Vikarer må vente på rettigheder

Af
Peder Munch Hansen, NET-Redaktionen

Ufaglærte arbejdere og kontorpersonale må fortsat arbejde som vikarer på langt dårligere vilkår end de fastansatte. EU-ministrene har udskudt vikardirektivet til det græske formandskab.

EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre opgav som ventet at blive enige om fælles regler for vikararbejde, da de mødtes tirsdag i Bruxelles. På rådsmødet sendte det danske EU-formandskab bolden videre til det kommende græske formandskab, efter at især Storbritannien, Irland og Tyskland førte an i kritikken af forslaget, der giver vikarer samme rettigheder som fastansatte. Som omtalt i Ugebrevet A4 i sidste uge arbejder mange vikarer i dag på langt dårligere vilkår end deres fastansatte kolleger. Først og fremmest blandt ufaglærte og kontorpersonale må vikarerne ofte undvære pension og løn under sygdom og barsel.

»Det har været en svær sag, hvor landene står meget langt fra hinanden. Det gælder ikke mindst i spørgsmålet om, hvor lang tid der skal gå, før direktivets regler skal anvendes,« siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).

EU-kommissionens oprindelige direktivforslag siger, at vikarer først er dækket efter seks ugers arbejde. Irland foreslog på mødet ifølge NET-Redaktionens oplysninger, at fristen bliver 12 måneder. Storbritannien trækker i samme retning. Og Tyskland mener, at vikararbejde mindsker langtidsledigheden og er derfor imod stramme regler.

»Der er uenighed om, hvordan vikararbejde kan bruges som arbejdsmarkedspolitisk instrument og af definitionen af, hvem en vikararbejder skal sammenlignes med, og hvilken rolle arbejdsmarkedets parter skal spille,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Danmark ønsker, at parterne på arbejdsmarkedet får vide rammer til at indgå aftaler om vikararbejde. Modsat står Luxembourg ifølge kilder i Ministerrådet i spidsen for dem, der kræver, at vikararbejdere har stor sikkerhed i de centralt fastsatte regler.

Det kommende græske formandskab holdt et langt indlæg, men ifølge kilder uden at sige noget. Derfor er der heller ikke store forventninger til, at grækerne får gennemført direktivet.

»Der var absolut ingen visioner i det, de sagde. Så det er svært at se, hvor grækerne søger et kompromis, eller om de overhovedet forsøger, lød det.«