Unge strømmer til gule fagforeninger

Af | @GitteRedder
| @IHoumark

Stadig flere lønmodtagere melder sig ind hos Krifa eller Det Faglige Hus. Blandt unge er hver femte nu medlem af en gul fagforening. De gule har også stor fremgang hos blandt andre ufaglærte, lavtlønnede, butiks- og deltidsansatte. Presset mod LO-fagbevægelsen får nu LO til at annoncere en modoffensiv.

Foto: Foto: Klaus Bo Christensen, Polfoto. (Farvemanipuleret)

FRA RØD TIL GUL Hvilken fagforening skal jeg vælge? En af de billige, siger flere og flere unge. Hver femte fagforeningsmedlem under 30 år er nu at finde hos Krifa – Kristelig Fagbevægelse eller Det Faglige Hus. Og de såkaldt gule fagforeninger suger ikke blot de unge, men også i mange andre grupper lønmodtagere til sig.

I løbet af ti år har de gule fagforeninger fået over 100.000 flere medlemmer, mens LO-fagbevægelsen i samme periode har haft nedgang i medlemstallet på ikke mindre end 250.000.  Det fremgår af en ny rapport udarbejdet for LO af arbejdsmarkedsforskere fra forskningscentret FAOS ved Københavns Universitet.

Rapporten bygger på et solidt talmateriale, der viser, at LO-fagbevægelsen med stor hast svinder ind, og at LO-forbundene er i hård konkurrence om lønmodtagernes gunst. En af forskerne bag rapporten professor Jesper Due siger:  

»LO-forbundene er i en konkurrencesituation i forhold til de ting, de udbyder. Og forbundene står i det paradoks, at de rent faktisk aldrig har haft så mange goder at tilbyde via overenskomsterne, samtidig med at de tilsyneladende får sværere og sværere ved at organisere lønmodtagerne.«

I LO tager næstformand Lizette Risgaard presset fra de gules fremvækst meget alvorligt. Og ifølge hende truer udviklingen direkte den danske model.

»Hvis stadig flere mennesker vælger at være med i de gule forretninger eller helt vælger fagforeningerne fra, vil der ikke være nogen at tegne overenskomster for, og de vil med tiden forsvinde. Arbejdsgiverne skal så til at forhandle kontrakter med hver enkelt ansat. Dermed ryger den ro, fleksibilitet og de ordnede forhold, der er i dag på arbejdsmarkedet. Det er på ingen måde i samfundets interesse,« siger Lizette Risgaard.

Unge bliver hos de gule

Den nye rapport dokumenterer, at de gule fagforeninger de seneste år har fået et væld af unge medlemmer. Alene fra 2000 til 2008 har de gule fagforeninger tredoblet deres andel af unge fagforeningsmedlemmer fra rundt regnet 6 procent til nu omkring 20 procent af alle i aldersgruppen, der er medlem af en fagforening og en a-kasse.

De billige fagforeningers succes blandt unge ser ud til at have vedvarende effekter. I hvert fald er Krifas og Det Faglige Hus’ andel af fagforeningsmedlemmer også for opadgående blandt mennesker på 30 år og derover. Eksempelvis er de gules andel af organiserede mellem 30 og 34 år vokset fra 7 procent i 2000 til 18 procent i 2008.

For LO-fagbevægelsen er det en stor bet, at den yngre generation i så stort tal vælger de gule. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen har udtrykt det på denne her måde:

»Som jeg ironisk plejer at sige: Hvis den her udvikling fortsætter, så kan LO-fagbevægelsen om nogle år fusionere med Ældre Sagen.«

Næstformand for LO Lizette Risgaard ser også skriften på væggen og siger:

»Hvis LO-fagbevægelsen ikke formår at få bedre tag i de unge, så kan man lave en kurve, hvor man kan se, at der på et tidspunkt ikke længere vil være nogen reel fagbevægelse. Nu er jeg ikke så sortsynet, så jeg tror, det sker. Men vi skal i LO-fagbevægelsen være mere opmærksomme på, hvordan vi får inviteret unge ind i fællesskabet og giver dem bedre muligheder for at være aktive i kortere eller længere perioder,« siger Lizette Risgaard og tilføjer, at fagbevægelsen med den nye kortlægning af medlemsstrømmene får bedre mulighed for at tilrettelægge en modoffensiv.

I HK/Handel er man meget opmærksom på at få unge med i forbundet. Sektorformand Jørgen Hoppe siger:

»Det er vigtigt at få de unge ind i fagforeningen så tidligt som muligt, fordi det bliver sværere senere i livet. Det er præcis derfor, vi nu tilbyder gratis medlemskab eller billigere kontingent på 95 kroner for unge, for så er det nemmere at få dem til at betale fuld kontingent senere. Vi er nødt til at få dem ind så tidligt som muligt, ellers risikerer vi, at de ikke kommer,« siger Jørgen Hoppe.

Krifa vil have flere veluddannede

I Krifa – Kristelig Fagbevægelse bekræfter formand, Søren Fibiger Olesen, at foreningen er lidt af en ungdomsorganisation.

»Der er mange unge, som vælger os som deres første fagforening. Vi har rigtig mange medlemmer under 30 år,« siger Søren Fibiger Olesen.

Ifølge den nye rapport får Krifa og Det Faglige Hus også i stigende grad fat på de ufaglærte. Blandt de organiserede ufaglærte var 6,4 procent medlemmer hos de gule i 2000. I løbet af de få år frem til 2008 blev andelen mere end fordoblet til 15,3 procent hos de gule.

Søren Fibiger Olesen bekræfter, at Krifa har mange ufaglærte medlemmer, men siger samtidig:

»Der er en tendens til, at vi får flere vidensarbejdere som medlemmer eksempelvis konsulenter og it-folk. Strategisk synes vi det er interessant, for med tiden kommer der flere veluddannede og færre ufaglærte.«

Ifølge undersøgelsen er der dog ikke mange veluddannede, som i dag er medlemmer hos Krifa eller Det Faglige Hus. Blandt mennesker med en mellemlang eller lang videregående uddannelse ligger de gules andel af de organiserede kun på mellem to og syv procent.

Gule ekspedienter

I rapporten indkredser forskerne meget præcist de store grupper af lønmodtagere, som især over de senere år er gået over til de gule fagforeninger. Grupper der især har flyttet sig fra LO-fagbevægelsen til de gule er:

·         De 18-24-årige

·         Ansatte i bestemte brancher

·         Deltidsansatte

·         De lavest lønnede

·         Bestemte grupper af nydanskere

Blandt brancherne med en relativ stor andel af medarbejderne, der er medlem af en gul fagforening er hotel- og restaurationsbranchen. Her er hver fjerde af de organiserede medlem i de gule fagforeninger.

I HK/Handel er formand Jørgen Hoppe helt bevidst om, at de gule fagforeninger kaprer mange, som kunne være medlemmer hos HK/Handel.

»Jeg tror ikke, at udviklingen fortsætter. Der er flere og flere, der får øjnene op for, at der er kvalitetsforskel på det, vi tilbyder, og det, de gule tilbyder. Jeg tror på, at flere og flere vil melde sig ind i HK,« siger Jørgen Hoppe.

Han oplyser, at HK/Handel brutto har cirka 500 medlemmer mere nu sammenlignet med begyndelsen af året. HK/Handel har nu rundt regnet 80.000 medlemmer.

»Det er lykkedes for os i år at knække den nedadgående kurve for medlemstallene, som ellers præger LO-fagbevægelsen. Det kan altså lade sig gøre,« siger Jørgen Hoppe.

Gult forklarings-problem

Professor Jesper Due mener, at de gule fagforeningers succes hænger sammen med, at de i høj grad har været i stand til at få det til at se ud som om, at det er ligegyldigt, om man er medlem hos dem eller hos forbund under LO.

»De gule kalder sig faglige organisationer, men hvis en faglig organisation defineres som en kollektiv varetagelse af medlemmernes interesser gennem overenskomster, må man sige, at det er falsk varebetegnelse, da de gule ikke har overenskomster. De fleste af deres medlemmer er på LO-organisationernes overenskomster. Men hvis det ikke er gået op for de gules medlemmer, så gælder det argument jo ikke over for dem,« siger Jesper Due.

LO-næstformand Lizette Risgaard oplyser, at LO-fagbevægelsen i den kommende tid vil lægge sig meget hårdt i selen for at oplyse danskerne om overenskomster og deres store værdi for hele den danske samfundsmodel.

»Den borgerlige regering italesatte gennem ti år, at der ingen forskel er på fagforeninger og de gule forretninger. Men det er der jo i høj grad, og vi skal være bedre til at forklare, at vi har mange flere varer på hylderne end de gule, og at det koster noget at vedligeholde og udbygge overenskomsterne,« siger Lizette Risgaard.

For nylig havde LO kongres i Aalborg, og her var et af de store samtaleemner tilbagegangen i antallet af medlemmer. Flere forbund blandt andre 3F sætter nu endnu mere fokus på at være med i kampen om lønmodtagernes gunst.

»Tillidsrepræsentanter er vældig gode til at sige til kollegerne, at de bare skal komme til dem, hvis de har problemer. Fagbevægelsen er blevet meget servicerende. Men vi skal være bedre til at sige, at det er en fælles opgave at sikre ordnede vilkår, og vi skal have en meget stærkere norm om, at det bare ikke er i orden at lukrere på fællesskabet, sådan som medlemmerne hos de gule gør,« siger Lizette Risgaard.