Udsigt til historisk aftale om integration

Af

En handlingsplan, der skal skaffe 60.000 indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet er ved at være færdig. Planen bliver til i et tæt samarbejde mellem regeringen, LO, Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening.

Der forhandles i øjeblikket intensivt for at få lavet en integrationsplan. Fra det øjeblik en udlænding sætter foden på dansk jord, skal en velsmurt integrationsmaskine stå klar med en nøje udmålt køreplan for, hvordan personen hurtigst muligt kan tillære sig danske sprogfærdigheder og jobkvalifikationer for i sidste ende at ende i et ordinært job.

Forhandlingerne, der foregår mellem regeringen, LO, DA og Kommunernes Landsforening skal munde ud i en konkret plan for, hvordan målet om at skaffe 60.000 indvandrere i arbejde skal omsættes til virkelighed. Planen, skal være færdig i dag, og vil blive præsenteret sammen med resten af regeringens beskæftigelsesplan »Flere i arbejde« på fredag.

En rød tråd

LO behandlede fredag planen på sit hovedbestyrelsesmøde og har hele tiden arbejdet for, at udgangspunktet for den nye politik skal være, at integrationen bliver samlet i et fastlagt forløb, hvor en rød tråd vil løbe fra første dag i Danmark til det tidspunkt, hvor nydanskeren er blevet fastansat i et ordinært job. Et særligt bindeled i planen skal være, at flygtningene og indvandrerne blive mødt med en stribe kontante krav om, at de skal opfylde betingelserne i personlige handlingsplaner, der udfærdiges i samarbejde med myndighederne. Svigtes kontrakten, vil den nye dansker blive trukket i sin ydelse. Lever personen omvendt op til kravene, vil belønningen være et ordinært job og en hurtigere permanent opholdstilladelse.

I dag er integrationen på arbejdsmarkedet hæmmet af, at nydanskeren først skal lære sproget, før arbejdspladserne åbner sig. LO’s udgangspunkt for forhandlingerne er, at integrationen skal foregå på arbejdspladserne, hvor sproget kan trænes med kollegerne og ved kurser, der tilbydes i arbejdstiden.

Det bliver primært kommunerne, virksomhederne og fagbevægelsen, der vil komme til at gennemføre den nye politik. Derfor har LO, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Kommunernes Landsforening (KL) arbejdet sammen om et fælles udspil i forhandlingerne. Selv om regeringen har sagt, at den ambitiøse plan kun kan gennemføres, hvis arbejdsmarkedet og kommunerne er positive, har forhandlingerne flere gange været tæt på at strande. Og regeringen har måttet give betydelige indrømmelser.

Regeringen ønskede, at virksomhederne skulle ansætte nydanskerne til en særlig lav startløn. Men efter pres fra LO og DA er startlønnen blevet ændret til et introduktionsforløb, hvor nydanskeren ikke er ansat på virksomheden, men i en begrænset periode kan snuse til arbejdslivet og samtidig leve af sin ydelse fra det offentlige. Samtidig stiller LO krav om, at virksomhedens tillidsrepræsentant eller en anden repræsentant for de ansatte skal godkende forløbet.

Længden af det gratis introduktionsforløb har dog været ude i hårde forhandlinger. Regeringen ønskede, at forløbet skulle kunne strække sig op til 52 uger. Men arbejdsmarkedets parter har fået begrænset perioden til maksimalt 26 uger.

Vil begrænse målgruppen

Regeringen ønsker, at integrationsplanen skal bruges af alle med sproglige og faglige problemer, som samtidig er på integrationsydelse, kontanthjælp eller dagpenge. LO  er gået hårdt imod, at udlændinge på dagpenge, der har været i Danmark i mange år, skal kunne sendes ud i ulønnet introduktion. Derfor har LO ønsket at begrænse målgruppen til folk på integrationsydelse og kontanthjælp.

Samtidig ønsker LO og DA også, at omkring halvdelen af alle nytilkomne danskere – personer der familiesammenføres med andre end flygtninge – skal omfattes af planen. Årsagen til, at de i dag ikke er omfattet, er, at de ikke får nogen ydelser fra det offentlige, fordi betingelsen for, at de kan komme til Danmark, er, at deres familie kan forsørge dem. Ifølge tal fra Integrationsministeriet drejer det sig om 4.805 personer ud af de 9.886 personer, der kom til landet sidste år.