Venstre sikrer konfliktretten

Af

Først efter et udvalgsarbejde vil Venstre tage stilling til forslag fra Kristeligt Folkeparti.

Venstre afviser overraskende et beslutningsforslag fra Kristeligt Folkeparti, der vil begrænse fagforeningernes ret til at foretage lovlige blokader og sympatikonflikter mod en virksomhed, der har overenskomst med en anden fagforening. Dermed kan beslutningsforslaget ikke samle flertal i Folketinget, hvor det førstebehandles 3. maj.

Når Venstres arbejdsmarkedsordfører, Jens Vibjerg, afviser forslaget, skyldes det, at regeringen har nedsat et embedsmandsudvalg, som til efteråret skal være færdig med at undersøge alle eksklusivaftaler, der omfatter både lønmodtagere og virksomheder. Og i den forbindelse skal embedsmændene også kigge på konfliktretten.

»Vi vil afvente udvalgsarbejdet om eksklusivaftaler, fordi det hører naturligt sammen med konfliktretten. Og vi vil ikke foregribe begivenhedernes gang ved at støtte Kristeligt Folkepartis forslag,« siger Jens Vibjerg.

Han er dog stadig grundlæggende positiv over for forslaget. Og når udvalgsarbejdet er afsluttet, kan regeringen selv fremlægge et lovforslag, eller Kristeligt Folkeparti kan eventuelt genfremsætte sit beslutningsforslag.

LO har protesteret indædt mod Kristeligt Folkepartis forslag, der, hvis det blev vedtaget, ville tvinge beskæftigelsesministeren til at fremsætte et lovforslag inden 1. november.

Ifølge LO ville forslaget nemlig gøre det næsten umuligt for LO-forbundene at konflikte mod virksomheder, der har indgået overenskomst med andre fagforeninger. Det vil i praksis betyde, at virksomheder kan indgå overenskomst med Kristelig Fagforening på dårligere vilkår og uden strejkeret, uden at LO kan stille noget op.

Det vil ifølge LO udhule overenskomsterne og forrykke magtbalancen mellem lønmodtagere og arbejdsgivere til fordel for arbejdsgiverne.