KVINDELIST(E)

10 facts, der ruster dig til kvindernes kampdag

Kvinder arbejder mere end de selv tror. De lever længere, er mere stressede,væmmes ved prostituerede og savner et politisk parti, der taler til dem.

På kvindernes kampdag er det vigtigt at vide lidt mere om kvinder

På kvindernes kampdag er det vigtigt at vide lidt mere om kvinder Foto: Mathias Christensen, Polfoto

Kvinder lever længere

En 4-årig pige kan forvente at blive 81 år gammel. Det er fire år mere end en dreng født samme år.

Resterende leveår for udvalgte aldre

Kilde: Danmarks Statistik Kvinder & Mænd 2011

Kommunale kvinder er på deltid

80 procent af mændene i kommuner og regioner arbejder i mindst 37 timer om ugen. Kun 53 procent af kvinderne er på fuld tid.

Kilde: Det fælleskommunale løndatakontor

Kvinder går på deltid af hensyn til familien

Hver tredje kvinde på deltid er det pga. familiære eller personlige forpligtelser. Når mænd er på deltid, skyldes det langt overvejende hensyn til uddannelse.

Kilde: Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, Beskæftigelseministeriet 2012

Kvinder er lidt mere ledige

Der er næsten ingen forskel på mænd og kvinders arbejdsløshed.

Ledighed i procent.

Kilde. Sæsonkorrigeret ledighed. Januar 2014. Danmarks Statistik

Yngre kvinder er markant mere stressede

Langt flere yngre kvinder end jævnaldrende mænd føler sig stressede.

Andel med højt stressniveau. (%)

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil

Kvinder savner et parti

Hver fjerde kvinde føler slet ikke eller kun i mindre grad, at der findes et parti i Folketinget, som dækker deres politiske holdning.

Læs Ingen partier er helt rigtige

I hvilken grad mener du, at der blandt de eksisterende partier i Folketinget, findes et politisk parti, som dækker dine politiske holdninger?

Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4

Yngre kvinder har det psykisk skidt

Betydeligt flere yngre kvinder end yngre mænd har det psykisk skidt.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil.

Kvinder frastødes af prostituerede

Dobbelt så mange kvinder som mænd føler sig frastødt, når de ser en prostitueret på et offentligt sted.

Læs Hver femte dansker: Mennesker i nød er dovne

Føler sig frastødt af...

Kilde: Epinion for Rådet for Socialt Udsatte

Kvinder storforbruger sko

Danske husstande anvender omtrent dobbelt så mange penge på fodtøj til kvinder som til mænd. Og tre gange så mange penge som på børnenes sko.

Årlig udgifter, kr.

Kilde Danmarks Statistik

Mænd overdriver arbejdstiden

Kvinder arbejder to timer mere om ugen, end de selv tror. For mænd gør det modsatte sig gældende. De overvurderer deres ugentlige arbejdsindsats med næsten to timer.

Kilde: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.