Tørnæs erkender problemer

Af gre@lo.dk

Eksperterne bag den ny ungdomsuddannelsesmodel peger på helt centrale problemer, mener undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Men hun finder mindre indgreb tilstrækkelige.

»En stor inspiration til debatten,« kalder undervisningsminister Ulla Tørnæs oplægget til et helt nyt ungdomsuddannelsessystem fra A4’s syv eksperter. Men hun insisterer på, at ungdomsuddannelsernes mange problemer kan løses uden at bryde det nuværende system helt op.

»Eksperterne anfører frafaldet, praktikpladsproblemet og manglen på sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne som nogle af ungdomsuddannelsessystemets største problemer. Jeg kan ikke være mere enig,« siger Ulla Tørnæs.

»Det nuværende system er ikke så dårligt, at det er nødvendigt at reformere fuldstændigt. Og i Folketingets nylige debat om ny gymnasiereform var alle partier da også enige om, at vi skal bevare de fire gymnasiale uddannelsesretninger. Det tolker jeg som, at Folketinget ikke går ind for en helt anderledes model,« siger Ulla Tørnæs.

Ud over en ny gymnasiereform er undervisningsministeren i gang med tiltag omkring vejledning og en større ændring på erhvervsskoleområdet. Den skulle ifølge ministeren indebære et mere overskueligt valg, udspil på praktikpladsområdet og et prestigeløft til erhvervsskolerne.

Ulla Tørnæs kan ikke acceptere en af modellens grundideer om en overgang til en ny uddannelse efter 8. klasse.

»Det er for tidligt at dele eleverne i forskellige uddannelsesretninger. Jeg frygter, at valget går ud over deres almendannelse. Jeg er opmærksom på, at forslaget indeholder obligatoriske fag som dansk og matematik i grunduddannelsen, men jeg vil gerne have, eleverne bliver sammen for at skabe et fælles fundament, før de træder videre i det danske samfund,« siger Ulla Tørnæs, der ikke vil konkretisere, hvilke elementer i oplægget hun tager med sig videre.

»Jeg vil hellere sige, at oplægget inspirerer mig i det hele taget. Og problemstillingerne er ramt på kornet. Også de faglige problemer på gymnasiet og overgangsproblemerne mellem de forskellige uddannelsesniveauer er jeg helt enig i,« siger Ulla Tørnæs.