PENGELØS

6.000 ledige får ikke en øre i hjælp

Af | @IHoumark

6.000 mennesker kan hverken få job eller støtte fra det offentlige. Det er en følge af reformen af dagpengene. Fagbevægelsen kalder udviklingen ’skræmmende’ og kræver ændringer i en kommende reform. Arbejdsgiverne vil lade stå til.

6.000 ledige har mistet dagpengene og har hverken arbejde eller offentlig hjælp. 

6.000 ledige har mistet dagpengene og har hverken arbejde eller offentlig hjælp.  Foto: Jan Grarup/Polfoto

6.000 mennesker har foreløbig været igennem den store nedtur fra at have lønnet arbejde til at stå uden hverken indkomst eller job. Det viser officielle tal om virkningerne af reformen af dagpengene. Bag tallet 6.000 gemmer sig ikke alene arbejdsløse med voldsomme lommesmerter, men også menneskelige kriser af rang.

6.000 står nu uden indtægtStatus efter ophør af dagpenge
Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af tal fra Jobindsats.dk Note: Tallene er for perioden 2013 samt januar 2014. Jobindsats.dk venter at offentliggøre nyere tal for 2014 17. juni.

Mindst 36.000 arbejdsløse har mistet deres dagpenge, siden dagpengereformen trådte i kraft i 2013 og halverede den maksimale periode på dagpenge fra fire til to år. Det fremgår af tal fra det statslige Jobindsats.dk, som Ugebrevet A4 har analyseret.

Blandt de 36.000 er cirka 6.000 endt med at stå uden arbejde og uden kontanthjælp eller anden form for offentlig ydelse.  Det gør næstformand for fagforbundet FOA Mona Striib vred.

»Det er intet mindre end en katastrofe, at vi sender så mange mennesker ud i noget, der kan ende i fuldstændig økonomisk ruin,« siger Mona Striib.

I fagforbundet 3F mærker mange medlemmer den barske side af reformen af dagpengene. Hver fjerde af de ledige, der har mistet dagpengene og derefter står uden indkomst og job, har været eller er medlemmer af 3F’s A-kasse. Mange af dem lider store afsavn, fortæller forretningsfører for 3F’s A-kasse Eva Obdrup.

Nogle par overvejer sågar at blive skilt og flytte fra hinanden bare for at kunne få kontanthjælp. Eva Obdrup, forretningsfører, 3F's A-kasse

»Mange af de ledige uden dagpenge er så økonomisk pressede, at de sælger bilen, sommerhuset, eller hvad de nu ellers kan sælge. Andre spiser af deres opsparede pension, hvilket jo vil ramme dem hårdt senere. Og nogle låner sig frem hos familie og venner,« fortæller Eva Obdrup og fortsætter:

»Nogle par overvejer sågar at blive skilt og flytte fra hinanden bare for at kunne få kontanthjælp.«

Når arbejdsløse kan gå fra at få dagpenge til at få ingenting, skyldes det reglerne for kontanthjælp. Ledige har nemlig ikke krav på kontanthjælp, hvis de har en formue på mere end 10.000 kroner – for eksempel en bil eller et kolonihavehus – eller hvis deres samlever tjener mere end, hvad der svarer til det dobbelte af kontanthjælpen.

’Mega dårlig økonomi’

Blandt de arbejdsløse, som har mistet dagpengene, er 26-årige Daniel Frausing Heuser.

Jeg er hele tiden frustreret over vores økonomi, men min kæreste bliver direkte ked af det. Daniel Frausing Heuser, ledig der har mistet dagpengene

Han får stadig hjælp fra det offentlige i form af den såkaldte arbejdsmarkedsydelse, som er på 80 procent af dagpengene. Men ydelsen er begrænset til et halvt år, og den er svær at klare sig for. Især når man har to børn og en kæreste på kontanthjælp.

»Rent ud sagt er vores økonomi mega dårlig. Vi har cirka i alt 13.500 kroner om måneden til at betale husleje, transport, mad og så videre for. Når vi når midten af måneden, har vi sjældent penge tilbage. Heldigvis er der så familie, der støtter os,« fortæller Daniel Frausing Heuser.

Den dårlige økonomi gør ikke kun ondt på ham.

»Jeg er hele tiden frustreret over vores økonomi, men min kæreste bliver direkte ked af det. Det går hende virkelig på,« siger Daniel Frausing Heuser.

I 3F bekræfter lederen af A-kassen, Eva Obdrup, at det at stå uden indkomst ikke bare rammer på pengepungen.

»Det sætter sine spor, desto længere tid man går ledig. En del begynder at gå rundt med en følelse af, at ’der er ikke brug for mig’, og mange mister modet og selvtilliden. Hvis du så oveni mister den offentlige hjælp, kan det blive svært at overskue livet,« siger Eva Obdrup.

De svageste rammes

Kigger man nærmere på de arbejdsløse, som har mistet dagpengene for efterfølgende at få nul kroner, springer nogle forhold i øjnene. På baggrund af tal fra Jobindsats.dk kan Ugebrevet A4 konstatere følgende:

  • 59 procent er mænd, 41 procent er kvinder.
  • 66 procent er 50 år eller derover.
  • 23 procent er indvandrere eller efterkommere.
  • Der er klar overvægt af ufaglærte. Eksempelvis kommer 26 procent af de indkomstløse ledige fra 3F, der har mange medlemmer med kort eller ingen uddannelse.

At de nævnte grupper er rigt repræsenteret i den triste statistik over indkomstløse, kommer ikke bag på Lisbeth Pedersen. Hun er leder af afdelingen for forskning i beskæftigelse og arbejdsmarked ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Vi synes åbenbart, at det er dem, der har det sværest, der skal betale prisen for krisen. Mona Striib, næstformand, FOA

»Det er nogle velkendte risikogrupper, som ender med at blive selvforsørgende. Det er alle dem, der har svært ved at få arbejde og på den måde er på hælene i forvejen,« siger Lisbeth Pedersen.

Hun oplyser, at der ud over de nævnte grupper (ældre, mænd, indvandrere og ufaglærte) også er en forholdsvis stor andel af de indkomstløse, der har dårligt helbred.

I FOA er næstformand Mona Striib oprørt over, at det er nogle af samfundets dårligst stillede, der ryger ud af dagpengesystemet til ingenting.

»Det er dybt skræmmende, at vi som samfund kan ændre menneskesyn på grund af en økonomisk krise udløst af den finansielle sektor. Vi synes åbenbart, at det er dem, der har det sværest, der skal betale prisen for krisen,« siger Mona Striib.

Lang tid uden indkomst

Statistikken viser, at temmelig mange af dem, der ryger ud i ingenting, ender med at leve i længere tid uden indkomst.

Ledige forbliver indkomstløseI januar 2013 mistede 5.467 arbejdsløse deres dagpenge. 1.118 personer endte uden indkomst. Ni måneder senere var antallet vokset til 1.258.
Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af tal fra Jobindsats.dk

I januar 2013 gik 20 procent af dem, der mistede dagpengene, over til ingen indkomst ifølge Jobindsats.dk. Ni måneder senere var andelen af indkomstløse i gruppen af ledige fra januar stort set uændret – nemlig 23 procent. Med andre ord er der tilsyneladende ikke den store udskiftning i gruppen af indkomstløse – eller selvforsørgende, som embedsmænd kalder dem.

»Vi er ved at skabe en gruppe af mennesker, der hele deres liv kan komme til at være påvirket af, at de mistede deres dagpenge.  For dem, der spiser af deres pensionsopsparing, de kan jo gå hen og blive fattige pensionister,« siger Mona Striib.

DI: Reform er et stort plus

Hos arbejdsgiverne i Dansk Industri (DI) mener man, at gevinsterne ved reformen af dagpengene er så store, at man må tage udfordringerne med de indkomstsløse med. Sådan lyder meldingen fra Steen Nielsen, som er chef for kontoret for Løn & Arbejdsmarkedspolitik.

»Overordnet set har reformen af dagpengene nogle store positive effekter i form af, at mange finder arbejde, lige før de mister dagpengene. Det har blandt andre vismændene påvist. Der er så en lille gruppe, som ikke finder job og heller ikke kan få offentlige ydelse. Og deres situation kan vi så ikke vide noget om,« konstaterer Steen Nielsen.

Forsker Lisbeth Pedersen fra SFI bekræfter, at der ikke er videnskabelig viden om, hvordan forholdene er for de indkomstløse.

»Vi har ikke videnskabelig viden om, hvad der sker, når den ene i et par mister sine dagpenge og ikke kan få anden offentlig ydelse,« siger Lisbeth Pedersen.

Ud fra anden forskning vil hun dog godt give et bud på den situation, de indkomstløse kan stå i:

»Når indtægten i en familie går markant ned, kan det gå ud over for eksempel børnenes sociale aktiviteter som deltagelse i idræt eller fødselsdage. Det kan få negative følger for børnene,« siger Lisbeth Pedersen.

Forbund vil forebygge

I hverken 3F eller FOA har man tænkt sig at lade stå til i forhold til de indkomstløse ledige. Fagbevægelsen vil sætte ind med massiv lobbyvirksomhed, når regeringen – formodentlig en gang i efteråret – nedsætter en dagpengekommission for på baggrund af den senere at kunne spille ud med forslag til en reform af dagpengesystemet.

Pointen er, at ledige skal have fokus på at få job og ikke på, hvordan de hurtigst muligt kan komme på dagpenge igen. Steen Nielsen, DI

Eva Obdrup fra 3F peger på tre områder, som hun mener, der skal satses på for at forebygge, at arbejdsløse går ledige i to år og derefter mister dagpengene:

  • Det skal være nemmere at genoptjene retten til dagpenge.
  • Der skal sættes hurtigere ind med samtaler og anden hjælp til ledige.
  • Ufaglærte ledige skal kunne uddanne sig til faglærte.

»For mange ufaglærte, som har kortvarig beskæftigelse som vikarer eller i sæsoner, er det meget svært at nå at tjene op til at få ret til dagpenge. Så et mildere genoptjeningskrav vil gøre, at langt færre mister deres dagpenge,« forklarer Eva Obdrup og fortsætter:

»Vi ved også, at faglærte har langt større jobsikkerhed end ufaglærte.«

I DI giver Steen Nielsen en kold skulder til kravene fra 3F om nemmere genoptjening af retten til dagpenge og mere uddannelse til ufaglærte.

»Hvis folk er i stand til at skaffe sig kortere beskæftigelse i form af for eksempel vikararbejde, burde de også kunne skaffe sig flere af den slags job, så de bevarer retten til dagpenge. Pointen er, at ledige skal have fokus på at få job og ikke på, hvordan de hurtigst muligt kan komme på dagpenge igen, « siger Steen Nielsen og fortsætter:

»Vi har blandede erfaringer med at lade ledige bruge tid på at uddanne sig. Når ledige er under uddannelse, har det tendens til, at de er ledige længere. Så i stedet for uddannelse bør jobcentrene satse på de former for aktivering, som virker: ansættelse i det private med løntilskud eller virksomhedspraktik.«

Hvor er jobbene?

Steen Nielsen fra DI mener, at ledige i dag har bedre muligheder end for bare få år siden for at finde job.

»Hvor det for få år siden kunne være svært at få arbejde, så er der nu gode muligheder for at få job, hvis man søger tilstrækkeligt bredt og intensivt. Og det gælder selvfølgelig også for dem, der mister deres dagpenge,« siger Steen Nielsen.

I Aalborg har Daniel Frausing Heuser svært ved at få øje på alle de jobåbninger, som Steen Nielsen taler om.

»Jeg søger arbejde hele tiden og har skrevet over 2.000 ansøgninger, siden jeg blev færdig med min uddannelse til lager- og logistikoperatør i december 2010,« siger Daniel Frausing Heuser.

Han er blevet lovet et par ugers arbejde hos Arla her i sommerens løb. Men ellers er han pessimist:

»Jeg tror, det bliver rigtigt svært for mig at finde arbejde inden for lager og transport. Vi er mange om buddet. Så jeg ryger nok ned på kontanthjælp til oktober.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.