»Vi vil ikke ødelægge den svenske model«

Af Jakob Nielsen, Bruxelles

Den lettiske regering støtter firmaet Laval i sagen mod den svenske fagbevægelse. »Hvorfor er det ok at lade svenske arbejdere gå for 109 kroner i timen, hvis lettiske arbejdere ikke må,« spørger statssekretær Alda Vanaga fra Letlands udenrigsministerium.

MINIINTERVIEW Hvorfor støtter den lettiske regering firmaet Laval i sagen mod de svenske fagforeninger?

»Fordi der også kunne være andre lettiske firmaer, der kom i samme situation. Da Letland blev medlem af EU i 2004, blev vi omfattet af reglerne om fri bevægelighed. Derfor blev vi overraskede over pludselig at se denne sag, hvor et lettisk firma, der havde arbejdet i Sverige i årevis, blev smidt ud af landet.«

Men de svenske fagforeninger frygter at skulle konkurrere med arbejdere, der får markant lavere løn?

»Det er ikke sandt i denne sag. Laval tilbød faktisk at betale den mindsteløn, der gælder i overenskomsten for den pågældende region. Men den svenske fagforening insisterede på en gennemsnitsløn for hele landet, der lå over mindstelønnen. Desuden havde selskabet faktisk en kollektiv overenskomst med en lettisk fagforening.«

Jo, men den er jo på mange punkter langt mindre omfattende end en svensk overenskomst – og dermed billigere?

»Hør her, vi er ikke interesserede i at udfordre den svenske sociale model. Vi vil ikke være et land, der konkurrerer på lave lønninger, men derimod på kvalitet. Letland støtter ikke firmaer, der rejser ud for at underbyde lokale lønninger. Omvendt må man forstå, at den lettiske befolkning også følger denne sag tæt. Letterne husker, at de blev lovet fri bevægelighed og adgang til den indre marked, men nu ser de, at det måske slet ikke gælder i virkeligheden.«

Så De mener, de gamle EU-lande svigter løfterne til de nye lande?

»I den konkrete sag, ja. Men jeg vil ikke sige det generelt. Ved domstolens høring i sagen i januar kom der meget interessante indlæg fra gamle EU-lande som Tyskland og Storbritannien, så det ville være forkert at se det som en øst-vest-konflikt. Det handler om at finde den rette balance mellem hensynet til den svenske sociale model og den frie konkurrence.«

Men netop Sverige og Danmark fremhæves jo ofte som de mest konkurrencedygtige økonomier, blandt andet på grund af den store aftalefrihed på arbejdsmarkedet?

»Ja, men det er jeg ikke enig i. Den sociale model i Danmark og Sverige ligger i spidsen i EU, men når det handler om at sikre konkurrenceevnen, ser det anderledes ud. Og det gælder altså om at finde den rette balance her.«

Men det er vel ubestridt, at Laval gennem sine lavere lønomkostninger kunne tilbyde at udføre arbejdet billigere end noget svensk firma?

»Så enkelt er det ikke. Laval tilbød at betale 109 svenske kroner i timen, hvilket faktisk er den accepterede mindsteløn. Hvorfor er det i orden, at et svensk firma lader ansatte tjene 109 kroner, når det ikke er i orden for et lettisk? Laval fulgte alle regler.«

De nordiske lande har gennem mere end 100 år opbygget en særlig model, hvor arbejdsmarkedets parter regulerer de fleste forhold selv. Hvorfor vil den lettiske regering ændre på det?

»Vi opfordrer ikke til at ændre en social model, der fungerer godt. Men det handler også om at sikre konkurrenceevnen – ikke bare internt i EU, men også i forhold til USA og Kina. Her er Europa nærmest gået i stå. De nye medlemslande kan være med til at sætte hjulene i EU i gang igen, og det vil føre til økonomisk vækst i såvel gamle som nye EU-lande.«

Hvad er perspektivet, hvis EF-domstolen giver de svenske fagforeninger medhold i, at blokaden var lovlig?

»Jeg tvivler på, at afgørelsen bliver så sort eller hvid. I længden er jeg sikker på, at Sverige vil finde en balance mellem hensynet til den svenske model og hensynet til den fri konkurrence. Faktisk melder vores ambassade i Sverige, at der fortsat er mange store, lettiske byggefirmaer, der udfører arbejde i Sverige. Det viser, at der kan findes rimelige løsninger. Jeg tror, den svenske fagbevægelse har lært af denne sag allerede.«