Unge har fokus på uligheden

Af

Forskellen mellem rig og fattig er for stor, siger et flertal af de unge i ny undersøgelse. Mærkevarer og dyre byture giver de unge et krystalklart billede af, hvem der har og ikke har, mener repræsentanter for de studerende på landets ungdomsuddannelser.

SOLIDARITET Det seneste års debat om den voksende ulighed i Danmark er ikke gået hen over hovedet på de 16-19-årige. I hvert fald angiver et flertal – 51 procent – af de unge, at der i dagens Danmark er for stor forskel på rig og fattig. Blot 26 procent har den modsatte holdning. Det fremgår af en meningsmåling, som Epinion har gennemført for Ugebrevet A4 blandt 1.278 unge.

Ikke overraskende er unge fra lavindkomstfamilier mest kritiske over for forskellen mellem rig og fattig. Hvor 56 procent af de unge fra familier med en årlig husstandsindkomst på under 200.000 kroner angiver, at forskellen mellem rig og fattig er for stor, gælder det samme 38 procent af de unge fra familier, hvor husstandstandindkomsten overstiger 600.000.

De unges solidaritet med de fattige i dagens Danmark synes umiddelbart at stå i kontrast til den hårde og kontante linje over for landets arbejdsløse, der ifølge 62 procent af de adspurgte unge godt kunne få sig et job, hvis de virkelig ville. Men spørger man formændene for de unge på landets ungdomsuddannelser, er der en god forklaring på, at de unge på en og samme tid kan se ned på de arbejdsløse og være solidariske med de fattige.

Formand for danske Gymnasieelevers Sammenslutning Rosa Lund siger:

»Arbejdsløshed er fraværende i de unges hverdag, hvorfor de kan have svært ved at forstå problemet. Omvendt er det med forskellen mellem rig og fattig. Den bliver udstillet konstant,« siger hun.

Formand for Landssammenslutning af Handelsskoleelever Thomas Gloy supplerer:

»Man møder enormt mange mennesker i sin tid på ungdomsuddannelser, og man kan hurtigt se, hvem der har råd til at bruge løs, og hvem der må holde igen. Unge ved godt, hvem der går i det dyre mærkevaretøj, og hvem der kan bruge kassen på hver eneste byture. Det er de ualmindeligt bevidste om.«

Er de unge røde?

Den voksende ulighed har det seneste år været et hedt emne på Christiansborg. Gentagne gange har oppositionen beskyldt regeringen for at bidrage til at øge uligheden gennem skattestoppet, der favoriserer de største boligformuer. Derfor kan man også forvente, at de unges kritiske syn på uligheden vil give sig udslag i stor opbakning til oppositionspartierne.

At dømme ud fra Ugebrevet A4’s måling er det da også tilfældet. 45 procent af de unge svarer, at de vil stemme på enten Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre eller Enhedslisten, hvis der var valg i morgen. 29 procent vil sætte kryds ved et af regeringspartierne eller Dansk Folkeparti.

Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt kan også glæde sig over et forspring som velfærdsgarant blandt de unge. 24 procent angiver, at hun vil være den bedste garant for velfærdsstaten. 19 procent mener, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vil være den bedste. Med til den historie hører dog også, at hovedparten af de unge – 35 procent – ikke har en forkærlighed for nogen af de to partiformænd.

Samfundsforsker og lektor ved Aalborg Universitet Johannes Andersen mener imidlertid ikke, at venstrefløjen i Folketinget bør fæste lid til, at de unges holdninger til omfordeling på længere sigt vil give dem en fordel.

»De unges holdninger til samfundets indretning har ikke nødvendigvis den store sammenhæng med, hvad de stemmer. Man kan i vidt omfang sige, at stemmeafgivning for de unge er løsrevet fra det samfundsmæssige perspektiv. Det er noget nyt og særligt kendetegnede for denne ungdomsgeneration,« siger han.

Johannes Andersen tilføjer, at de unges holdning til forskellen mellem rig og fattig heller ikke behøver at være lig med et ønske om mere omfordeling.

»De unge anerkender, at forskellen mellem rig og fattig er stor. Men det er ikke ensbetydende med, at de ønsker højere skatter eller mere omfordeling. Det er ikke velfærdsstaten, der skal komme og redde dem. Nej, de må selv sikre deres egen succes, så de får mulighed for at købe de lækre biler og det store hus,« siger han.