Tjek af arbejdsmiljø skal ikke varsles

Af

Virksomheder kan fortsat få uanmeldte besøg af Arbejdstilsynet, fastslår beskæftigelsesministeren. Dermed afviser han S og LO’s tolkning af justitsministerens udspil om retssikkerhed.

»Goddag, vi er fra Arbejdstilsynet. Vi vil gerne se deres virksomhed.«

Sådan skal de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet stadig kunne sige, når de vil kontrollere arbejdsmiljøet på en virksomhed. Og vel at mærke uden at virksomheden 14 dage forinden har fået at vide, at Arbejdstilsynet vil dukke op. Det fastslår beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Dermed afviser han, at justitsminister Lene Espersens (K) udspil til styrkelse af retssikkerheden vil betyde, at Arbejdstilsynet skal varsle alle virksomhedsbesøg 14 dage i forvejen. Det ville i givet fald gøre det vanskeligt for Arbejdstilsynet at foretage den screening af arbejdsmiljøet i alle landets virksomheder, som Hjort lægger op til i sit udspil til arbejdsmiljøreform.

»Skulle screeningen varsles, ville hele ideen jo forsvinde. Man kunne risikere, at de ansatte havde fået ordre om at holde pause, mens Arbejdstilsynets folk var på besøg. Eller bruge det sikkerhedsudstyr, som de ellers ikke plejer at bruge. Og så ville screeningsbesøget jo ikke give et sandfærdigt billede,« siger Claus Hjort Frederiksen.

I Justitsministeriet ønsker man ikke at kommentere konsekvenserne af udspillet om retssikkerheden, der bygger på en betænkning fra Retssikkerhedskommissionen, Betænkningen er nemlig i øjeblikket i høring. Men Lene Espersen har tidligere bebudet, at hun vil fremsætte et lovforslag til efteråret.

Både LO og Socialdemokraterne har tidligere i Ugebrevet A4 kritiseret justitsministerens udspil, fordi de mente, det ville betyde, at Arbejdstilsynets besøg fremover skulle varsles i forvejen. Og Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, har også forlangt en forklaring af Claus Hjort Frederiksen. Men der er altså ifølge beskæftigelsesministeren slet ikke noget problem:

»Selv om Retssikkerhedskommissionen siger, at tilsynsbesøg som hovedregel skal varsles 14 dage i forvejen, så siger kommissionen også, at der er undtagelser. Og en undtagelse er, hvis tilsynsbesøget mister sin mening, hvis det bliver varslet. Og et screeningsbesøg vil jo miste sin mening, hvis det bliver varslet,« siger Hjort Frederiksen.