Valgfrie overenskomster er populære

Af

Et stort flertal af de danske lønmodtagere vil gerne selv bestemme, om de skal have mere ferie, højere løn eller højere pensionsbidrag. Ufaglærte arbejdere er mest positive, viser ny Gallup-undersøgelse.

Mere end seks ud af ti lønmodtagere vil gerne have en overenskomst, hvor de selv i en vis udstrækning kan vælge mellem mere ferie, højere arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag eller mere i løn. Dermed er der generel opbakning på hele arbejdsmarkedet til den frit valgs-model, som de godt 16.000 slagteriarbejdere under Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) vil blive foregangsmænd for på LO-området, hvis de stemmer ja til det overenskomst-forlig, som NNF og Dansk Industri har indgået.

Gallup har for Ugebrevet A4 spurgt 651 danskere om deres holdning til valgfrie overenskomster, og hovedresultaterne er:

  • 64 procent kalder valgfrie overenskomster for en god eller særdeles god idé, mens 20 procent kalder det en dårlig eller meget dårlig idé.
  • 63 procent vil gerne selv have en valgfri overenskomst, mens 29 procent siger nej tak.
  • Ufaglærte arbejdere er de varmeste tilhængere. 69 procent vil gerne have en valgfri overenskomst. 25 procent er ikke interesserede.
  • Faglærte arbejdere er de mindst positive. 54 procent vil gerne selv kunne vælge, og 36 procent siger nej.

Ikke overraskende er NNF’s topforhandler på slagteriområdet, gruppeformand Mogens Hjorth, særdeles glad for, at undersøgelsen viser en så solid opbakning til de tanker, forbundet har lanceret. Og han mener, det beviser, at NNF har ramt plet ikke bare i forhold til slagteriarbejdernes ønsker, men også de generelle tendenser hos lønmodtagerne.

»Det var jo også på baggrund af meldinger fra medlemmerne, vi valgte at satse på det i overenskomstforhandlingerne. Og jeg er efterfølgende på min tur rundt i landet for at præsentere resultatet blevet bekræftet i, at medlemmerne er meget interesserede i frit valg,« siger Mogens Hjorth.

Flere andre fagforbund har også allerede meldt ud, at de vil satse på at lave frit valgs-ordninger, hvor medlemmerne frit kan vælge, hvordan de vil disponere over en mindre del af lønsummen.

Valget kan stå mellem højere løn, mere i pension eller flere fridage som hos NNF, eller det kan være en mere »skrabet« model, hvor der måske kun kan vælges mellem to ting. Både handels- og servicesektoren i HK og det største forbund for offentligt ansatte, Forbundet af Offentligt Ansatte, har meddelt, at frit valg står højt på ønskelisten ved de næste overenskomstforhandlinger.

Industriansatte skal selv presse på

Disse forbund bliver altså med denne undersøgelse bekræftet i, at de har opbakning hos deres medlemmer, men den store popularitet får ikke industriens forhandlingsorganisation CO-Industri til at springe på frit valgs-vognen.

Børge Frederiksen er formand for Specialarbejderforbundets industrigruppe og næstformand i CO-Industri, og han slår fast, at hvis de ansatte på industrivirksomhederne vil have frit valg for den enkelte medarbejder, skal de aftale det i de lokale forhandlinger. CO-Industri vil ikke kæmpe for det centralt eller komme med varme anbefalinger til tillidsmændene.

»Hvis det er så populært, vil folk vel også møde op på generalforsamlingerne, når de næste overenskomstkrav skal findes. Men jeg fornemmer ikke hos vores tillidsmænd, at der er særlig stor interesse for valgfrihed i overenskomsterne. Og det er trods alt dem, der gennem klubmøder og generalforsamlinger er tættest på medlemmerne,« siger Børge Frederiksen.

I arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri er underdirektør i overenskomstafdelingen Niels Overgaard også lidt overrasket over, at valgfriheden i overenskomsterne er så populært hos lønmodtagerne.

Han peger på, at modellen har været anvendt så tæt på som i Sverige i flere år, uden at den danske fagbevægelse har taget det til sig.

»Det siger mig også, at det i virkeligheden er et stærkt medarbejderkrav, som nu har fået en modstræbende fagbevægelse til at bøje sig,« siger Niels Overgaard, som dog roser NNF for nu at have taget det første skridt.