Varslingspuljen måske på vej tilbage

Af Karsten Christensen

Tre partier i Folketinget lægger pres på beskæftigelsesministeren for at genoplive den såkaldte varslingspulje. Ministeren er ikke helt uvillig.

Varslingspuljen er måske på vej tilbage. Socialdemokratiet, SF og de radikale har stillet krav om at genetablere puljen, der kan bruges til en hurtig indsats i tilfælde af massefyringer eller lukning af en enkelt virksomhed, der har stor betydning for et lokalområde. Og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er ikke helt afvisende over for kravet.

I løbet af sommeren har han været rundt i landet for at fornemme, hvad der rører sig på de lokale arbejdsmarkeder, og her har varslingspuljerne været et tilbagevendende emne.

Varslingspuljen var resultatet af et forlig fra 1996, som de nuværende regeringspartier ikke var med i. Derfor stod det dem frit for at afskaffe den, da de fik regeringsmagten, hvilket de da også gjorde.

De tre partier har stillet kravet i forbindelse med deres godkendelse af beskæftigelsesministerens ansøgning til Folketingets Finansudvalg om at kunne yde støtte til kurser for de opsagte stålværksarbejdere i Frederiksværk. De tre partier skriver, at ministeren i stedet burde genindføre varslingspuljen.

SF har taget varslingspuljerne med i sit oplæg til forhandlingerne om finansloven, mens Jan Petersen (S) har lovet at arbejde for en genetablering både i forhandlingerne om finansloven og arbejdsmarkedsreformen.

Claus Hjort Frederiksen har tidligere sagt til NET-Redaktionen, at han i handlingsplanen »Flere i arbejde«, der snart ventes offentliggjort, vil lægge op til en løsning på, »hvordan samfundet tager hånd om de problemer, der opstår i et lokalområde, når store virksomheder lukker eller foretager omfattende indskrænkninger«.