Unge vil fællesskabet – på deres måde

Af Peter Røntved Andersen, ungdomskonsulent i LO

»Fagbevægelsen er fuldstændig ved at miste grebet om de unge«. Sådan skrev A4 i en artikel om LO-forbundenes ungdomsarbejde i februar. Her påpegede flere ungdomskonsulenter, at der er for meget bøf og bowling og for få ungdomskonsulenter i fagbevægelsens ungeindsats.

Sidstnævnte hersker der ingen tvivl om. Men jeg kan ikke genkende det generelt dystre billede, som A4 tegner. Fagbevægelsen har projekter, som både er seriøse og vedkommende. Mindscope er et godt eksempel. Her står unge i kø til kurser, der kan ruste dem til udfordringer i arbejdslivet. Mindscope er hjemsted for fagbevægelsens ungdomsuddannelser, der skal ruste til tillidshverv på arbejdspladserne. Projekter, som hverken kan vendes på grillen eller gøres op i antal ungdomskonsulenter. Ikke desto mindre er de blandt fagbevægelsens største succeser, når det gælder engagement og deltagelse.

For nylig var over 150 unge samlet på Esbjerg Højskole til en weekend med EU-oplysning, Kreativ Problemløsning og Ekstrem Raid. Topscoreren var Ekstrem Raid, hvor 100 deltog. Ekstrem Raid er en såkaldt holdningsafklarende kursusaktivitet, hvor unge diskuterer temaer, der er oppe i tiden, og dermed bliver klogere på sig selv og det samfund, de er en del af. Denne weekend var emnet unges søgen mod det ekstreme: Hvorfor er elastikspring og klatring så populært?

Hvordan kan man samle 100 unge til dette projekt, når alle andre i fagbevægelsen klager over, hvor svært det er at få de unge i tale? Succesen skyldes først og fremmest, at Mindscope tager udgangspunkt i de unge selv. Hvad der rører sig blandt unge, og hvad der »tænder« dem. Mindscope sætter den enkelte i fokus samtidig med, at han eller hun bliver en del af fællesskabet.

Dermed lægger tankegangen bag Mindscope sig fint op af fagbevægelsens nye værdigrundlag, hvor den enkelte skal kunne forfølge egne individuelle mål, men samtidig tage ansvar for fællesskabet. Hvis tilbudene er vedkommende, skal vi nok nå de unge.