Vælgerne: VKO angriber fagbevægelsen

Halvdelen af befolkningen ser regeringens aktuelle stramning af dagpengeregler og indførelse af loft over skattefradrag for fagforeningskontingent som et angreb mod fagbevægelsen. Forsker udlægger indgrebene som straffeaktion.

Danskerne har taget bestik af stramningerne af dagpengereglerne og loftet over skattefradraget for fagforeningskontingent, og mange vurderer samlet indgrebene som et angreb på fagbevægelsen. 50 procent i hele befolkningen har den holdning, mens det blandt medlemmer af LO-fagforbund er hele 67 procent ifølge en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Der er hverken i hele befolkningen eller blandt LO-medlemmer stor forståelse for det argument, at aftalen om halvering af dagpengeperioden og loftet over skattefradraget er nødvendig for at genoprette økonomien i Danmark. Blandt LO-medlemmer er det kun 21 procent, som er enige i det udsagn, mens det i hele befolkningen er 35 procent.

Professor Flemming Ibsen er ikke i tvivl om, at der ligger realiteter bag oplevelsen i både befolkning og blandt LO-forbund af, at regeringen bevidst er ude på at svække LO-fagbevægelsen. Han ser de aktuelle indgreb som en straf for, at LO ikke har villet være med i den netop indgåede aftale om en indsats mod langtidsledighed. Det minder om den gang i 2008, da VK-regeringen uden videre varsel og meget mod fagbevægelsens ønsker valgte at lægge beskæftigelsesindsatsen ud i kommunerne, efter at LO sagde nej til en dagpengereform.

»Straffen falder prompte, og den falder voldsomt. Og tidligere er regeringen jo kommet med en frihedspakke, hvor man kørte med tværfaglige a-kasser og ophævelse af eksklusivaftaler. Så den her regering har i den grad været med til at tømme fagbevægelsen for en stor del af sine medlemmer,« siger Flemming Ibsen.