VK skærer milliarder i forskning

Af
| @GitteRedder

Trods drøje hug fra både økonomiske vismænd og oppositionen vil regeringen spare to milliarder kroner på forskning i 2006, viser regeringens egen finanslovfremskrivning.

VK-regeringens sparekniv er i gang med at forvandle Danmark til et forskningsmæssigt u-land. Tager man regeringens fremskrivning af finansloven for pålydende, så vil de offentlige forskningsudgifter blive skåret drastisk år for år, og i 2006 vil der kun blive brugt en halv procent af bruttonationalproduktet.

Dermed vil regeringen spare næsten to milliarder kroner på offentlig forskning sammenlignet med i dag. I år bruges der 9,5 milliarder kroner, men i 2006 vil regeringen trods advarsler fra de økonomiske vismænd kun bruge 7,6 milliarder kroner på forskning.   

Milliard-besparelsen betyder også, at regeringen ifølge Socialdemokraternes politiske ordfører Frank Jensen får meget svært ved at leve op til sin egen målsætning om, at den offentlige forskningsindsats i 2010 skal op på én procent af bruttonationalproduktet. Det har regeringen ellers  været med til at vedtage på  EU-rådsmødet i Barcelona sidste år.

»Nedskæringerne på forskningsbudgettet er en trussel mod det, Danmark skal leve af i fremtiden. En dansk ingeniør er stadigvæk mange gange så produktiv og innovativ som en indisk ingeniør, men svigter vi forskningen, så vil vi blive overhalet af mange andre lande og vil ikke kunne fastholde den høje beskæftigelse i industrien,« siger Frank Jensen.

Han understreger, at Danmarks forskningsmæssige efterslæb bliver større år for år, og at spare-iveren på forskningsbevillingen kan sidestilles med at køre Danmark baglæns ind i fremtiden.
Videnskabsminister Helge Sander (V) afviser, at regeringen forsømmer forskningen og understreger over for Ugebrevet A4, at der ikke er grund til dystre kommentarer om finanslovfremskrivningen for år 2006, før den næste finanslov præsenteres i august. Her kommer der ifølge videnskabsministeren nye tal for forskningsindsatsen, der vil afspejle, at regeringen deler vismændenes målsætning.

»Vi er i gang med en genopretning af forskningsbevillingen, som SR-regeringen sparede på de sidste tre år af deres regeringsperiode. Vores mål er helt klart at øge bevillingen, men vi skal lige finde pengene først,« siger Helge Sander og tilføjer, at han samtidig vil appellere til virksomhederne om at investere mere i forskning.

Skal videnskabsministeren leve op til målsætningen om én procent af BNP til forskning i 2006, kræver det en finanslovsbevilling på godt 15 milliarder kroner. Eller næsten seks milliarder kroner mere end der bruges på forskning i dag.   

De økonomiske vismænd kommer også med voldsom kritik af regeringens nedprioritering af den offentlige forskningsindsats, og overvismand Torben M. Andersen anbefaler, at det offentlige bruger flere penge.    

Ifølge rapporten fra Det Økonomiske Råd er de offentlige forskningsudgifter faldet fra 0,71 procent af BNP til 0,66 procent af BNP i 2003. Inklusive virksomhedernes indsats bruger Danmark samlet 2,4 procent af BNP på forskning, mens både Finland og Sverige bruger over tre procent.