VK: Ingen fejl at undtage daghøjskoler

Af Karsten Christensen

Daghøjskoler er ikke folkeoplysende, men kompetencegivende. Derfor er de ikke omfattet af den lov, der ellers kan fritage skoler for at betale afgift.

Daghøjskoler skal behandles på lige fod med folkehøjskoler og kan ikke sammenlignes med folkeoplysende foreninger. Derfor er daghøjskolerne med fuldt overlæg undtaget fra den lov, der fritager blandt andre aftenskoler for at betale lønsumsafgift, en slags arbejdsmarkedsbidrag for momsfrie virksomheder.

I et brev til Folketingets Skatteudvalg gjorde Foreningen af Daghøjskoler i Danmark i sidste uge opmærksom på skævheden i den tro, at der var tale om en fejl. Men den vildfarelse trækker skatteministeren foreningen ud af:

»Det er ikke meningen med lovforslaget at undtage undervisning som sådan fra betaling af lønsumsafgift, selv om det kan argumenteres, at al undervisning er folkelig oplysning. Meningen er at fritage folkeoplysende virksomhed,« skriver Svend Erik Hovmand (V) til skatteudvalget.

Skatteministeren definerer folkeoplysende virksomhed som voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde. Det omfatter ikke daghøjskolerne, som ministeren anser for at være kompetencegivende uddannelse.

Lønsumsafgiften gør det vanskeligt for daghøjskolerne at klare sig i konkurrencen med voksenundervisningscentrene og andre uddannelser, der får højere offentlige tilskud.