VK klar med ensidigt eksklusivindgreb

Af

LO’s formand er oprevet over lovforslaget om eksklusivaftaler. Et indgreb over for enkeltgrupper, som vi hidtil kun har kendt fra diktaturstater, siger han.

Forbudet mod eksklusivbestemmelser vil kun ramme de kollektive overenskomster mellem arbejdsgivere og almindelige lønmodtagere. Dermed går advokater, læger, landbruget og hele sundhedssektoren fri, selv om der på disse områder eksisterer meget strenge krav om medlemskab af en bestemt forening.

Lovforslaget, som nu ligger endeligt klar, følger nøje anbefalingerne i det stærkt kritiserede embedsmandsudvalg, som tidligere på året har analyseret omfanget af eksklusivbestemmelser i Danmark. LO’s formand Hans Jensen er oprevet over det »ensidige forslag«:
»Regeringen viser her sit sande ansigt. Det drejer sig udelukkende om at ramme LO-fagbevægelsen, mens alle andre klarer frisag. Det er særligt foragteligt i betragtning af, at det er de svageste grupper af lønmodtagere, der bliver ramt, mens de rigeste – advokater, læger og lignende – slet ikke omfattes af indgrebet.«

»Vi er åbenbart nået til en situation, hvor en regering kan tillade sig at lovgive over for enkeltgrupper. Det har vi tidligere kun kendt fra diktaturstater. Dertil kommer, at regeringen griber direkte ind over for den ene part i en privat aftale på arbejdsmarkedet. Den udemokratiske måde at lovgive på må man håbe, at et flertal i Folketinget siger fra over for.«
I Folketinget er Dansk Folkeparti tungen på vægtskålen. Partiet har givet meget skiftende meldinger, og spørger man partiets arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, er det fortsat meget uafklaret, om partiet vil stemme for.

»Vi ville helst have et generelt forbud, som rammer alle. Vi vil ikke umiddelbart stemme for et forslag, der kun rammer de kollektive overenskomster. Men vi venter på at tale med ministeren om det,« siger Bent Bøgsted.

Dansk Folkeparti har hidtil kædet eksklusivindgrebet sammen med udvidelsen af EU, hvor partiet har krævet en overgangsordning for østeuropæiske arbejdstagere. Men til det siger Bent Bøgsted i dag:

»Nu er vi tæt på EU-topmødet i København, og jeg tror, at det løb er ved at være kørt, men vi vil da blive ved med at presse på.«

Bliver regeringens lovforslag vedtaget, vil det træde i kraft 1. juli næste år eller ved næste fornyelse af en overenskomst.