Tillidshverv skal gøres attraktivt

Af Karsten Grønholdt Hansen, tillidsrepræsentant på B&O, Struer

For bare otte år siden var der fire tillidsrepræsentanter for de faglærte på Bang & Olufsen i Struer. Så stoppede den første. Så den anden og senere den tredje. Og i dag er jeg tillidsrepræsentant for 130 metalarbejdere, elektrikere og malere – foruden godt 60 lærlinge. Tidligere havde vi mange faglærte tillidsrepræsentanter, ligesom vi også havde kampvalg om posterne, fordi flere havde lyst til at binde an med tillidshvervet.

Det er historie, og i dag skal man lede længe for at finde en kollega med lyst til at stille op til tillidsposten. Hvad er grunden til, at folk mister lysten? I sidste nummer af Ugebrevet A4 kunne jeg nikke genkendende til de arbejdsvilkår, som bydes tillidsrepræsentanter i det private erhvervsliv. Jeg vil her komme med mine erfaringer og pege på nogle aktuelle problemer, der betyder, at folk ikke gider blive tillidsrepræsentant. 

For det første skal du være indstillet på, at det ikke er et job, som kan klares inden for normal arbejdstid, ligesom det er et job, som man i mange situationer ikke umiddelbart kan lægge bag sig efter fyraften. De sociale opgaver er vokset, og især på de store arbejdspladser fylder de mere og mere. Kollegerne henvender sig om skilsmisser, alkoholmisbrug og økonomiske problemer, ligesom det rummelige arbejdsmarked betyder, at du som tillidsrepræsentant skal bruge ressourcer på at få nogle såkaldt svage medarbejdere til at fungere. 

Derudover inddrager firmaet tillidsrepræsentanten i mange udvalg, og det er med til at gøre selve hvervet mere spændende og giver indflydelse. Men det kræver en hård arbejdsindsats og en vilje til at holde dig orienteret om arbejdsmarkedsforhold, deltage i møder, kurser og efteruddannelser.

Skal man holde sig ajour med udviklingen inden for sit fag og produktionsudviklingen på ens arbejdsplads, kræver det to-tre ugers efteruddannelse per år, og det er ofte uforeneligt med at være tillidsrepræsentant. Derfor sakker man agterud inden for sit fag og mister kvalifikationer.

Skal det igen blive attraktivt at være tillidsmand, kræver det en bred social tillidsrepræsentant-uddannelse og især en lønkompensation. Mit bud er, at tillidsrepræsentanten skal aflønnes efter den eller de, der er højest aflønnet inden for det område, man repræsenterer.