Travlhed i eksklusiv-udvalg

Af | @MichaelBraemer

Næsten 100 organisationer har afgivet høringssvar til det tværministerielle udvalg, der i øjeblikket arbejder på en betænkning om eksklusivbestemmelsers omfang.

Eksklusivbestemmelser har tilsyneladende organisationernes bevågenhed. I hvert fald har næsten 100 organisationer afgivet høringssvar til det tværministerielle udvalg, som i øjeblikket er ved at skrive betænkning om eksklusivbestemmelsers omfang på det danske arbejdsmarked. Betænkningen skal danne grundlag for det lovforslag, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil fremsætte i løbet af efteråret.

Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i høringssvarene, og holdningerne er mange og særdeles delte. Rundt regnet halvdelen af organisationerne oplyser blot, at de ikke kender til nogen eksklusivbestemmelser på deres område. Derudover er der på den ene side de lønmodtagerorganisationer med LO i spidsen, som argumenterer for, at eksklusivbestemmelser har en positiv effekt på det danske arbejdsmarked, og på den anden side en række arbejdsgiverorganisationer, der vil have eksklusivaftalerne forbudt ved lov.

En tredje gruppe er organisationer inden for sundhedsområdet, som har indgået aftaler med Sygesikringen. I disse aftaler står der typisk, at alle skal være medlem af den bestemte organisation. Det gælder for eksempel fodterapeuter, psykologer, tandlæger, fysioterapeuter og praktiserende læger. Sygesikringens Forhandlingsudvalg har også indsendt et høringssvar, der forklarer, hvorfor det er vigtigt, at disse grupper skal være medlem af den forening, som Sygesikringen indgår aftale med. Argumentationen går blandt andet på, at disse organisationer har påtaget sig at skride ind over medlemmer, der ikke lever op til aftalen med Sygesikringen.

Claus Hjort Frederiksen har på forhånd meddelt, at han ønsker at afskaffe alle eksklusivbestemmelser, der griber ind i retten til frit at udøve sit erhverv.