UDLÆNDINGEVALG

Udlændinge fylder mest på unge vælgeres dagsorden

Af | @GitteRedder

For næsten hver anden vælger under 30 år vil udlændingepolitikken afgøre, hvor krydset sættes ved det kommende folketingsvalg. Ældre vælgere tillægger udlændingepolitik langt mindre betydning, viser ny undersøgelse. Eksperter er enige om, at udlændingepolitik vil spille en stor rolle i den valgkamp, der begynder i dag.

Udlændingepolitikken bliver afgørende for, hvor især unge vælgere sætter deres kryds ved det kommende folketingsvalg, viser en ny undersøgelse.

Udlændingepolitikken bliver afgørende for, hvor især unge vælgere sætter deres kryds ved det kommende folketingsvalg, viser en ny undersøgelse. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Hvis du ikke orker en valgkamp med kraftigt fokus på flygtninge og indvandrere, kan du godt begynde at kigge dig om efter et sted at søge asyl i det nærmeste års tid.

For når statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) tirsdag holder sin åbningstale i Folketinget, indleder hun det, der tegner til at blive en lang og udmattende valgkamp. Og alt tyder på, at udlændingepolitik bliver et af de helt centrale temaer.

Det vurderer to eksperter på baggrund af en omfattende undersøgelse af vælgernes dagsorden, foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Klik her for at læse mere om undersøgelsen

I undersøgelsen har 1.256 repræsentativt udvalgte vælgere haft mulighed for at pege på op til tre emner, der vil være mest afgørende for hvor de sætter deres kryds.

32 procent af danskerne siger i undersøgelsen, at udlændingepolitik er afgørende for, hvor de vil sætte deres kryds. Det gør udlændingespørgsmålet til det tredjemest afgørende.

Og udlændingepolitikken spiller i særdeleshed en rolle for de 200.000 førstegangsvælgere – og lige så mange andengangsvælgere.

Blandt vælgere mellem 18 og 29 år erklærer hele 44 procent, at udlændingepolitik spiller en stor rolle for, hvilket parti de vil stemme på ved næste folketingsvalg.

Unge går mere op i udlændinge end ældreSpørgsmål: ’Hvilke af nedenstående emner vil være mest afgørende for dig i forhold til, hvor du sætter dit kryds ved næste folketingsvalg?’ (Mulighed for at sætte tre kryds)
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Undersøgelsen er gennemført blandt 1.256 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 12. – 18. september 2014. Note: I aldersgruppen 18–29-årige har 225 respondenter besvaret undersøgelsen. I aldersgruppen 60 år og derover har 405 respondenter deltaget.

Dermed er de unge vælgere den aldersgruppe, som lægger mest vægt på den politiske håndtering af udlændinge.

Også en grøn og klimavenlig politik samt arbejdsmarkedspolitikken har betydning for, hvor de unge sætter deres kryds.

En myte at ældre er bekymrede for udlændinge

Blandt vælgere på 60 år og derover er det kun 28 procent, der erklærer, at udlændingepolitik har afgørende betydning ved det kommende folketingsvalg.

For dem spiller sundhed, ældrepleje og arbejdsmarkedspolitik en afgørende rolle ved det kommende folketingsvalg.

Samtidig viser en sammenligning med en tilsvarende A4-undersøgelse fra 2011, at de unges opmærksomhed på udlændingepolitikken er vokset markant. Før folketingsvalget i 2011 erklærede kun 28 procent af de unge, at udlændingepolitikken betød noget for deres partivalg, mens det i dag altså er 44 procent.

Samfundsforsker på Aalborg Universitet Johannes Andersen kalder det interessant, at unge og ældre vælgere vægter udlændingepolitik så forskelligt. Som ekspert i unges forhold til politik vurderer han, at man ikke uden videre kan tage de unges optagethed af udlændingepolitik som udtryk for, at de ønsker, der skal strammes på området.

»Når så mange unge svarer, at udlændingepolitik betyder noget for deres kryds ved det kommende folketingsvalg, kunne det godt dække over, at de unge synes, at vi skal tage imod flere udlændinge. Lige nu er der rigtig mange flygtninge i Mellemøsten, som man skal forholde sig til. Så for de unge kan der ligge en væsentligt mere positiv indstilling til udlændinge, end der gør for resten af befolkningen,« konstaterer Johannes Andersen.

Der er givet mange unge, der tænker, at det er vigtigt, at vi tager imod langt flere asylansøgere. Johannes Andersen, samfundsforsker, Aalborg Universitet

Samfundsforskeren understreger, at A4-undersøgelsen ikke spørger ind til de yngre vælgeres holdninger til udlændingepolitikken, men alene fastslår, at udlændingepolitikken har afgørende betydning for dem.

»Nogle unge har samme kritiske forbehold over for flere udlændinge som befolkningen generelt, men der er givet også mange unge, der tænker, at det er vigtigt, at vi tager imod langt flere asylansøgere,« siger han.

Johannes Andersen pointerer, at de unge er født ind i globaliseringen og derfor ser helt anderledes åbent på udlændinge end tidligere generationer.

Udlændingepolitik fylder mere

Endelig fremhæver Johannes Andersen, at de unges store interesse for udlændingepolitik også handler om, at udlændingepolitik er rykket helt op i toppen af den politiske dagsorden og fylder meget i medierne og på Christiansborg.

»Det afspejler sig hos de unge, at udlændingepolitik fylder så meget, også fordi der er store politiske uenigheder,« siger han og spår, at udlændinge bliver et af de helt store temaer i den kommende valgkamp.

Blandt alle vælgere er det i dag hver tredje vælger, der tillægger udlændingepolitikken stor betydning for, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende valg. Op til det seneste folketingsvalg i 2011 var det kun hver fjerde vælger, der satte udlændingepolitikken øverst på den politiske dagsorden.

De seneste par valg har krisedagsordenen skubbet udlændingeområdet ned af listen. Roger Buch, valgforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Når interessen for udlændingepolitikken er så stor, vil partilederne ifølge Johannes Andersen også fokusere på temaet op til valget. Simpelthen fordi der er stemmer at kapre på udlændingepolitikken for både rød og blå blok, anfører han.

Nutidens unge er globaliserede

Også valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch forventer, at udlændingepolitikken rykker længere op på den politiske dagsorden ved det kommende valg, end den har været ved de forrige.

»De seneste par valg har krisedagsordenen skubbet udlændingeområdet ned af listen. Grunden til, at det er så højt på vælgernes dagsorden lige nu, er uden tvivl situationen, som krigen i Syrien har skabt, og som kan aflæses direkte i den danske asylansøgerstatistik,« siger han og fortsætter:

»Der er så to indgangsvinkler i det: Den ene er, at vi skal have bremset flygtningestrømmen til Danmark. Den anden er modsat, at vi nu må tage et større ansvar for den flygtningesituation, der er i øjeblikket.«

Roger Buch forklarer de unges opmærksomhed på udlændingepolitikken med, at de er mere positive over for udlændinge. Han peger på, at Enhedslisten, Liberal Alliance og Radikale er populære blandt de unge. Og netop de tre partier er fra hvert deres ideologiske udgangspunkt mere positive over for flygtninge og indvandrere end Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, påpeger han.

»Når udlændingepolitik er så vigtigt for de unge, tyder det på, at det ikke er, fordi de ønsker stramninger, men fordi de ønsker, vi skal tage et større ansvar i Danmark. Det harmonerer også med grundforestillingen om nutidens ungdom som globaliseret, hvor de bor og studerer på kryds og tværs af grænser,« siger Roger Buch.

Ideologisk kant tænder unge

Hverken blandt ungdomspolitikere eller hos de forskellige partier på Christiansborg undrer man sig over, at de unge er så optaget af udlændingepolitikken.

Mange unge vil gerne åbne mere op for de udlændinge, der gerne vil bidrage, og de skal have en slags kvikkasse, som vi kender det fra Netto. Jens Husted, landsformand, VU

Når politikerne er til debatter på gymnasier og højskoler er det typisk et af de temaer, der er flest spørgsmål til, anfører blandt andre landsformand i Venstres Ungdom Jens Husted.

»Alle har stærke holdninger til udlændingepolitik, og det er meget sjældent, at man møder unge mennesker, der er ligeglade med, hvilken politik der føres i forhold til integration og flygtninge. Og så rummer udlændingepolitik også den politiske kant, hvor der virkelig er forskel på venstrefløj og højrefløj,« pointerer Jens Husted.

Netop fordi der er ideologisk gods i flygtninge- og udlændingepolitikken, er de unge vildt optaget af at diskutere det, pointerer han.

En kvikkasse til dem, der kan og vil

I modsætning til valgforskerne mener Venstres ungdomsformand, at det er forkert at sætte lighedstegn mellem de unges interesse for udlændingepolitik og et ønske om en lempeligere politik på området. Derimod oplever han, at de unge efterspørger en mere smart og fleksibel udlændingepolitik.

»Mange unge synes, det er grotesk, at der er sådan nogle underlige snubletråde, man sætter op for udlændinge, der gerne vil til Danmark. Hvis folk har et arbejde på hånden eller kan noget, hvorfor skal de så stå i en eller anden kafkask kø for at komme ind og igennem et dokumentationshelvede af den anden verden? Det virker ikke særlig smart,« siger Jens Husted og fortsætter:

»Mange unge vil gerne åbne mere op for de udlændinge, der gerne vil bidrage, og de skal have en slags kvikkasse, som vi kender det fra Netto. Tilsvarende vil mange unge gerne have færre af de udlændinge, der kommer for at lave ballade og ikke vil lade sig integrere,« siger han.

Socialdemokraternes kurs ligger fast

Socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro, mener, at det giver ’god mening’, at næsten hver anden vælger under 30 år placerer udlændingepolitik øverst på deres politiske dagsorden.

»Uanset om de er mest optaget af flygtninges vilkår, eller hvor mange der kommer til Danmark, eller hvor gode vi er til at integrere indvandrere, giver det god mening at interessere sig for, fordi det alt sammen er rigtig vigtige spørgsmål,« siger hun.

Maja Panduro deler kun til dels Johannes Andersens og Roger Buchs analyse af, at de unge ønsker en mere lempelig udlændingepolitik. Og hun understreger, at Socialdemokraternes udlændingepolitik lægger fast.

»Jeg tror da sagtens, at det kan være, at de unge gerne vil have flere flygtninge til Danmark. På den måde tror jeg, at unge ligesom resten af danskerne har forskellige holdninger til det,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg synes, at vi står det rigtige sted, hvor vi på den ene side tager et ansvar for nogle af de mennesker, der er forfulgt, mens vi på den anden side jo ikke kan tage alle, hvis vi gerne vil integrere dem og sørge for, at de også kan få et ordentligt liv i Danmark og samtidig sørge for, at de bidrager til vores samfund,« fastslår Maja Panduro.

DF: Vores værdier er under pres

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, er ikke et øjeblik i tvivl om, at de unge vælgere er blevet mere optaget af udlændingepolitikken, fordi problemer med integration er blevet værre.

»Når de unge er på deres uddannelsesinstitution eller går i byen, oplever de visse grupper af udlændinge opføre sig på en ubehagelig måde og skabe en stemning af ’dem’ og ’os’. Det tror jeg, at mange unge mennesker reagerer på,« siger Martin Henriksen. Han lægger ikke skjul på sin begejstring over, at udlændingepolitik topper på de unges politiske dagsorden.

Vores værdier er under pres på grund af de massive integrationsproblemer, og mange unge ønsker at værne om de værdier. Martin Henriksen (DF), udlændingeordfører

Udlændingepolitik og tusindvis af asylansøgere på vej ind over de danske grænser vil ifølge Martin Henriksen komme til at spille en hovedrolle i en kommende valgkamp.

»Vores værdier er under pres på grund af de massive integrationsproblemer, og mange unge ønsker ligesom Dansk Folkeparti at værne om de værdier,« fastslår han.

Radikale er klar til at lægge arm

Martin Henriksen er sikker på, at årsagen til, at de unge er optaget af udlændingepolitik, er et ønske om en strammerkurs.

Men sådan tolker udlændingeordfører hos Radikale Venstre Marlene Borst Hansen ikke de unges stigende opmærksomhed på udlændingepolitikken. Og Radikale lægger ifølge hende hellere end gerne arm med både Dansk Folkeparti, Venstre og andre partier, der ønsker stramninger på udlændingeområdet.

»Vi vil rigtig gerne diskutere udlændinge, fordi vi synes, det er vigtigt, at Danmark hele tiden relaterer sig til den verden, der er omkring os. Det handler om, at moderne mennesker rejser ud i verden og forelsker sig. Vi har en klar radikal politik, hvor vi mener, at man må gifte sig med, hvem man vil, uanset hvilket land vedkommende kommer fra,« siger hun.

Marlene Borst Hansen fremhæver også, at Radikale i modsætning til Venstre mener, at virksomheder skal have lov at rekruttere medarbejdere fra hele verden og ikke kun fra udvalgte lande. I det hele taget er hun overbevist om, at radikal udlændingepolitik flugter meget godt med unge menneskers åbne mind-set.

»Vi har et globalt ansvar, der gør, at når der kommer asylansøgere, skal vi tage imod dem og behandle dem på en ordentlig måde,« siger hun.

Vælgerne: Sundhed, job og udlændinge er de vigtigste emnerSpørgsmål: ’Hvilke af nedenstående emner vil være mest afgørende for dig i forhold til, hvor du sætter dit kryds ved næste folketingsvalg?’ (Mulighed for at sætte tre kryds)
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Undersøgelsen i 2014 er gennemført blandt 1.256 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 12. – 18. september. Undersøgelsen i 2011 er gennemført i marts 2011 blandt 1.486 repræsentativt udvalgte danskere. Begge er internetbaserede undersøgelser.

Blandt alle danskere topper sundhed på vælgernes dagsorden. Næsten fire ud af ti danskere svarer, at sundhedsvæsenet har afgørende betydning for, hvilket parti de stemmer på.

Næsten lige så mange, nemlig 38 procent af vælgerne, svarer, at beskæftigelsespolitik, herunder dagpenge og social dumping, spiller en stor rolle for, hvordan de stemmer på valgdagen. Og på tredjepladsen blandt vælgerne kommer udlændingepolitikken, hvor 32 procent af alle danskere svarer, at det har en betydning.