Unge siger ja til a-kasser og fagforeninger

Af | @GitteRedder

Studerende på de videregående uddannelser er sikre på, at de vil melde sig ind i en a-kasse, mens unge inden for erhvervsuddannelserne er mindre sikre.

Tre ud af fire studerende vil melde sig ind i en arbejdsløshedskasse, efter de er færdige med deres uddannelse. En ny meningsmåling viser, at 76 procent af unge uddannelsessøgende siger ja til til at melde sig ind i en a-kasse, og ud af dem er 60 procent helt sikre. Kun syv procent af de unge vil ikke melde sig ind i en a-kasse.

Ifølge meningsmålingen, der er foretaget i et samarbejde mellem ACNielsen AIM og Arbejdsløshedskassen for Selvstændige, er det særligt kvinder – 69 procent – og studerende på de videregående uddannelser, der er helt sikre på, at de vil melde sig ind i en a-kasse. Til gengæld er lærlinge og elever ved erhvervsuddannelserne langt mindre sikre på, at de vil melde sig ind i en a-kasse. Kun 36 procent af dem er helt sikre på at ville melde sig ind i en a-kasse, mens 23 procent siger måske. Hver tiende lærling eller elev på erhvervsuddannelsen siger blankt nej til at melde sig ind i en a-kasse.

Dermed viser undersøgelsen, at LO-kasserne, hvis medlemmer enten er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse, meget nemt kan få problemer fremover. Umiddelbart alarmerer undersøgelsen dog ikke LO-sekretær Harald Børsting:

»Vores erfaringer viser det stik modsatte, nemlig at de studerende melder sig i en a-kasse, når uddannelsen slutter, fordi de så er berettigede til dagpenge med det samme,« siger Harald Børsting. 

Næsten halvdelen af de unge er optimistiske og tror, at de får fast arbejde og derfor ikke brug for en a-kasse. 46 procent af de adspurgte forventer ifølge AIM-undersøgelsen ikke at få brug for en a-kasse. 20 procent er mere pessimistiske og regner helt sikkert med at få brug for arbejdsløshedsunderstøttelse, mens 27 procent svarer, at de måske får brug for a-kassen.
Endvidere viser undersøgelsen, at jo ældre man er, jo mere forventer man at få brug for en a-kasse. Derudover er der en tendens til, at personer på lange videregående uddannelser i højere grad forventer at få brug for en a-kasse. Undersøgelsen er foretaget blandt studerende mellem 18 og 35 år tidligere på året, hvor ledigheden blandt akademikere er eksploderet, og det kan være forklaringen på mange studerendes lyst til at melde sig ind.

Fire ud af fem unge - 81 procent - vil ifølge undersøgelsen melde sig ind i en fagforening, og dermed afslører de unge, at de føler at have mere brug for støtten fra en fagforening end fra en a-kasse. Af disse 81 procent er 66 procent helt sikre på at ville melde sig ind i en fagforening, mens 15 procent svarer, at de måske vil de melde sig ind i en fagforening. 14 procent af de unge studerende vender tommelfingeren nedad i forhold til fagforeningsmedlemskab.