Udsatte kommuner svigtes

Af Karsten Christensen

Kommuner i udkanterne af Danmark har ikke en chance for at klare sig i den konkurrence om statsjob, som regeringen lægger op til.

Regeringen svigter de svage og udsatte områder i landet med sin strategi for oprettelse af statslige arbejdspladser i provinsen.

Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har udarbejdet om den udflytning af statslige arbejdspladser, som Folketinget har pålagt regeringen at lægge en plan for. Det skete i en vedtagelse i marts 2001, som alle partier stod bag, og som pålagde regeringen at tilgodese de svage og udsatte kommuner.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har i en redegørelse til Folketinget 8. maj i år lagt op til overvejelser om at lade kommunerne konkurrere mod hinanden om, hvem der kan tilbyde de bedste trafikforhold, størst udbud af boliger og institutioner og de bedste kulturtilbud.

Det udelukker på forhånd de svage kommuner, der netop har problemer med at tiltrække arbejdskraft og virksomheder, fordi de ikke kan tilbyde lige så gode rammer som andre kommuner.

Der er typisk tale om ø-samfund eller andre geografiske yderområder, som ligger uden for en storbys pendlingsområde.

Dermed falder beslutningen om at flytte Rigsarkivet til Odense helt uden for det, partierne i Folketinget pålagde regeringen i vedtagelsen sidste år.

Odense er ifølge AE ikke en udsat kommune, ligesom den fynske hovedstads opland ikke kan betragtes som en svag arbejdsmarkedsregion, konkluderer AE.

Erhvervsrådet har i øvrigt beregnet, at hovedstadsområdet i perioden 1994-2000 har mistet 5.000 statslige arbejdspladser, mens der er oprettet 3.000 flere statslige arbejdspladser i provinsen.

Hele analysen kan findes på adressen http://www.aeraadet.dk/