To minutter for fagbevægelsen

Af Henning Brandt, SiD-tillidsrepræsentant, Sauer - Danfoss (Nordborg) A/S

Lederen i sidste nummer af A4 om fagbevægelsen og Irak-krigen rammer set fra mit synspunkt noget bredere og bedre, end fagbevægelsen generelt har gjort i denne sag. Kan vi for eksempel udlægge det sådan, at de, der ikke fulgte opfordringen til to minutters stilhed for fred i Irak, så ikke sympatiserer med fagbevægelsen? Hvis det er tilfældet, så har bevægelsen altså et alvorligt problem, når man kan skyde så meget ved siden af.

Det er rigtigt, hvis man som cementarbejderne i SiD Aalborg mener, at krig altid rammer arbejderklassen, så er det legitimt at bekæmpe krigen i Irak! Rigtigt ud fra SiD-formandens individuelle synspunkt, men jeg mener bestemt heller ikke, han kan tage patent på medlemmernes mening, ligesom man nok vil kunne komme med ret mange argumenter mod den påståede udlægning, at »krig altid går ud over arbejderklassen«.

Jeg tror personligt på, at arbejderklassen i Irak en dag godt vil have en god forklaring på, hvorfor den internationale fagbevægelse mente, de måske i endnu 20 år skulle bevare deres diktator! Personligt hader jeg også krig, men erkender også, at den til tider er nødvendig for at skabe ordnede forhold i en global verden.