Vandt eller tabte du i nullerne?

Er du blandt de mange, der har fået flere penge mellem hænderne? Her kan du teste dig selv - uanset om du er kvinde, mand, ung, gammel, rig, fattig eller bor i den ene eller anden kommune.

Hvis du trækker i knappen med årstal kan du se, hvordan udviklingen har været i disponibel indkomst været de seneste 12 år. Du kan også vælge om du vil kigge på mand/kvinde, alder eller kommune. Alle beløb er i 2012-priser og derfor sammnelignelige.