Undersøgelse skaber uenighed

Af Tonni Vinkel Sørensen, freelancejournalist

Kommunernes Landsforening er begejstret for undersøgelsen af ældreplejen, mens Socialministeriet ikke kan forholde sig til resultaterne.

Delte meninger Der er ikke noget galt med kontrol og regler i ældreplejen. Men kontrollen risikerer at forvandle personalet i ældreplejen til marionetdukker. Hvor stor den risiko er, dokumenterer undersøgelsen af ældreplejen i 36 kommuner til fulde, mener Kommunernes Landsforenings (KL) chefkonsulent på ældreområdet Lars Lennart Jensen.

»Ingen kan være imod kontrol, retssikkerhed og målbarhed i ældreplejen. Men undersøgelsen viser, at grænsen er ved at være nået. Den detaljerede styring æder tiden op og fratager den enkelte medarbejder muligheden for at handle og tænke,« siger Lars Lennart Jensen.

Han påpeger, at der rundt om i kommunerne foregår et stille, men markant opgør med de senere års detailstyring og stærkt opsplittede kvalitetsstandarder. Stadig flere kommuner satser på tværfaglige teams, færre alenlange ydelseskataloger og mere rummelige visitationer, som i højere grad overlader ansvaret til den enkelte medarbejder.

»Det er helt klart vejen frem. Især fordi medarbejderne aldrig har været bedre uddannet, end de er nu,« siger Lars Lennart Jensen.

Han erkender, at standarderne i KL’s og Socialministeriets vejledning »Fælles Sprog« har været for rigide, men understreger, at erkendelsen er bygget ind i den nye udgave.

»Helt ulig den dominerende tankegang i 1990’erne, starter vi med at spørge til borgernes egen oplevelse af deres situation,« siger Lars Lennart Jensen.

Leif Sondrup, direktør for Styrelsen for Social Service under Socialministeriet, kan til gengæld ikke forholde sig til undersøgelsen.

»Da konsulentkommunerne ikke har været med i processen i den grad, det var planlagt, er det meget svært at forholde sig til resultaterne af undersøgelsen,« siger Leif Sondrup.

Undersøgelsen dokumenterer ikke, at grænsen for regler og standarder er nået, mener han.

»Der er ikke en modsætning mellem kontrol og fleksibilitet i ældreplejen. I øvrigt bestemmer de kommunale og private leverandører selv, hvordan de vil tilrettelægge deres arbejde, og hvor langt de vil drive kontrollen. Og undersøgelsen bekræfter, at medarbejderne ser standarderne som en kvalitet,« siger Leif Sondrup.

Han erkender, at undersøgelsens tidsstudier formentlig er de mest omfattende, der nogensinde er foretaget i Danmark.

»Men det er for tidligt at sige noget konkret om, hvad de egentlig viser,« siger Leif Sondrup.

At konsulent-kommunerne ikke har deltaget i den grad, det var planlagt, er også resultat af undersøgelsen, påpeger projektleder Kirsten Schultz-Larsen.

»Det giver et mere realistisk billede, hvad selv interesserede kommuner kan afsætte af ressourcer til at indføre standarder. Det kommunerne har gjort gennem et år, har vi målt på.

Ideelt set kunne kommunerne have gjort mere, men det sker jo sjældent i virkeligheden,« siger Kirsten Schultz-Larsen.