Vælgere vil i valgkamp på velfærd

Af

Velfærd og offentlig service skal være bærende tema i den kommende valgkamp, mener et stort flertal af oppositionens vælgere. Velfærden giver baghjul til højaktuelle emner som skattestop og klima.

VALG Selv om velfærd og kvaliteten af den offentlige service har været genstand for intens opmærksomhed fra medierne og politikerne i de seneste mange, mange måneder, så er vælgerne slet ikke blevet trætte af at høre om emnet. Snarere tværtimod.

Når valgkampen for alvor skydes i gang, skal politikerne altovervejende fokusere på netop velfærd og offentlig service. Det mener et flertal – 57 procent – af centrum-venstrevælgere ifølge en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for A4. Andre aktuelle emner som eksempelvis skat, udlændingepolitik og klimaforandringer rangerer væsentlig lavere på vælgernes dagsorden.

Begejstringen for velfærdsdagsordenen er størst blandt de socialdemokratiske vælgere. Ikke færre end 67 procent siger, at den dagsorden skal prioriteres højest frem til et kommende folketingsvalg. Skattestoppet, som i øjeblikket diskuteres flittigt, kommer ind på vælgernes andenplads, men med langt mindre opbakning. Blot 11 procent af S-vælgere – og 14 procent af alle oppositionsvælgere – mener, at et opgør med skattestoppet skal være det højest prioriterede emne.

Det Radikale Venstre, SF og Enhedslistens vælgere har også blikket stift rettet mod velfærdsdagsordenen. I alle de tre vælgergrupper udnævner omkring halvdelen af de adspurgte emnet til foretrukket valgtema, mens langt færre fremhæver skattestop, klimaforandringer, udlændingepolitik og uddannelse.

Men kan oppositionspartierne blive enige om, hvordan velfærden og den offentlige service skal sættes i fokus, når først valgkampen for alvor skydes i gang?

Peter Mogensen, politisk kommentator ved dagbladet Politiken, mener, det kan blive endog meget svært. I sin kommentar i avisen har han argumenteret for, at Socialdemokraternes ønske om at give borgerne kvalitetsrettigheder står i skarp kontrast til Det Radikale Venstres opgør med kontrol og detailstyring af landets daginstitutioner, skoler og plejehjem.

»Der er således lagt op til endnu et område, hvor de to partier ikke er på linje,« konkluderede Peter Mogensen 28. februar 2007.

Meldingen fra de politiske partier er imidlertid, at minimumsstandarder og større tillid til de offentligt ansatte sagtens kan kombineres.

Næstformand for Socialdemokraterne Morten Bødskov kalder Peter Mogensens betragtninger for »spekulationer«.

»Der er ingen modstrid mellem klare rettigheder og en stor tillid til de offentligt ansatte. Jeg ser absolut ingen konflikt mellem de to synspunkter,« siger han.

Det Radikale Venstres gruppeformand Marianne Jelved har ved tidligere lejligheder også understreget over for Ugebrevet A4, at Peter Mogensen er på afveje, og at der ikke er nogen konflikt mellem de to partiers planer for den offentlige sektor.

Lektor i statskundskab ved Københavns Universitet Hans Jørgen Nielsen tror heller ikke, at det bliver svært for Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre at finde fælles fodslag på velfærdsområdet.

»Det kan godt være, at der umiddelbart er lidt signalforvirring. Men i princippet er der ingen modstrid mellem at have minimumsstandarder og samtidig have tillid til de offentligt ansatte,« siger han og tilføjer:

»Realpolitisk tror jeg nok, det er muligt at få det til at harmonere på en eftermiddag.«