Tvivl om salg fører til nye boliger

Af Lotte Hansen, freelancejournalist

Fra flere sider rejses der nu spørgsmål ved om regeringens planer om salg af almene boliger reelt betyder, at der kan bygges flere nye boliger.

Byttehandel Landets kommunerne kan selv bestemme, om de vælger at bruge de penge, de får ind ved salg af boliger i kommunen på det byggeri de allerede har planlagt, eller om de vil opføre boliger ud over de planlagte. Det fremgår af udkastet til regeringens lov om salg af boliger.

»Det er op til kommunerne at vurdere omfanget af nybyggeriet, herunder om der er behov for at bygge flere boliger end kommune oprindeligt havde planlagt,« siger specialkonsulent i Erhvervs- og Boligstyrelsen Per Larsen.

Dermed er der ikke i ordningen nogen garanti for, at der bliver bygget flere boliger end kommunerne i forvejen havde planlagt. Det svarer ikke til de politiske signaler, der blev udsendt i forbindelse med lanceringen af et salg af almene boliger. Ved offentliggørelse af publikationen:

»Ejer, andelshaver eller lejer,« sagde Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen:

»… med udspillet sikres en mere varieret beboersammensætning. Størstedelen af provenuet skal anvendes til nyt alment byggeri, så den samlede boligmasse bliver forøget med reformen.«

Og i Finanslovsaftalen for 2004 beskrives formålet med at iværksætte forsøget med salg af almene boliger: »... at skaffe penge til byggeri af flere nye boliger og dermed øge antallet af boliger.«

Direktør for landets største boligorganisation DAB, Niels Peter Thomsen, tror ikke på, at der vil blive bygget nye boliger for provenuet af de solgte, og han kalder det »forargeligt«, at regeringen dermed løber fra, hvad den lovede i regeringsgrundlaget.

»Det er meget svært at se, at forslaget som det ligger nu skulle forøge nybyggeriet. Jeg kan ikke se det,« siger han.

I Århus har kommunen ikke taget stilling til om et salg vil øge nybyggeriet ud over det planlagte.

Fungerende borgmester med ansvar for boligområdet Poul B. Skou (K) er positiv overfor at bruge et salg som bypolitisk instrument, men om det fører til øget nybyggeri, ved han ikke.

»Det afhænger af om boligforeningen kan få provenu ved et salg. De boliger, vi taler om her, vil typisk ikke give det store provenu, fordi salgsprisen på dem er lav,« siger Poul B. Skou (K).

I København tror overborgmester Jens Kramer Mikkelsen heller ikke på, at et salg øger nybyggeriet ud over det planlagte. »Det er et blålys, at boligmassen øges som følge af den nye lov. Vi kan ikke bygge flere end de mange, vi allerede har planlagt,« siger han.

I Køge kommuner afviser borgmester Torben Hansen (S), at kommunen vil bygge flere boliger end den havde planlagt, selvom der måtte blive solgt nogle boliger.

»Vi vil ikke gå i gang med at lave nye planer, selvom der skulle blive solgt nogle boliger. Det vil koste skatteborgerne ekstra,« siger borgmesteren.