Uenighed bag enighed

Af Karsten Christensen

Partierne er enige om, at Folketinget skal have styr placeringen af statslige arbejdspladser, men ikke om tempoet i udflytningen.

Folketinget skal i fremtiden have mere hånd i hanke med placeringen af statslige arbejdspladser. Regeringen skal begrunde sine beslutninger om placering, nedlæggelser og omstruktureringer af statslige arbejdspladser, og Folketinget skal hvert år have en redegørelse om udviklingen.

Det blev resultatet af en seks timer lang debat i Folketinget om udflytning af statslige arbejdspladser. Resultatet var givet på forhånd, eftersom alle partier stod bag vedtagelsen.
Enigheden hindrede dog ikke en til tider heftig debat om en sektor, der ifølge økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) er på retur.

Flere opgaver er lagt ud til kommunerne eller privatiseret. Dertil kommer regeringens bestræbelser på en yderligere slankning af den statslige sektor.

Med beslutningerne om at regionalisere Skov- og Naturstyrelsen, samt at udflytte Sikkerhedsstyrelsen og Rigsarkivet har regeringen ifølge Bendt Bendtsen forestået den største udflytning af statslige arbejdspladser i ti år.
Det var ikke nok for oppositionen. Både Ole M. Nielsen (Krf) og Kristen Touborg (SF) efterlyste flere konkrete initiativer fra regeringen og regeringspartierne om udflytning af statslige arbejdspladser.

Ministeren mindede dog om, at udflytninger er dyre - ikke blot
økonomisk, men også menneskeligt.

»Ja, nu kom den igen. Det er dyrt at flytte ud, men det er lige så dyrt at flytte ind for de mennesker, der må fraflytte deres hjemegne i udkantområderne, fordi der ikke længere er udviklingsmuligheder og arbejdspladser. De sidder i en vanskeligere økonomisk situation end dem, der må flytte ud, og har samme problemer med netværk, der går i stykker,« svarede Ole M. Nielsen.

Han summerede debatten op med, at det under alle omstændigheder er dyrt, »når man ikke tager vare om samfundet og sørger for en ensartet, ordentlig udvikling rundt omkring«.