Venstre topper på tekniske skoler

Af | @GitteRedder

De unge på erhvervsuddannelserne er mere højreorienterede end unge generelt, viser en ny Gallupundersøgelse. Venstre scorer flest stemmer, mens Socialdemokraterne svigtes af fremtidens faglige arbejdere. Dansk Folkeparti kommer ind på en tredjeplads.

Unge på erhvervsskolerne lægger deres lod i Venstres vægtskål og vender ryggen til 08 Socialdemokraterne. Den nye formand Mogens Lykketoft (S) appellerer tilsyneladende slet ikke til unge tømrerlærlinge, kontorelever eller frisørelever. Det gør til gengæld statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). Mere end hver fjerde elev på en erhvervsuddannelse – nemlig 26 procent – ville sætte kryds ud for Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag, viser en ny Gallupundersøgelse for Ugebrevet A4. 

Færre end hver femte erhvervsskoleelev vil give Lykketoft en chance. Kun 19 procent vil stemme på Socialdemokraterne, og det bør give stof til eftertanke for et gammelt arbejderparti, der traditionelt har rekrutteret de unge arbejdere i kamp for bedre løn- og arbejdsforhold.
Undersøgelsen af erhvervsskoleelevernes politiske ståsted er den første af sin art herhjemme, og den viser, at de unge på tekniske skoler og handelsskoler er i opbrud politisk. Rollerne mellem Venstre og Socialdemokraterne er byttet om, så Venstre i dag er det største parti, og Socialdemokraterne må med syv procent færre stemmer end sin største rival se sig degraderet til nummer to.    

Med syv procent af stemmerne kommer Dansk Folkeparti ind som det tredje største parti. SF får fire procent af stemmerne, mens konservative og Det Radikale Venstre må nøjes med tre procent hver. Enhedslisten, CD, Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet er mindst populære blandt de unge og får hver især under to procent af stemmerne. Men den største gruppe i undersøgelsen er tvivlerne. Knap hver tredje unge erhvervsskoleelev aner ikke, hvor de skal placere deres stemme.

Polarisering

Undersøgelsen viser også, at vi står over for begyndelsen til en politisk polarisering blandt unge. Ugebrevet A4 fik i januar Gallup til at kortlægge de unges partivalg generelt, og den undersøgelse viste, at de unge er på vej til at blive mere venstreorienterede. Især blandt de 18-20 årige stod Socialdemokraterne stærkt med 30 procent af stemmerne, mens SF og Enhedslisten tilsammen kunne mønstre 14 procent. 

De unge på erhvervsskolerne er altså langt mere højreorienterede end de unge generelt.
Lektor fra Aalborg Universitet Johannes Andersen, der forsker i unges politiske holdninger, vurderer, at det er de veluddannedes børn, der nu går på gymnasierne eller de videregående uddannelser, som bliver mere og mere venstreorienterede.

»Den nye Gallup er tankevækkende, fordi den afslører en højreorientering. Her har vi arbejdernes børn, der nu vælger faglige uddannelser, og ligesom forældrene, der i stigende grad har svigtet arbejderpartierne og stemmer borgerligt, så gør deres børn det nu også,« siger han.
Johannes Andersen peger også på, at indvandrerspørgsmålet betyder noget for de unge på erhvervsuddannelserne:

»De unge har stort set alle sammen gået i folkeskole med indvandrere og har derfor altid haft dem tæt inde på livet. Alligevel skeler de til integrationsproblemer, når de stemmer.«
Endelig vurderer han, at Anders Fogh Rasmussen har haft held til i lyntempo at få de unge til at tage Venstres dagsorden til sig.

»Venstre tegner den kulturpolitiske dagsorden, og den appellerer til de unge. Et opgør mod velfærdsstaten, frihedens ideologi, og »andre skal ikke have lov at bestemme over mig« får mange unge til at stemme Venstre,« siger Johannes Andersen.

Han finder det påfaldende, at venstrefløjen stort set ikke har tag i de unge på erhvervsskolerne.
»Hvis man ser venstreorientering som oprør mod forældre og som udtryk for socialt engagement, så er der forbavsende få unge på erhvervsskolerne, der er venstreorienterede,« konstaterer Johannes Andersen.

Ny S-kampagne på skolerne

Politisk ordfører Frank Jensen (S) erkender, at det klassiske arbejderparti står dårligt på erhvervsskolerne.

»Udlændingepolitikken fylder meget på erhvervsskolerne, og de unge har større tillid til de borgerlige end til os netop på udlændingepolitikken,« siger Frank Jensen.

»Men hvis vi diskuterer uddannelsespolitik, daginstitutioner, velfærd og andre bløde områder, så tror jeg, at mange unge på erhvervsskolerne har holdninger, der flugter med vores. Derfor vil vi sammen med Danmarks Socialdemokratiske Ungdom starte en kampagne her i efteråret, hvor vi vil ud på skolerne og i dialog med de unge,« siger Frank Jensen.  

Socialdemokraterne håber, at de med en offensiv kampagne på skolerne kan fange en del af de mange unge, nemlig en tredjedel, der er i tvivl om, hvad de vil stemme ved næste folketingsvalg.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) glæder sig over, at Venstre er stemmesluger på erhvervsskolerne.

»Jeg håber også, at det hænger sammen med Venstres uddannelsespolitik og den flerårsaftale, vi har lavet på erhvervsskoleområdet. Socialdemokraterne har ikke noget visionært bud på, hvordan vi indretter erhvervsuddannelserne, og de har heller ikke et troværdigt bud på, hvordan vi får løst problemet med mangel på praktikpladser. Deres eneste forslag er et praktikpladstilskud, og den hopper de unge ikke på,« siger Ulla Tørnæs.