lynaktivering

60 timers aktivering klares på få minutter

Af

Arbejdsløse akademikere sendes i aktivering hos private jobfirmaer på fuld tid, men ender med at arbejde hjemme. Københavns Kommune finder det dybt uacceptabelt og vil nu undersøge praksis.

Det er ofte spild af tid, når akademikere sendes i aktivering hos et privat jobfirma, lyder det fra Magistrenes A-kasse.

Det er ofte spild af tid, når akademikere sendes i aktivering hos et privat jobfirma, lyder det fra Magistrenes A-kasse. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Vi bruger milliarder af skattekroner hvert år på aktivering af arbejdsløse. Men for ledige akademikere er aktiveringen ofte spild af tid. Flere har oplevet at ’arbejde hjemme’ – til trods for, at det på papiret hedder, at de er i aktivering 30 timer om ugen hos en privat jobaktør.

46-årige Shanta Thacker fra København er en af de ledige, der flere gange har oplevet, at aktivering i praksis er hjemmearbejde.

Som arbejdsløs kommunikationskonsulent har hun to gange fået bevilget to ugers ’Vejledning og Opkvalificering’ hos det private jobfirma Hartmanns. Begge kurser var på papiret 30 timer om ugen.

Men sådan så virkeligheden ikke ud, fortæller Shanta Thacker til Ugebrevet A4. Tværtimod kan hendes seneste aktivering i november 2013 på to gange 30 timer summes op til cirka to minutters snak med jobkonsulenten og et ’Vi ses’.

Først fik hun en kode til netværket, så hun kunne bruge computer og printer; bagefter viste Hartmanns-konsulenten hende køkkenet, hvor kaffen stod; og til sidst nåede de frem til, at hun lige så godt kunne gå hjem.

»Og jeg behøver ikke komme mere i denne her uge?« spurgte Shanta Thacker.

»Nej, det behøver du ikke,« svarede jobkonsulenten.

»Og hvad så med næste uge?«

»Det ved jeg ikke ... vil du arbejde hjemmefra? Så skriver jeg det.«

Shanta Thacker understreger, at jobkonsulenten var sød og imødekommende.

»Hun er kommet med input til mit cv, og det var fint, men det er ikke mit indtryk, at de er særlig stærke i forhold til min type af ledige,« siger Shanta Thacker.

Hun oplyser, at hun flere gange spurgte, om der foregik noget i konsulenthuset, som hun kunne have gavn af at deltage i. Men svaret var nej, så få minutter senere var hun på vej hjem.

Læs også artiklen: Eksperter: Skræddersy aktiveringen til ledige

A-kasse: Grotesk at bruge penge på det

I Magistrenes A-kasse, som Shanta Thacker er medlem af, har karrierekonsulent Søren Voldum-Clausen svært ved at se meningen med forløbet:

Det bliver jo grotesk, når beskæftigelsesmidlerne bliver anvendt til aktiviteter, som ikke hjælper den ledige. Søren Voldum-Clausen, karrierekonsulent, Magistrenes A-kasse

»Her er det tydeligt, at Hartmann har erkendt, at de ikke har noget at byde på. Det kan jo ligefrem være en lettelse for alle, at man så giver den ledige frihed til at arbejde på egen hånd,« siger Søren Voldum-Clausen og tilføjer:

»Men det bliver jo grotesk, når beskæftigelsesmidlerne bliver anvendt til aktiviteter, som ikke hjælper den ledige.«

Det var anden gang i løbet af ni måneder, den 46-årige cand.mag. i medievidenskab fik ’Vejledning og Opkvalificering’ hos Hartmanns, der er et af de private jobfirmaer, som Københavns Kommune oftest anvender.

Første gang nåede Shanta Thacker at få en kop kaffe og surfe lidt på nettet, før hun blev enig med konsulenten om, at hun lige så godt kunne sidde hjemme foran sin egen computer og søge job.

Begge gange blev forløbet registreret i Jobnets system som to ugers kursus – 30 timer om ugen med vejledning og opkvalificering.

At sidde og søge job hos Hartmanns giver jo ingen mening. Når jeg bare sidder der, er det jo ren opbevaring. Shanta Thacker, arbejdsløs kommunikationskonsulent

»Mine tidligere erfaringer med anden aktør giver mig ingen forventninger om, at det er deres indsats, der får mig i job. Så alt andet lige ville jeg hellere gå hjem og sidde ved min egen pc,« siger Shanta Thacker:

»At sidde og søge job hos Hartmanns giver jo ingen mening. Når jeg bare sidder der, er det jo ren opbevaring.«

I Københavns kommune modtager beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) Shanta Thackers forløb med forundring.

»Hvis det, I beskriver, er korrekt og et udtryk for en praksis, er det helt uacceptabelt. Det gælder både, hvis det er en enkeltsag og selvfølgelig i endnu højere grad, hvis det er generelt,« siger hun.

Beskæftigelsesforvaltningen vil nu se nærmere på sagen.

»Vi bruger vejledning og opkvalificering for at hjælpe de ledige, og hvis de lige så godt kan gøre det selv derhjemme, så er det jo spild af skatteborgernes penge og at gøre nar af de ledige, « siger Anna Mee Allerslev. Hun fortsætter:

»Vi skal hjælpe de ledige med motivation og jobsøgning gennem blandt andet coaching til at skrive cv og ansøgninger. Så hvis de sidder hjemme, er det på ingen måde acceptabelt eller udtryk for, hvordan vi ønsker at føre aktivering i Københavns Kommune,« lyder det fra beskæftigelsesborgmesteren.

Hartmann beklager

Shanta Thackers aktivering udløser gentagne undskyldninger fra Hartmanns direktør.

»Jeg er rigtig, rigtig ked af, at en kandidat har fået den oplevelse. Hartmanns er jo bygget op om at gøre en stor indsats – ikke bare på papiret, men også med hjerte, sjæl og sind. Så jeg er personligt rigtig, rigtig ked af det forløb, for det ligger os meget på sinde, at kandidater oplever mening med det, vi laver sammen« siger Hartmanns direktør, Anne-Mette Ravn.

Sidste år stod Hartmanns bag knap 3.000 aktiviteter for ledige akademikere i København, og i ni ud af ti tilfælde stod menuen på vejledning og opkvalificering.

Det er ikke vores praksis at sætte akademikerne alene foran en computer og søge job. Anne-Mette Ravn, direktør, Hartmanns

Om andre end Shanta Thacker arbejdede hjemme, kan Hartmanns ikke sige. Men ifølge direktøren er A4's eksempel ikke typisk.

»Jeg kan jo ikke garantere, at hun er den eneste, der har oplevet det. Men det er ikke vores praksis at sætte akademikerne alene foran en computer og søge job. Vi har jobklubber, hvor de ledige sidder sammen og har mulighed for rådgivning og sparring med en jobkonsulent, men det er kun en lille del af et større forløb,« understreger Anne-Mette Ravn.

Ifølge loven skal aktivering som et minimum fylde to timers indhold i løbet af to uger. Så med et par samtaler med en jobkonsulent undervejs, fulgte Shanta Thackers forløb reglerne.

Hverken Hartmanns eller Københavns Kommune ønsker at fortælle, hvor meget kommunen betaler for et forløb som dette.

Flere ledige sendes hjem

Shanta Thacker er dog ikke den første ledige, som arbejder hjemme. Bibliotekar Marco Malcorps oplevede tilbage i 2010 at blive sendt hjem, da han var i aktivering hos jobkonsulenterne JobDK.

»Vi skulle være der fra 9 til 15, men vi blev tit sendt hjem klokken 12, fordi der kom nogle andre, der skulle bruge lokalet. Det var da rart med hjemmearbejdsdage, så slap jeg for at sidde der, men det var spild af tid« siger Marco Malcorps. Han arbejder nu som bibliotekar i et job, han fandt gennem sit eget netværk.

På hjemmesiden www.andenaktoer.dk fortæller flere ledige om hjemmearbejde, der på papiret kaldes vejledning og opkvalificering.

Således skriver Tanja Christensen:

’I princippet skulle vi aktiveres 30 timer om ugen, men reelt var vi der to-tre dage om ugen. Nogle dage fik vi lov at arbejde videre derhjemme et kvarter efter, vi var kommet.’

En anden, der kalder sig Torbjørn, bidrager med denne beretning:

’Et obligatorisk aktiveringskursus, der af omfang skulle være 25 timer, bestod i 5 minutters telefonsamtale ugentligt (men så var jeg da fri for at spille kabale på deres computer i halve dage ...) Kan kun græmmes over, at min kommune blindt har kylet masser af penge efter, hvad der på alt for mange måder ligner noget fup!’

Hjemmesiden drives af Magistrenes A-kasse, som i flere målinger har konstateret, at medlemmerne er utilfredse med aktiveringen hos de private jobaktører.

En af de aktører, som får mange hårde ord med på vejen på sitet, er Jobdk.

Jobdk blev i 2013 fusioneret med en anden privat jobaktør, nemlig Job Vision, som ejes af Krifa.

Ib Hørup har været direktør for Job Vision siden november 2013. Han har intet kendskab til aktuelle sager og kan ikke kommentere forløb, som ligger før hans tid.

»Vores fusion var netop en følge af, at vi har oplevet kraftige forandringer, og alle i branchen har måttet omstille deres virksomheder. Vi er et helt andet sted i dag – både med kandidaterne og med indholdet,« siger Ib Hørup og fortsætter:

»Jeg kan ikke sige noget om, hvordan man har gjort tidligere, men det er ikke en del af den ordentlighed, vi gerne vil have i vores leverancer nu og fremover. Der skal ikke herske tvivl om, at vi driver en forretning, hvor vi gør rigtig meget for kandidaterne. Hvis nogen er utilfredse, hører vi meget gerne fra dem.«

Magistre spilder tiden

Magistrenes A-kasse møder mange ledige medlemmer, der oplever aktiveringen hos anden aktør som spild af tid.

»Vi oplever ofte, at aktiveringen er så ringe, at de ledige hellere er fri,« siger Søren Voldum-Clausen.

Han understreger, at billedet kan være skævt, fordi a-kassen især hører fra de ledige, som ikke kommer i arbejde, og sjældent fra dem, der finder job gennem aktivering.

»Men det er ret udbredt, at ledige medlemmer oplever, at de ikke bliver taget seriøst,« siger han.

Søren Voldum-Clausen fortæller, at anden aktør skal nå at aktivere folk rettidigt og sjældent har praktikophold og job med løntilskud på hånden. Derfor må de ledige selv ud og finde arbejdsgiverne.

»Når anden aktør er sent ude, bliver jobsøgningsforløbene brugt som redningsplanke. På mange af de forløb skruer man ned for ressourcerne, og bemandingen er sparsom. Vi hører fra mange, der føler sig anbragt i et meningsløst forløb,« siger han.

Nye, mere præcise aftaler

I 2014 har Hartmanns indtil videre formidlet 1.331 aktiviteter til ledige akademikere i København. Med få undtagelser er der tale om vejledning og opkvalificering.

Men i dag er aftalerne med Københavns kommune ændret, så det aktiveringsforløb, Shanta Thacker var igennem, ikke længere eksisterer.

Ifølge kommunen stiller de nye aftaler meget præcise krav til, hvad akademikere kan forvente af en aktivering hos anden aktør.

Om forventningerne indfries, giver kommunens egen måling af brugernes tilfredshed måske et praj om, når den udkommer inden længe. Og kommunen lover at nærlæse besvarelserne for at se, om andre ledige også har arbejdet hjemme.

’... ligesom der vil blive taget øvrige relevante initiativer med henblik på at afdække, om der er modtaget udsagn fra borgere med samme oplevelser’, skriver direktør i Beskæftigelsesforvaltningen Kaj Ove Christiansen i en mail til A4.