Vælgerne er langt fra farveblinde

Af | @IHoumark

Forskellen på de politiske partier er blevet markant større i løbet af de seneste fem år. Det vurderer et stort flertal af danskerne. Det er sundt for demokratiet, mener forsker.

SORT OG HVID Selv om de største politiske partier på en række centrale politikområder har nærmet sig hinanden – eller ligefrem kopieret hinandens politik – så er det stadig den generelle opfattelse blandt vælgerne, at det er af afgørende betydning, hvilket parti der leder regeringen. Det viser en ny meningsmåling gennemført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 blandt 1.181 repræsentativt udvalgte danskere.

Af de adspurgte erklærer 8 ud af 10 sig helt eller delvist enige i, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Kun godt 1 ud af 10 har den modsatte opfattelse.

Vælgerne er tilsyneladende heller ikke til fals for teorien om, at Venstres leder Anders Fogh Rasmussen og Socialdemokraternes leder Helle Thorning-Schmidt i virkeligheden er to alen af samme stykke. I hvert fald er det kun 16 procent af de adspurgte, der kan erklære sig helt eller delvist enige i, at ingen større forskel gør, om det er det ene eller det andet parti, der vinder det næste valg.

For valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet er Ugebrevet A4’s undersøgelse et bevis på, at vælgerne er særdeles fintfølende.

»Selv om den nuværende regering fører en midtersøgende politik, så må der alligevel være nogle undertoner, som folk lægger mærke til,« siger han.

Kopipolitik påvirker ikke vælgerne

At danskerne mener, der er så stor forskel på de toneangivende partiers politik, er overraskende af flere grunde.

For det første, fordi medierne i den seneste meget lange tid har været plastret til med historier om, hvor meget partierne forsøger at kopiere hinandens politik. Stjerneeksemplet bragte dagbladet Politiken søndag den 19. september 2007, hvor avisen beskrev, hvordan regeringens nye skatteplan var en tro kopi af en skatteplan, som Socialdemokraterne tidligere har fremlagt.

For det andet, fordi der – som Politiken også påviste – reelt ikke er den store forskel i den politik, som Venstre og Socialdemokraterne fører. I hvert fald ikke på centrale politikområder, som eksempelvis flygtninge- og indvandrerpolitikken og velfærd.

Det har blandt andet fået den tidligere formand for Det Radikale Venstre Marianne Jelved til at reagere.

»Pointen er, at regeringen og Socialdemokraterne på centrale områder som skat og udlændinge har udvisket forskellen imellem sig. I stedet for at dele sig efter anskuelser har partierne ført politik alene med vælgertaktiske hensyn for øje. Det gælder også i velfærdspolitikken, hvor man hele tiden forsøger at overbyde hinanden for at appellere til de velfærdshungrende vælgere,« siger Marianne Jelved til A4.

Hvor stor ligheden på velfærdsområdet er, beskrives måske mest tydeligt ved at citere professor i statskundskab og velfærdsforsker Asbjørn Sonne Nørgaard fra Syddansk Universitet, der til Ugebrevet A4 siger:

»Selv jeg, der bruger mit liv på at forske og følge med i de politiske tiltag, har svært ved se, hvad der egentlig er den substantielle forskel på Socialdemokraterne og regeringens udspil på velfærdsområdet.«

Forskellen på de politiske partier vokser

Foretog man en hurtig rundspørge på gader og stræder rundt om i landet, er det også svært at forestille sig, at det er meget mere end en håndfuld danskere, der præcist kunne fortælle, hvad forskellen er på Socialdemokraternes kvalitetsrettigheder og regeringens kvalitetsstandarder.

Ikke desto mindre holder danskerne fast i, at der er forskel på partier. Faktisk er der endog flere end tidligere, der mener at kunne observere en forskel.

Da et hold ledende valgforskere i 2001 og 2005 undersøgte, hvor mange der mente, at regeringens farve havde betydning, var det henholdsvis 59 og 63 procent af danskere, der svarede ja. Det tal er siden 2005 vokset med 17 procentpoint.

Valgforsker og professor emeritus Ole Borre fra Aarhus Universitet finder væksten bemærkelsesværdig.

»Det kan skyldes, at partierne for tiden varmer op til en valgkamp. Tallene fra 2001 og 2005 stammer fra vælgerundersøgelser, der er foretaget efter et valg. Spændingen er altså udløst, og partierne har ikke lige så stor interesse i at profilere forskellene, som de har nu,« siger han.

Med til at understrege vælgernes evne til at kende forskel på de politiske partier er også, at danskerne placerer Socialdemokraterne og Venstre præcis samme sted på den klassiske højre-venstre skala, som de altid har gjort.

Ifølge Johannes Andersen er det meget positivt:

»Det er sundt for demokratiet. Forskelle giver vælgerne mere lyst til at engagere sig.«

Men inden for hvilke områder er det så, vælgerne finder den største forskel på regeringens og Socialdemokraternes politik?

I Ugebrevet A4’s nye meningsmåling er vælgerne blevet bedt om angive, om de tror, det vil få store konsekvenser for henholdsvis velfærdspolitikken, den økonomiske politik, udenrigs-, miljø-, skat- og uddannelsespolitikken, hvis Helle Thorning Schmidt (S) overtager nøglerne til Marienborg.

Ifølge de adspurgte vil et regeringsskift først og fremmest få konsekvenser på skatteområdet og på den økonomiske politik. På de to områder svarer henholdsvis 56 og 53 procent af de adspurgte, at et farvel til Anders Fogh Rasmussen (V) i høj eller nogen grad vil betyde større ændringer i den førte politik. På alle de øvrige områder mener et flertal, at det kun i ringe grad eller slet ikke vil føre til større ændringer i den førte politik.

Vælgernes svar er efter valgforsker og lektor Johannes Andersens mening et udtryk for, at Socialdemokraterne stadig – rigtig eller forkert – opfattes som mere ødsle end regeringen.

»Det forhold vil regeringspartierne helt sikkert slå på i en valgkamp for at skabe usikkerhed om, hvad Helle Thorning Schmidt egentlig vil,« siger Johannes Andersen og tilføjer:

»Det forbavser mig, at vælgerne kun for alvor ser, at Socialdemokraterne vil gøre en forskel i forhold til økonomi og skat. Det siger noget om, at partiet ikke er nået langt nok med satsningen på velfærd, og at partiet mangler gennemslagskraft på mange områder.«