Udvalg skal undersøge klausuler

Af

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal kigge nærmere på reglerne for konkurrence- og kundeklausuler. Udvalget skal også undersøge, hvor mange almindelige lønmodtagere der er bundet af klausuler. LO mener, at lønmodtagerne skal beskyttes bedre.

»Et stigende antal lønmodtagere er bundet af konkurrenceklausuler, og flere fagforbund mener, at arbejdsgiverne misbruger klausulerne. Derfor vil LO have strammet reglerne, så virksomhederne skal punge ud, hvis de vil have medarbejderne til at skrive under på konkurrenceklausuler.«

Sådan skrev Ugebrevet A4 i september 2002, hvor LO henvendte sig til Justitsministeriet for at gøre opmærksom på problemet. Nu – godt et år senere – har regeringen nedsat et udvalg, der skal undersøge, om reglerne for konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven virker efter hensigten, og hvor udbredte klausulerne er for almindelige lønmodtagere, der ikke er omfattet af funktionærloven.

For at en konkurrenceklausul er gyldig, kræves det som udgangspunkt, at medarbejderen skal have en såkaldt betroet stilling med en særlig viden, der gør, at medarbejderen kan skade virksomhedens konkurrencemuligheder, hvis vedkommende skifter til en konkurrent fra den ene dag til den anden. Derfor har man tidligere kun opfattet klausulerne som et problem for funktionærer, og da klausulerne blev mere og mere udbredt, blev funktionærloven ændret i 1999, så det nu koster arbejdsgiveren penge, hvis han vil binde en funktionær med en konkurrenceklausul. Medarbejderen skal have halv løn i mindst tre måneder efter, han er fratrådt.

I 1999 viste en Gallup-undersøgelse, at hver tyvende LO-lønmodtager havde skrevet under på en konkurrenceklausul, og ifølge flere LO-forbund er problemet blevet endnu større siden da for almindelige timelønnede lønmodtagere, som ikke er omfattet af de skrappe regler i funktionærloven. Derfor ønsker LO, at alle lønmodtagere får samme vilkår som funktionærer i forhold til konkurrenceklausuler.

Det nye udvalg har en repræsentant fra Beskæftigelsesministeriet som formand, og derudover er både Justits-, Finans- og Økonomi- og Erhvervsministeriet repræsenteret. Dansk Arbejdsgiverforening, LO og en række andre arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer sidder også i udvalget, der skal være færdig med sit arbejde senest 1. april.