Virksomhederne har et bredt ansvar

Af Henning Dyremose, administrerende direktør TDC

Skal virksomhederne snævert varetage aktionærernes interesser – eller har virksomhederne et bredere ansvar?

I TDC er vi ikke i tvivl. Allerede i slutningen af 1998 formulerede vi et sæt værdier, en vision.

Udformningen har vi justeret siden, men kernebudskabet er det samme. Selvfølgelig har vi ikke kun et ansvar over for aktionærerne. En virksomhed, der kun tænker på aktionærerne, vil ikke overleve på længere sigt. At vi mener sådan i TDC er ikke usædvanligt. Den opfattelse går igen i mange danske virksomheder.

Efter statsminister Anders Fogh Rasmussens udtalelser om erhvervslivet, er der opstået en gevaldig diskussion om virksomhedernes ansvar. Her i bladet argumenteres der på lederplads for, at en virksomheds ansvar omfatter en række »bløde« områder – og skat.

Vi har i TDC koncentreret os om at definere vores ansvar i forhold til fire brede interessenter:

Vores kunder. Medarbejderne. Samfundet. Og – selvfølgelig – aktionærerne. Vi er i dialog med alle grupper. Og det er min opfattelse, at hensynet til de fire interessegrupper i et bare lidt større perspektiv ofte trækker i samme retning. Af og til kan der opstå interessekonflikter, som det er virksomhedens ansvar at afbalancere. Det skal man, som statsministeren siger, gøre på en måde, der er ret og rimelig.

Hvad er ret og rimeligt? Vi har respekt for, at der kan være forskellige holdninger til det. I TDC siger vi, at »vi påtager os et kulturelt, socialt og miljømæssigt ansvar, der ligger ud over lovgivningens krav«. Vi siger også, at »vi vil deltage aktivt og ansvarligt i udviklingen af samfundet«.

Vi er for eksempel stolte af, at vi har investeret 22 milliarder kroner i udviklingen af teleinfrastrukturen i det danske samfund i løbet af de seneste fem år. Vi har været et lokomotiv i den udvikling, der har sikret, at Danmark er et af verdens førende it-samfund. Og jeg kunne nævne mange eksempler på, hvordan vi bidrager til at tage et ansvar på det sociale, miljømæssige og kulturelle område.

Når det drejer sig om skattebetalingen, mener vi ikke, at den egner sig til at demonstrere et særligt samfundsansvar. Vi betaler den skat, vi skal. Hverken mere eller mindre. Det, mener vi også, er i overensstemmelse med hensigten i skattelovgivningen.

Faktisk har TDC en højeffektiv skatteprocent, blandt andet fordi skattereglerne på væsentlige felter ikke giver os mulighed for at få fradrag for de udgifter, vi rent faktisk har haft. Konkret tænker jeg her især på Schweiz, hvor vi har haft store udgifter, som ikke kan trækkes fra.

I 2000 var TDC’s effektive skatteprocent på 42 procent. I 2001 63 procent. I 2002 47 procent.

Tallene for 2003 kan jeg ikke oplyse endnu. Det betyder, at vi skal betale 6,3 milliarder kroner i skat for de tre år, som vi kan offentliggøre tal for. Disse tal er høje, når man tager i betragtning, at selskabsskatten normalt er 30 procent.

Det er sikkert både ret og rimeligt. Sådan som statsministeren synes, det skal være. Det tager vi gerne en debat om. Med statsministeren. Med vore kunder. Og med alle andre, der ligesom vi synes, at en stor virksomhed som TDC skal bidrage aktivt til at udvikle det danske samfund.