræver jo, at vi er enige på LO-siden,« siger han.

Jeg er ikke interesseret i at haste noget igennem og stemme nogle organisationer ned. Der skal være nogenlunde konsensus om det her. Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

I efteråret 2015 har LO kongres, og her vil en ny hovedorganisation eller et tættere samarbejde med FTF blive drøftet. Hvis der er enighed i LO’s daglige ledelse, hvor Metal-formanden også har sæde, ser Claus Jensen gerne, at kongressen giver mandat til at arbejde videre med at skabe en helt ny hovedorganisation.

Men er der slinger i valsen hos nogle af LO-forbundene, skal man ifølge Metal-formanden gå frem i et lidt langsommere tempo.

»Jeg er ikke interesseret i at haste noget igennem og stemme nogle organisationer ned. Der skal være nogenlunde konsensus om det her,« fastslår Claus Jensen. Han mener, at det vil være en dårlig start for en ny hovedorganisation, hvis nogle forbund ikke er helhjertet med.

3F er ikke på frierfødder

Og 3F, der er LO’s største og mest toneangivende medlemsforbund, er langt fra lune på en fusion. Forbundsformand for de godt 300.000 medlemmer af 3F, Per Christensen, understreger, at han ikke kan se, at en ny hovedorganisation løser nogle af de udfordringer, der hober sig op foran fagbevægelsen.

»Vi er rigtig meget for et intensiveret samarbejde de steder, hvor det gavner både FTF og LO. Med det har jeg også sagt, at jeg ikke synes, at en fusion er svaret på de udfordringer, som FTF og LO står overfor,« siger han.

Hvis svaret på vores udfordringer er en fusion, hvad er så spørgsmålet? Det mangler jeg at få formuleret. Per Christensen, forbundsformand, 3F

Hvordan kan en fusion mellem LO og FTF løse den kolossale udfordring med at organisere flere medlemmer? spørger Per Christensen.

»Hvis svaret på vores udfordringer er en fusion, hvad er så spørgsmålet? Det mangler jeg at få formuleret.  Det forhold, at vi mister medlemmer; og det forhold, at nogen hævder, at vi mangler politisk legitimitet; og det forhold, at LO på nogle områder måske har vanskeligt ved at samle forbundene om nogle fælles dagsordener, bliver ikke løst med en fusion med FTF. Vi ser langt hellere et rigtig godt samarbejde med de gode kolleger i FTF, og at vi i LO selv forsøger at løse de udfordringer, vi har,« fastslår han.

Som medlem af både LO’s daglige ledelse og hovedbestyrelse har Per Christensen i det seneste år lyttet til mange diskussioner om en ny hovedorganisation og ved godt, at flere LO-forbund, blandt andet det store HK, er varme fortalere for ideen.

»Det bliver uden tvivl sat til debat på næste års LO-kongres, og det vil vi forberede os godt til i 3F,« siger han.

Bedre samliv, men intet giftemål

I de seneste år har LO-formand Harald Børsting og FTF-formand Bente Sorgenfrey intensiveret de to organisationers samarbejde med flere synlige tiltag:

  • Med kampagnen ’Er du OK?’ skaber de opmærksomhed omkring overenskomsternes værdi, forsøger at skaffe flere medlemmer og tager i fællesskab kampen op mod de gule fagforeninger.
  • Fagbevægelsens U-landssekretariat drives i fællesskab af LO og FTF.
  • Der er lavet fælles udspil på blandt andet beskæftigelsespolitikken og fælles høringssvar til forskellige politiske sager.
  • Efter sommerferien åbner et fælles EU-sekretariat med Akademikerne i Bruxelles.

Per Christensen peger på, at det alt sammen er fornuftige tiltag, og står det til de ufaglærtes forbund, skal der arbejdes videre af det spor frem for et egentligt ægteskab.

»Der er masser af muligheder for nye samarbejder, uden at det bliver en egentlig fusion. Lad os nu gå vores organisationer efter i sømmene og se, hvad vi mere kan finde på,« lyder tilskyndelsen fra 3F-formanden.

Politiet vil gerne have et lynbryllup

I Politiforbundet mener formand Claus Oxfeldt, at det eneste rigtige er en helt ny hovedorganisation – og hellere i dag end i morgen.

»Vi har for mange hovedorganisationer i Danmark, og jo større vi bliver, jo bedre kan vi matche fremtiden.  Jo før jo bedre, hvis jeg må bestemme. 2020-planen, som man taler om nu, synes jeg, er for langt ude i fremtiden. Et pejlemærke, der siger 2017, lyder bedre i mine ører,« siger han.

Jeg er overbevist om, at det vil styrke os forhandlingsmæssigt og politisk at være samlet i en stor organisation. Claus Oxfeldt, formand, Politiforbundet

Politiforbundets formand pointerer, at den offentligt ansatte politibetjent sagtens kan være i samme hovedorganisation som den privat ansatte lagerarbejder.

»For at sige det lige ud tror jeg, at der er mange politifolk, der ikke aner, hvad man laver i FTF. Politimanden er ligeglad med hovedorganisationen, hvis den bare varetager hans interesser bedst muligt, og jeg er overbevist om, at det vil styrke os forhandlingsmæssigt og politisk at være samlet i en stor organisation,« siger Claus Oxfeldt.

Ligesom adskillige andre forbundsformænd i FTF-familien kalder Claus Oxfeldt det for ’helt afgørende’,  at en ny hovedorganisation bliver politisk uafhængig og slet ikke kædes sammen med Socialdemokraterne, sådan som LO hidtil er blevet det.

Socialrådgiverne går op i størrelsen

Også socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, ser gerne en ny hovedorganisation.

»Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg gerne ser, vi bliver lagt sammen til en helt ny organisation på sigt. Danmark er for lille til tre hovedorganisationer, og jeg synes, at LO og FTF har mange fælles interesser,« siger hun.

For socialrådgivernes formand er der indlysende gevinster ved en fusion.

»Størrelsen alene betyder noget for interessevaretagelsen, men også for indflydelsen. Og det er jo kun interessant at få en større indflydelse,« konstaterer Majbrit Berlau.

Hun fremhæver, at en hovedorganisation med 1,3 millioner medlemmer vil få langt mere at skulle have sagt ved for eksempel trepartsforhandlinger.

Heller ikke Majbrit Berlau mener, at der er nogen som helst problemer med, at hendes medlemmer har samme hovedorganisation som smede og butiksansatte.

»Ude i virkeligheden er socialrådgivernes tætteste samarbejdspartnere jo HK’erne og socialpædagogerne, der er medlemmer af LO-forbund. Vi har intet problem med at samarbejde med dem i dagligdagen. Det væsentlige er, hvordan man skruer en ny hovedorganisation rigtigt sammen, så den kan give en vedkommende interessevaretagelse for socialrådgiverne og alle andre faggrupper,« siger hun.

Majbrit Berlau tilføjer, at det er vigtigt at få grundige drøftelser i baglandet omkring demokratiet, kulturen og de værdier, der skal gælde for en ny organisation.

Der står mange skriveborde og ledelsesposter i vejen for enhver sammenslutning. Nogle mister deres job, og der bliver et frygteligt slagsmål. Henning Jørgensen, professor, Aalborg Universitet

Både Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, og formand for BUPL Henning Petersen advarer om, at det kan gå for stærkt med at indgå ægteskabet med LO.

»Dansk fagbevægelse har brug for at samle sig til en stærk spiller. Men jeg tror, at alle forbund et eller andet sted har en usikkerhed i forhold til, om man kan opbygge et tilstrækkeligt demokrati, og om man kan se sin identitet i en ny stor organisation. Derfor tror jeg ikke, at man skal forcere udviklingen, men gå langsomt frem,« siger Hanne Pontoppidan.

Og pædagogernes formand er på samme linje.

»Der er mange ting, der skiller med kultur og traditioner, og det er vi nødt til at tale os til rette om.  Vi tilnærmer os allerede hinanden, så lad det politiske samarbejde vise vejen.  Om der går fem eller ti år, før vi har en ny organisation, tør jeg ikke give et bud på, men det skal ikke være meget længere, for mange ting kalder på, at vi i højere grad optræder i fællesskab,« siger Henning Petersen.

Professor forudser en lang forlovelse

På trods af diverse forskellige positioner i FTF- og LO-familien vurderer arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet professor Henning Jørgensen, at første spadestik til en ny hovedorganisation er taget.

»Man kan aldrig forsikre sig mod faglig, politisk dumhed, men meget peger på, at vi får en ny hovedorganisation. Den kan ikke komme, før LO og FTF har holdt deres kongresser i efteråret 2015. Hvis kongresserne giver mandat til at gå videre med at etablere en ny, selvstændig organisation, er det realistisk, at det bliver omkring 2019,«siger han.

Ifølge Henning Jørgensen tager det mindst fire år fra efteråret 2015 at få diskuteret med medlemmerne og få deres accept af en ny organisation. Der skal også skrives fælles grundlag og værdisæt, fremhæver han.

»Organisatorisk skal man også være enige, og der står mange skriveborde og ledelsesposter i vejen for enhver sammenslutning. Nogle mister deres job, og der bliver et frygteligt slagsmål,« lyder professorens spådom.

Ifølge Henning Jørgensen er der store udfordringer i både LO og FTF. Han peger på, at FTF med mere end 70 organisationer har en række ’lilleput-problemer’, der skal tages hånd om, mens der i LO er nogle magtcentre, der skal løsnes op for, inden en sammenlægning er realistisk.

Men han er ikke tvivl om, at en ny hovedorganisation vil få flere muskler, end LO og FTF har hver for sig i dag.

»En ny hovedorganisation vil både fagligt, politisk og mediemæssigt få en helt anden placering end i dag. Både i forhold til det politiske system herhjemme og på den europæiske scene. Der vil komme en helt anden opmærksomhed og slagkraft omkring sådan en organisation. Tænk på, at en formand kan tale på næsten halvanden million medlemmers vegne,« siger Henning Jørgensen.