Tørnæs lokker unge forgæves til TAMU

Af Karsten Christensen

Søgningen på de kompetencegivende forløb på TAMU-centrene er blevet så stor, at mange går nu forgæves.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) har sendt unge, der ikke magter den direkte vej ind på arbejdsmarkedet, ud i et forgæves stormløb mod landets seks TAMU-centre – Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

I forbindelse med behandlingen  af forslaget om at lukke Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU) rådede hun de unge til i stedet at søge ind på et TAMU-forløb. Men nu viser det sig, at der slet ikke er plads på TAMU-centrene.

Tilstrømningen er langt større, end kapaciteten strækker til, viser tal fra 2001. Siden 1997 er antallet af visiterede unge steget fra 861 til 1.342 – en stigning på 60 procent.

Men i samme periode er antallet af unge, der blev optaget på et kompetencegivende TAMU-forløb kun steget med 7,4 procent. Det skyldes ifølge Jens Bay, forstander for TAMU, både de snævre økonomiske rammer og et mindre frafald end tidligere.

Medlem af Folketingets Uddannelsesudvalg, Carsten Hansen (S), overvejer at kalde undervisningsministeren i samråd for at få at vide, hvad de ressourcesvage unge skal gøre, når hun lukker FUU, og TAMU ikke kan rumme dem.

Undervisningsministeren har også modtaget klager fra Landsforeningen af Uddannelsesansvarlige Skoler for Den Fri Ungdomsuddannelse over, at de tilbageværende FUU-elever er frataget deres klageadgang, og at der ligger 200 ubehandlede klagesager i ministeriet fra elever, der er blevet afvist.