Uden penge ingen rummelighed

Af | @MichaelBraemer

Det er økomomiske motiver og ikke ændrede holdninger, der har løftet virksomhedernes sociale engagement.

Danske virksomheder er i løbet af de sidste fire år blevet lidt bedre til at ansætte folk, der ikke længere er ved fuld arbejdsstyrke, og til at fastholde medarbejdere med langvarig sygdom eller nedsat arbejdsevne. Det fremgår af en undersøgelse, som Socialforskningsinstituttet (SFI) har foretaget.

Det er imidlertid økonomiske motiver og ikke ændrede holdninger i virksomhederne, der forklarer udviklingen, vurderer SFI.

Ændret finansiering af sygedagpenge har nemlig givet offentlige virksomheder bedre økonomiske muligheder og incitamenter til at fastholde syge medarbejdere, og instituttet regner med, at det er de positive økonomiske konjunkturer, der har fået private virksomheder til at ansætte personer udefra i støttede jobs.

Kampagner og holdningsbearbejdning betyder tilsyneladende mindre for virksomhedernes adfærd end lovgivning, muligheder for økonomiske tilskud og overenskomster. Dermed ligger der en vigtig opgave i at fortælle endnu flere virksomheder, hvornår et socialt engagement kan betale sig, konkluderes det.

Undersøgelsen viser dog også ,at  rummeligheden ikke er gælder for alle. Mens den er vokset for dem, der enten er eller har været på arbejdsmarkedet, er den til gengæld blevet mindre for de grupper, der aldrig haft tilknytning til det danske arbejdsmarked. Det gælder handicappede samt flygninge og indvandrere fra 3. verdens lande.