Vi kan forhindre Irak-krigen

Af Klaus B. Jensen, medlem af Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) under FOA

Lønmodtagerne og fagbevægelsen bør kaste sig helhjertet ind i kampen mod en krig i Irak, der vil få uoverskuelige konsekvenser for hele Mellemøsten og den irakiske befolkning.

Alt tyder på, at Bush, Blair og deres danske skødehund Fogh har besluttet sig for en krig mod Irak.

George W. Bush vil med krigen demonstrere sin militære magt og praktisere sin nye militære doktrin om forebyggende angreb over alt i verden. USA vil samtidig sikre kontrollen med olieressourcerne i Irak. En krig i Irak vil få uoverskuelige konsekvenser for hele Mellemøsten og medføre uhyre lidelser for den irakiske befolkning.

Men mens Bush & venner optrapper deres krig mod Irak, vokser modstanden mod krigsplanerne i hele verden. Der har været gigantiske fredsdemonstrationer i USA med 300.000 mennesker, i London med 400.000 og i Firenze, hvor én million mennesker demonstrerede mod krigen den 9. november.

Den internationale og folkelige modstand mod Bush’s krig mod Irak har gjort, at USA’s allierede begynder at være usikre på deres ubetingede støtte til krigens vanvid. Derfor er det vigtigt, at presset øges nu og de næste måneder frem. Det næste vigtige skridt for krigsmodstanden herhjemme og internationalt bliver at gøre den europæiske og amerikanske aktionsdag mod krigen den 15. februar til en kæmpestor manifestation af krigsmodstand.

I USA mødtes mere end 100 ledere og aktivister fra fagbevægelsen lørdag den 11. januar i Chicago for at stifte U.S. Labour Against the War (USLAW) – Fagbevægelsen mod Krigen.

Mødet var et initiativ fra transportarbejderforbundet Teamsters afdeling i Chicago og samlede repræsentanter for forbund og fagforeninger med i alt to millioner medlemmer, inklusive afdelingsformænd fra havnearbejderforbundet ILWU og metalarbejderforbundet UAW.

Jeg vil opfordre alle medlemmer af LO-forbund til at demonstrere sammen med os og tusindvis af andre i København den 15. februar og dermed være en del af verdens første fælles antikrigsdemonstrationsdag, hvor millioner af mennesker deltager. Jeg opfordrer endvidere fagforeninger og fagforbund til at støtte initiativet ”Ingen krig mod Irak”, www.nejtilkrig.dk, med penge og mobilisering.

Sammen kan vi stoppe Bush, Blair og Fogh’s krig mod Irak.