Vitaminer til velfærden

Af | @GitteRedder

To unge socialdemokrater – Jeppe Kofod og Nicolai Wammen - varmer op til tirsdagens sommergruppemøde og en ny politisk sæson ved at provokere til debat om en pensionsreform. Ikke alle pensionister med kæmpe pensionsformuer behøver folkepensionens grundbeløb i fremtiden. De to advarer mod VK-regeringens snigende nedbrydning af velfærdssamfundet.

De tilhører den unge generation af socialdemokrater, der vil få afgørende indflydelse på indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Begge har gjort komet-karriere i Socialdemokratiet. Den unge skolelærersøn fra Bornholm, Jeppe Kofod, har for længst erobret sendefladen på tv-kanalerne som udenrigspolitisk ordfører. Og som finanspolitisk ordfører er Nicolai Wammen efter mindre end to år i Folketinget allerede en af dem, der skal give Finansministeriets tunge regnedrenge modspil. En finansminister in spe, som nogle allerede hvisker på Christiansborgs lange gange.

Med til billedet hører også, at Kofod og Wammen har holdt sig fri af Socialdemokraternes fløjkrige, og uden blod på hænderne har deres politiske tæft lynhurtigt skaffet dem plads i partiets front.  

Efter en politisk sommerpause, hvor Socialdemokraterne er steget i meningsmålingerne i takt med varmegraderne, er de to nu ved at tage tilløb til endnu en politisk sæson.  Socialdemokratisk sommergruppemøde i denne uge, hvor partiet skal diskutere blandt andet beskæftigelses- og uddannelsespolitik, og i september den første partikongres med Mogens Lykketoft ved roret og et kritisk bagland, der efterlyser både ro og politiske udspil. Så i oktober et nyt folketingsår, hvor de to skal give VK-regeringen kamp til stregen og være med til at fastholde og allerhelst øge populariteten blandt de vælgere, der svigtede det gamle arbejderparti så fatalt i november 2001.

Begge gør klar til en række frontalangreb på regeringens politik, men er også klar til opgør med danskernes forestilling om, at hvis de bare betaler skat har de til enhver tid krav på alle gratis ydelser.  Derfor tør Jeppe Kofod også afsløre, at han gerne ser en stor pensionsreform i fremtiden.

Pensioner ikke urørlige

»Vi skal have et pensionssystem, der garanterer, at alle er omfattet af en pension. Vi kan ikke have et pensionssystem, hvor folkepensionen ikke bliver givet til de mennesker, der har behov for det. Men vi skal diskutere, og det er vi parate til, om dem med de kæmpe pensionsopsparinger, som   ikke har behov for folkepensionens grundbeløb, fortsat skal have det«, siger Jeppe Kofod, der først når pensionsalderen om 36 år.  

citationstegnVi skal gå mere i clinch med regeringen om den sniende nedbrydning af velfærdssamfundet, som de borgerlige er i gang med. Nicolai Wammen, finanspolitisk ordfører for Socialdemokraterne

»Vi skal tage den pensionsdiskussion, for hvis vi ikke er parate til at foretage reformer så gør vi vores velfærdssamfund en bjørnetjeneste«, fastslår Kofod.

»Så folk med store pensionsformuer skal ikke i fremtiden have krav på folkepensionens grundbeløb?«

»Jeg vil ikke udelukke, at rige pensionister engang i fremtiden kan fravælge sig muligheden for at få folkepensionen, hvis pengene er brugt bedre andre steder«.

»Så rige pensionister skal fravælge sig folkepensionen af solidariske grunde?«

»Ja, lige  præcis«.

»Er det ikke naivt?«

»Måske, men vi er nødt til at frigøre ressourcer fra dem med virkelig mange penge og som ikke har behov for at trække på velfærdssamfundets ressourcer. Bundlinien skal være, at alle danskerne har en ordentlig pensionsalder, hvor vi bevarer folkepensionen, og hvis nogle ikke har behov, skal de ikke nødvendigvis have«, siger Jeppe Kofod og lægger stor vægt på, at Socialdemokraterne fremover skal være bedre til at forklare danskerne, at det kan blive nødvendigt at afgive selv for dermed at give det fælles velfærdssamfund et bedre fundament. De stærke skal kort sagt bidrage mere.  

Også Nicolai Wammen erklærer sig parat til at diskutere fremtidens pensionssystem, men han stoler på, at med en fornuftig økonomisk politik er der råd til sikre folkepensionen også i fremtiden. Uanset at der bliver flere og flere ældre, der sammen med flere og flere danskeres forventninger til kvalitet og offentlig service sætter velfærdssamfundet under økonomisk pres. Den udvikling tvinger til politisk nytænkning, hvis man vil have penge og velfærdsydelser til at hænge sammen.

Værdi-kamp

De to politikere mener, at vi alle skal interessere os mere for velfærdssamfundet, gøre os mere umage for at vitalisere det, lyder budskabet samstemmende – og så skal de stærke være parate til at række velfærdssamfundet en hjælpende hånd og ikke bare pjatte det væk i egoist-boliger i Whisky-bæltet. .

»Alle skal ikke have lige meget velfærd. Dem, der har behov for støtte, skal have den. De stærke må tage større ansvar, for det er klart at alle skal bidrage til velfærden. Det er vigtigt at bevare fri og lige adgang til sundhedsbehandling og uddannelser. Det er fundamentale ting som også fremtidens velfærd skal bygges op på«, lyder det fra Jeppe Kofod.

»Kontrakten med den enkelte danske skal være, at uanset om man er svag eller stærk, så skal den stærke vide, at Socialdemokraterne vil investere i uddannelse, forskning, nye jobs og et kreativt Danmark, hvor design og kunst, alt det spændende, også er i fokus. Altså investere i fremtiden, så Danmark i globaliseringen udnytter det potentiale vi har. Den stærke skal vide, at vi kæmper for et menneskeligt velfærdssamfund og dermed anerkende sin egen pligt til at bidrage. Jeg tror ikke, at Venstre vil få held til at omvende de stærke til at aflive det harmoniske velfærdsamfund. Det er en værdikamp vi må tage, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at langt de fleste danskere er på vores side«, understreger Jeppe Kofod.

Og Nicolai Wammen hopper på stolen for også at komme med sit besyv:

»Et velfærdssamfund er i balance og har en sammenhængskraft. Gode skoler, gode sygehuse, en ældreomsorg man har lyst til at byde sine egne forældre, en ordentlig børnepasning og et godt miljø kommer jo alle til gode – uanset job, køn og alder. Det har danskerne dybt i rygraden og vil ikke gamble det væk. Vi skal gå mere i clinch med regeringen om den snigende nedbrydning af velfærdssamfundet, som de borgerlige er i gang med. De har indført et skattestop, der langsomt nedbryder det økonomiske fundament for velfærden og med usvigelig sikkerhed vil forringe de ydelser, som vi alle sammen har glæde af«.

»Der vil være mange danskere, som siger, at hvis det jeg betaler min skat til, er i forfald, så har jeg ikke lyst til at bidrage. Det er en enorm fare for den danske velfærd, at mange som i dag bakker op omkring velfærden - fordi nok kan det blive bedre men essensen er i orden - de vil stå af på længere sigt, hvis vi oplever flere dårligdomme. Med Anders Foghs strategi vil vi se, at de offentlige tilbud bliver mindre attraktive. Der går en lige linie fra Foghs minimalstats-bog til den snigende nedbrydning.  Målet er det samme, metoderne mere fordækte. Og den praktiske udførelse står amter og kommuner for, samtidig med at de får skæld ud for ikke at gøre det godt nok«, siger Nicolai Wammen.

»Hvordan vil socialdemokraterne så reparere velfærdssamfundet efter at Fogh har nedbrudt det? Vil vi se et skattehop som modsvar til skattestoppet?«

»Vores alternativ er ikke at forsvare alt bestående og ikke lave om på noget som helst. Der skal reformeres. Vi skal investere i uddannelse og forskning. Regeringen fjerner grundlaget for velfærden, for hvis ikke de dygtige unge får lov at uddanne sig og komme i job, hvis ikke folkeskoler og efteruddannelser har top-kvalitet, så smuldrer livsbetingelsen for at vi kan konkurrere i en global verden. Så både set med cool business- og velfærdsbriller satser man forkert. Vores bud er en skattereform, der ikke hæver skatten men lægger byrderne mere retfærdigt. I stedet for at klatte penge væk på skattelettelser til de rigeste, så vil vi omfordele og investerer målrettet i velfærd, forskning og uddannelse«, siger Nicolai Wammen..

Nu kommer Jeppe Kofod på banen og bebrejder regeringen dens ligegyldighed overfor den stigende arbejdsløshed.

»Det støder mig at regeringen ikke for alvor er optaget af at få flere væk fra overførselsindkomst.  Hvis vi vil opretholde et godt velfærdsamfund, så kræver det, at folk ikke er på passiv forsørgelse. Både af menneskelige og økonomiske grunde«, siger Jeppe Kofod.

Igen fremlægger Nicolai Wammen tal som dokumentation for sin påstand om at regeringens regnestykke ikke hænger sammen.

»Regeringen har fået 25.000 flere arbejdsløse, og en forudsætning for at deres økonomiske politik overhovedet hænger sammen er at skaffe 80.000 flere i arbejde. Ergo har vi en regering, der svigter ved ikke at fremrykke offentlige investeringer, ikke stoppe offentlige fyringer, ikke gøre noget som helst«, fastslår Wammen.

»Hvordan skal balancen være mellem det offentlige og private i fremtidens Danmark?«

»Vi vil ikke give private virksomheder en ideologisk spændetrøje, sådan som vi ser, at VK-regeringen af ideologiske grunde er ved at spare den offentlige sektor ned til så lidt som muligt. Offentlige virksomheder skal kunne udvikle sig, så både medarbejdere og kunder føler, at her er fremdrift.. Der skal være plads til individuel indretning af den offentlige service. Det står i skarp modsætning til Foghs samfund, hvor han vil tillade, at man bare kan blive behandlet på et privat sygehus og betale for at springe køen over. Så nedbryder man det fundamentale i velfærdssamfundet. Vi skal give folk lige muligheder men samtidig sikre plads til forskellighed«, siger Jeppe Kofod.

»Vi har en regering, der ideologisk siger konkurrence, men når det offentlige skal på banen siger de nej og slår syv kors for sig. Det er en stivnet tilgang til det. Vi skal tillade et frugtbart samarbejde mellem det private og offentlige. Man skal udvikle og konkurrere i fællesskab og droppe sine fjendebilleder – hvad enten det gælder offentlige eller private virksomheder«, siger Wammen.

»Det er forskellen på os og regeringen. Vi kerer os omkring velfærden. Regeringens strategi er jo, at hvis man lader stå til og langsomt markedsliggør og privatiserer vores samfund, så vil borgerne i takt med at den offentlige sektor smuldrer, vælge de private virksomheder. Vi vil hele tiden interessere os for og stille krav til den offentlige sektor,«, siger Jeppe Kofod.

Og Nicolai Wammen afslører, at han helst vil på vinderholdet:

»En del af den kontrakt vi skal have med vælgerne er at de skal kunne se, at det vi leverer af service har en kvalitet, så de føler, de får noget for pengene. Ellers går de uvægerligt andre steder hen. Derfor er det et enormt krav til os om konstant at nyudvikle velfærdssamfundet, så pengene passer. His vi ikke har modet til det, så taber vi«.