Venstre mister medlemmer

Af

Landets største parti Venstre er blevet mindre, mens socialdemokrater og konservative stort set oplever status quo. De radikale fastholder derimod fremgangen i medlemstallet.

Anders Fogh Rasmussen (V) vandt i 2001 en historisk valgsejr efter en valgkamp, der gav et rygstød til Venstres partiorganisation. Rygstødet var så stort, at Venstres medlemstal ved udgangen af 2001 var på 75.935. Nye tal fra Venstre viser imidlertid, at partiets medlems-tal er faldet til 72.850, en tilbagegang på 3.085 medlemmer. 64 procent af Venstres medlemmer bor i Jylland.

Ifølge Venstres partisekretær Jens Skipper Rasmussen kan tilbagegangen i medlemstallet forklares med træthed i organisationen oven på valget i 2001, hvor der var valg til kommunalbestyrelser, amtsråd og folketing. Men han regner med, at udviklingen vil være stabil – om ikke vendt – i løbet af 2003.

Lektor i statskundskab ved Københavns Universitet Hans Jørgen Nielsen siger, at tilbagegangen er et stille signal til Venstres top.

»Der er ikke så meget drev i Venstres interne politiske diskussioner. Meldingen fra ledelsen er, at de store reformer er udskudt til efter næste valg. Derfor er der ikke et specielt stort incitament til at melde sig ind,« siger han.

Venstre er dog stadig landets absolut største parti. Socialdemokraterne havde en mindre medlemstilbagegang fra 55.103 i 2001 til 54.688 i 2002. I samme periode gik de konservative en anelse tilbage til knap 22.000 medlemmer. Af de fire gamle partier er Det Radikale Venstre alene om at opleve medlemsfremgang. I 2000 havde 5.833 danskere papir på, at de var radikale. I 2003 er tallet 8.007.