Unge har farlige fritidsjob

Af | @GitteRedder

Børn og unge betjener farlige maskiner og bruger faremærkede kemiske produkter i deres fritidsjob, viser undersøgelse. Fagbevægelsens Jobpatrulje vil også holde et ekstra vågent øje med, om børn arbejder med at udskænke alkohol.

Flere hundrede tusinde børn og unge bruger sommerferien til at tjene en ekstra skilling i fritidsjob, typisk som avisbud, jordbærplukker, tjener, kassedame, hjemmehjælper eller rengøringsassistent.  Men mange af dem oplever problemer i jobbet, både med arbejdsmiljø, løn og feriepenge.

En undersøgelse om børn og unges erhvervsarbejde foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA, i samarbejde med Socialforskningsinstituttet og Arbejdsmiljøinstituttet viser, at arbejdsmiljøet lader meget tilbage at ønske på mange af de unges arbejdspladser.

  • Knap halvdelen af de 13-17-årige med fritidsjob angiver, at de ofte har tunge løft af genstande på 12 kilo eller derover på deres fritidsjob. Mange slås med ondt i ryg, arme og ben på grund af jobbet og må tage smertestillende piller. 
  • Næsten hver fjerde 13-17-årige angiver, at de efter deres egen opfattelse betjener farlige maskiner eller redskaber i deres fritidsjob.
  • Mange børn og unge har været udsat for skader i jobbet. En stor del af lettere karakter, men fire procent af samtlige 13-17-årige oplyser, at de har været behandlet på skadestue eller hos læge efter at have været udsat for en skade i deres fritidsjob.
  • 15 procent angiver, at de af og til eller ofte arbejder med faremærkede kemiske produkter i deres fritidsjob.
  • Fire procent af de 13-17-årige mener, at de har fået udslæt eller eksem i forbindelse med deres fritidsjob.
  • Omkring hver tredje af samtlige børn og unge i fritidsjob mener, at de er udsat for risiko for røveri.
  • Fem procent af samtlige børn og unge i undersøgelsen angiver, at de har været udsat for vold eller trusler om vold i deres fritidsjob.
Sorte pletter

CASA-forsker Jørgen Møller Christiansen, der har stået for undersøgelsen af 1.278 børn og unges fritidsjob, kalder det alarmerende, at så mange unge udsættes for farlige ting.

»Selv om vi herhjemme har fået langt mere styr på børn og unges arbejdsvilkår gennem de sidste ti år, er der stadig for mange sorte pletter,« siger Jørgen Møller Christiansen.    

Hvis man vil undgå yderligere arbejdsulykker og fysisk nedslidning af børn og unge er der ifølge Jørgen Møller Christiansen behov for øget overvågning og forebyggelse på området.

»Det skal være et højt prioriteret indsatsområde at sikre børn og unge ordentlige vilkår, når de debuterer på arbejdsmarkedet.  For ti år siden arbejdede langt flere unge med for eksempel organiske opløsningsmidler, men det er der kontrol med nu, fordi vi har sat fokus på det.«
Han understreger, at undersøgelsen giver mange grelle eksempler på arbejdsulykker, der ikke må forekomme. Blandt andet forbrænding på frituregryder og varme plader, sårskader på grund af skarpe knive og glas samt ætsning på grund af brug af syre og rensemidler.   

Netop for at sætte fokus på unges fritids- og feriejob starter fagbevægelsens jobpatrulje i denne uge i hele landet. Knap 150 frivillige aktivister fra de faglige organisationer vil besøge over tusind iskiosker, grillbarer, restauranter, butikker og andre virksomheder, hvor unge har feriejob.
»Jobpatruljen kommer ikke for at lege politi, men for at få en dialog med de unge og udvikle arbejdspladsen. Men det er klart, at vi vil indberette problemer, når vi støder på dem,« siger LO-koordinator på Jobpatruljen, Stig Møller.

Ifølge ham var der sidste år to store problemer. Dels fik det store flertal af unge ikke løn under sygdom, og dels arbejder alt for mange unge med at udskænke alkohol, selv om de er under 18 år. Det er ulovligt og bliver straks indberettet af Jobpatruljens aktivister.

De færreste unge kender ifølge Stig Møller deres rettigheder, og Jobpatruljen sigter på at oplyse de unge om løn- og arbejdsvilkår. Derfor uddeler aktivisterne en fritidsjob-guide, der fortæller de unge, hvad de har krav på af løn, feriepenge, arbejdstid og så videre. 

Læs mere om regler for børn og unges fritidsjob på www.jobpatruljen.dk