Vælgerne: Bevar stramningerne

Af

Et massivt flertal af vælgerne mener, at Socialdemokratiet skal bevare VK-regeringens stramninger af udlændingeloven, hvis partiet kommer i regering efter næste valg.

Det bliver op ad bakke, hvis Socialdemokratiet satser på at fjerne VK-regeringens stramninger af udlændingelovgivningen. Hele 67 procent af danskerne mener, at en fremtidig S-regering stort set skal bevare stramningerne, mens kun 16 procent vil have dem fjernet.

Det fremgår af en Gallup-måling for A4 op til Socialdemokratiets kongres i weekenden, hvor netop udlændingepolitikken bliver en af de varme kartofler. Blandt partiets egne vælgere vil 70 procent stort set bevare stramningerne, mens 20 procent vil fjerne de fleste af dem.

Valgforskeren Johannes Andersen peger på, at vedtagne regler tit får bredere opbakning, fordi de betragtes som en realitet. Men grundlæggende er det store flertal bag stramningerne udtryk for et skifte i debatten:

»Den er gået fra en overordnet debat for og imod de fremmede til en meget konkret kritik af problemerne – at indvandrerne ikke kan nok dansk, ikke er i arbejde med videre. Denne kritik har meget bred opbakning, også fra folk, der ikke er fremmedangste. Folk oplever, at der er en masse problemer og vil derfor holde fast på stramningerne,« vurderer Johannes Andersen fra Aalborg Universitet.

Gallup har spurgt vælgerne, hvordan en eventuel S-regering skal håndtere VK-regeringens stramninger. Den ene mulighed var kun at ophæve »enkelte af de vedtagne stramninger«. Den anden mulighed var at ophæve »stort set alle de vedtagne stramninger«.

Der er en vis opbakning til at fjerne stort set alle stramninger blandt de yngre, de veluddannede og folk i København. Selv blandt vælgere under 30 år er det dog 64 procent, der vil bevare de fleste stramninger, mens kun 22 procent vil ophæve det meste.

Netop holdningen til VK-regeringens stramninger har i de seneste uger udløst delte meninger blandt socialdemokraterne: Først foreslog DSU-formand Kristian Madsen i Ekstra Bladet, at en eventuel S-regering kun skal fjerne en enkelt stramning – reglen om nedsat kontanthjælp til flygtninge.

Siden lagde politisk ordfører Mogens Lykketoft i Politiken op til, at Socialdemokratiet vil fjerne to af de nye regler: Den lavere kontanthjælp og at flygtninge skal vente syv år på permanent opholdstilladelse i Danmark.

Derpå slog en af kandidaterne som ny politisk ordfører, Frank Jensen, i A4 til lyd for en mere offensiv kurs. En S-regering skal også fjerne de nye regler om familiesammenføring, der indebærer et krav om, at ægteparret skal have særlig stærk »tilknytning« til Danmark.

Tidligere målinger har vist, at et pænt flertal af vælgerne er imod den lavere kontanthjælp til flygtninge. Derimod havde regeringen folkelig opbakning til de øvrige stramninger. Det gælder blandt andet de skærpede regler om familiesammenføring, som støttes af de fleste S-vælgere, selv om partiet var imod. Gallup-målingen for A4 tyder imidlertid på, at stramningerne efter deres vedtagelse har fået et endnu bredere folkeligt fundament.

Gallup-undersøgelsen viser, at også mange radikale og SF-vælgere stort set vil bevare de nye udlændingeregler. Kun blandt Enhedslistens vælgere kan der præsteres et sikkert flertal for at ophæve VK-regeringens love.

Frank Jensen siger til A4, at han ikke ser den store uoverensstemmelse i forhold til flertallet af vælgerne.

»Men det afgørende for mig er ikke, hvad folk mener. Jeg har mine holdninger,« fastslår den tidligere justitsminister.