Venstre: Gymnasier skal væk fra amter

Af
| @GitteRedder

Venstre vil fjerne amternes ansvar for de almene gymnasier. Amtsrådsforeningens formand protesterer, og dermed er der igen direkte konfrontation mellem partiets folketingsgruppe og amtspolitikere.

Venstres folketingsgruppe lægger nu op til, at de almene gymnasier ikke længere skal styres fra amterne, men være selvejende institutioner underlagt Undervisningsministeriet og akkurat som andre uddannelses-institutioner styres efter taxameter, så gymnasierne får en bestemt sum penge per elev. 

Venstres uddannelsespolitiske ordfører Gitte Lillelund Bech mener, at det ville være naturligt, at alle ungdomsuddannelser og institutioner får lige vilkår og ligger samlet et sted, nemlig i Undervisningsministeriet.

»For mig at se bør gymnasierne være selvejende institutioner, der styres økonomisk af taxametre akkurat som handelsskoler og tekniske skoler. I dag har vi en positiv særbehandling af gymnasierne, og det er uholdbart, at vi giver uddannelser på samme niveau så vidt forskellige betingelser. De skal have lige forhold, og det vil være naturligt at samle de almene gymnasier under samme hat, som handelsgymnasiet hhx og det tekniske gymnasium htx,« siger Gitte Lillelund Bech.

Hun fremhæver, at forslaget også skal ses i lyset af den aktuelle politiske debat om amternes fremtidige struktur, hvor Venstres politiske top lægger op til en kommunalreform med færre amter og kommuner. 

Venstres forslag om at fjerne gymnasierne fra amterne kommer samtidig med, at undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) lægger op til en ny gymnasiereform. En indholdsreform, som meget vel kunne blive nemmere at gennemføre, hvis amterne ikke længere sad med ansvaret.

Men formand for Amtsrådsforeningen og amtsborgmester i Roskilde Amt, Kristian Ebbensgaard (V) er helt uenig med sin partifælle på Christiansborg.

»Det er slet ikke nogen god ide, at gymnasierne underlægges staten. I virkeligheden ønsker jeg at gå i den stik modsatte retning, nemlig at amterne fik et større ansvar ikke bare for gymnasierne, men også for en regional samordning af ungdomsuddannelserne,« fastslår Kristian Ebbensgaard.

Han frygter, at en omdannelse af gymnasierne til selvejende institutioner med en stram taxameterstyret økonomi vil betyde, at nogle gymnasier i tyndt befolkede områder vil få svært ved at klare sig i konkurrencen, fordi der ikke er nogen regional myndighed til at sikre unge reelle uddannelsestilbud.

»Jeg er optaget af en samordning og ligestilling af ungdomsuddannelserne, og der skal være nogen der føler et regionalt ansvar for et bredt og kvalificeret udbud af uddannelser til unge. En samordning på regionalt niveau vil også gøre det nemmere at optimere ressourceforbruget, hvis det er hensigten,« siger Kristian Ebbensgaard og understreger, at så længe amterne eksisterer, er det naturligt at den regionale myndighed med ansvar for uddannelsestilbuddene ligger der.

Formand for Gymnasie-skolernes rektorforening Marianne Zibrandtsen, Aurehøj gymnasium, er ikke umiddelbart afskrækket af tanken om at fjerne gymnasierne fra amterne.

»Regeringen er jo i fuld gang med at tømme amterne for opgaver, så vi har også læst skriften på væggen og kan sagtens forestille os som en del af en kommunalreform. Det afgørende for gymnasierne er så at arbejde på at få et ordentligt taxameter, så vi kan tilbyde uddannelser af et højt niveau,« siger Marianne Zibrandtsen.