Virksomheder giver skulderklap til BST

Af | @MichaelBraemer

80 procent af de virksomheder, der er tilknyttet Bedriftssundhedstjenesten, mener, at ordningen har været med til at forbedre virksomhedernes arbejdsmiljø, viser ny undersøgelse.

Virksomheder med pligt til at være tilknyttet Bedriftssundhedstjenesten (BST) gør flittigt brug af ordningen og er glade for den vejledning, de modtager. 80 procent af lederne mener, at BST har medvirket til forbedringer af deres virksomheds arbejdsmiljø.

Det fremgår af undersøgelsen »Virksomhedernes vurdering af samarbejdet og effekten af BST-rådgivningen«, som Teknologisk Institut har foretaget for LO. Rapporten bygger på telefoninterview med ledere og medarbejdere i 781 forskellige BST-pligtige virksomheder.

Den seneste måling af BST’s rådgivning fandt sted i perioden 1998-1999. Siden da er der sket en forbedring af BST-rådgivningen, vurderer omkring halvdelen af lederne og medarbejderne.
LO ser undersøgelsens resultat som en bekræftelse af, at det er en god idé at bygge videre på BST-systemet. Et synspunkt, der fremføres med en vis vægt i disse dage, hvor beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er ved at lægge sidste hånd på et udspil, som forventes at ville fritage flere virksomheder for pligten til at være med i BST-ordningen.

LO-sekretær Marie Louise Knuppert advarer mod, hvad hun ser som et ideologisk korstog:
»Lad os i stedet se på fakta og finde ud af, hvordan vi bedst udbreder de gode erfaringer fra BST til de to tredjedele af arbejdsmarkedet, som ikke er omfattet af ordningen i dag,« opfordrer hun.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er imidlertid ikke imponeret over undersøgelsen. Underdirektør Thomas Philbert Nielsen sagde ved præsentationen i sidste uge til Politiken, at den ikke siger noget om kvaliteten af BST’s rådgivning og pegede på, at over halvdelen af virksomhederne kun bruger BST, fordi de er tvunget til at betale for tjenesten.

For Marie Louise Knuppert understreger det vigtigheden af lovgivning, men bortset fra det, er DA-underdirektørens påstand ikke helt holdbar. Undersøgelsen viser, at 60 procent af de ledere og medarbejdere, der har deltaget i undersøgelsen, forventer at blive ved med at rekvirere arbejdsmiljørådgivning fra BST, selv om BST-pligten ophører. Kun hver femte har ikke nogen forventning om at skulle bruge BST som arbejdsmiljørådgiver, hvis pligten falder bort. 

Undersøgelsen indeholder også besvarelser fra virksomheder, der ikke bruger BST, selv om de betaler til ordningen. De to væsentligste årsager til, at disse virksomheder ikke bruger ordningen, er ifølge ledere og medarbejdere dels, at opståede arbejdsmiljøproblemer løses internt eller med hjælp fra andre arbejdsmiljørådgivere. Dels at der ikke opleves væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden.